Řeč těla, jak rozumět signálům řeči těla a cíleně je používat


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 18.03.2024

Řeč těla   Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk

Proč tato kniha?

O knize jsem se dozvěděla na Leadership programu – zjistila jsem, že ovládat řeč svého těla je jeden z velmi důležitých bodů pro to, abychom mohli pracovat a dobře se dorozumívat s lidmi.


Co mi kniha dala?

Je potřeba si uvědomit, že u každého znamená nějaký akt jinou náladu. Je nutné vždy člověka brát jako celek a vždy v kontextu dané situace.

„Vypovídá o emocích a vnitřních postojích člověka více než mluvená řeč.“

Síla prvního dojmu – řeč těla nám pomáhá při první orientaci


Jak rozumět řeči těla?

-              Vnímejme člověka jako celek

-              Berme ohled na situaci

-              Akce a reakce – Vnímat> pochopit> reagovat

Řečí těla lze manipulovat


Držení těla

-              NE – příliš napjaté, příliš uvolněné, přešlapování, podřízený postoj, nadřazený postoj

-              ANO – otevřený postoj (vzpřímený a uvolněný s pozorným – člověk působí, že se ve svém těle cítí dobře, dotyčný si stojí za svými názory, ale je i ochoten naslouchat.

Polohy v sedě

-              Vždy je potřeba člověka brát jako celek – může sedět s rukami založenými, ale přesto upřímně naslouchat – záleží i na mimice, poloha hlavy

Zkřížené kotníky = kritický postoj


Styl chůze

-              Podle rychlosti a délce kroků, můžeme určit rozpoložení člověka. Pomalé a kratší kroky působí nejistě, energické a dlouhé kroky zase naopak.


Mimika 

Ústa a rty

-              Upřímný úsměv = smějí se i oči

Oči 

„Zrcadla duše“

-              Pohled zdola působí nejistě

-              Pohled shora působí arogantně

-              Postranní pohled působí kriticky a zkoumavě

-              Bezprostřední, otevřený pohled se vzpřímenou hlavou působí vnímavě

-              Nakloněná hlava a otevřený pohled signalizují zájem

-              Skloněná hlava a založené ruce mohou znamenat negativní či kritický postoj

Gestikulace

Provází mluvenou řeč, oživuje komunikaci a podtrhuje obsah řečeného.

Gesta

-              Podání ruky – síla stisku, dominance ruky (ta která je podána ze shora), délka odstupu, přidání druhé ruky 

Význam gest

-              Velikost gest přizpůsobovat situaci – před větším množství lidí, více energická gesta.

-              Dlaně otevřené ven> nemám co skrývat

-              Zamnutí rukami> radost ze situace

-              Propletené prsty – čím blíže obličeji, tím větší skepse protějšku

-              Sekací dlaně> dojem uzavřenosti

-              Ruka u úst> něco zamlčuje?

-              Uvolněné ruce na stehnech> suverenita a klid

-              Svědění kdekoli na hlavě> lže?

-              Podepřená brada> nedostatek zájmu 

-              Gesta ukazováčkem vnímáme jako nepříjemná


Hlas a intonace

-              Úspěch komunikace závisí na hlasu a technice mluvení

-              Správným tónem můžeme říct cokoli, zatímco špatným tónem vůbec nic

-              Klidný a jasný hlas vyjadřuje suverenitu a pevné stanovisko.

-              Dynamický projev – v posluchačích vyvolává emoce a živé představy

Méně je někdy více – nižší status nemusí být negativní – vždy záleží na situaci

„Při uvolněném a vzpřímeném držení těla bude náš hlas znít jasně a zvučně.“


Status

-              Vždy vyplývá z chování člověka 

„Dopřejme zákazníkovi vyšší status! Díky tomu budeme moci lépe vyhovět jeho potřebám, docílíme jeho spokojenosti, budeme úspěšnější při uzavírání obchodů a získáme stále klienty.“


Blízkost a odstup 

-              Vzdálenost mezi lidmi vypovídá mnohé 

-              Čím vyšší status člověk má, tím větší teritorium si nárokuje.

-              Dodržujme při rozhovorech přiměřený odstup od svého partnera

Zóny:

FOTO


Tělesné typy


Dominantní typ

-              Pichlavý pohled

-              Úsporná mimika

-              Vzpřímené tělo

-              Strohá gesta

-              Formální vystupování

Pečlivý typ

-              Zdvořilý pozdrav vyjadřující respekt

-              Zkoumavý pohled

-              Systematická gesta

-              Zkoumavé držení těla

-              Přátelský, ale vyčkávaný úsměv

Podnikavý typ

-              Přátelský pozdrav

-              Silný a příjemný hlas

-              Přímý pohled

-              Vzpřímené držení těla

-              Pružná, energická gesta

Kontaktní typ

-              Srdeční pozdrav

-              Přátelský pohled

-              Otevřená, komunikativní gesta

-              Živý řečový pohled a příjemný tón

-              Uvolněné držení těla

Plachý typ

-              Zdvořilý, ale váhavý pozdrav

-              Nesmělý pohled

-              Tichý hlas

-              Příliš uvolněné, nebo naopak křečovité držení těla

-              Drobná váhavá gesta

-              Ochranná, nebo kritická gesta


Autentické vystupování – učme se od úspěšných herců 

Pokud nás zastraší prostor – uvědomme si to, narovnejme se a seznamme se s prostorem> zhluboka vydechněme 

Neupínejme se k nábytku a nehledejme hned, kam se posadíme. Nechoďme podél zdi.


Umění měnit role – nepřenášet si pocity z té předchozí do nové – vypusťme páru (dechová cvičení, protažení)

„Jasný motiv umožnuje jasnou řeč těla.“


Abychom vystupovali autenticky, je potřeba dosáhnout souladu svého vnitřního a vnějšího postoje

Položit si otázku jako herci: Čeho chci svým projevem, svým vystoupením dosáhnout? Proč se rozhovoru účastním a jaký je můj cíl?

Zamysleme se nad tím, jaké emoce chceme v protějšku probudit.


„Nestačí věřit tomu, co říkáme, ale musíme to také vyjadřovat svou řečí těla.“


Jak cíleně používat řeč těla

-              Díky vědomostem se uvolníme

V pozici nadřízeného:

-              Posadit se se zaměstnancem ke stolu přes roh, ne naproti sobě.

V pozici zaměstnance:

-              Nesnažme se být malými – působí to, jako že něco skrýváme


Usmívejme se – začnou i ostatní

Udržujme oční kontakt a mluvme přívětivým hlasem.


Při prezentaci:

-              Dbejme na to, aby informace, které jsou pro nás důležité, podtrhli držením těla, mimikou a gesty. > díky tomu bude náš projev poutavý a věruhodný

-              Před prezentací se seznamme s místem prezentace. Nacvičme si prezentování.

Před začátkem (tréma):

-              Odbourejme trému oklepáním – uvolní se svaly

-              Nádech výdech

-              Mysleme na příjemné zážitky a usmívejme se

Při prvních krocích na jeviště:

-              Nepůsobit křečovitě

-              Nenaznačovat, že je to pro nás těžký úkol

-              Nevysílat široké úsměvy – k publiku, které neznáme

-              Svou řečí chceme uchvátit a nadchnout

Držení těla:

-              Pevný a jasný postoj

-              Stůjme vzpřímeně a otevřeně

-              Nenaklánějme se

-              Pánev předsunout dopředu

-              Nechodit z místa na místo

-              Udržujme tělo v napětí

Mimika a gesta:

-              Udržovat oční kontakt s publikem

-              Nechávat mluvit své ruce

-              Neschovávat své ruce za záda a ani do kapes

Nestát přímo uprostřed jeviště – působí to, jako bychom vyjadřovali sílu

Pokud se něco pokazí – krátce to zvědomit

I po ukončení přednášky – buďme ve své roli


Prodej 

-              Vyhýbejme se v řeči signálům, které by naznačovaly – musím něco prodat

-              Nemluvme příliš rychle a nevkládejme do hlasu zbytečný tlak

 

Typy zákazníků

Dominantní – ví, co chce

-              Držme suverénní držení těla

-              Buďme zdvořilý

-              Respektujme

-              Nesnažme se zaujmout vyšší status

-              Nepoučujme

Pečlivý zákazník – zajímá se o detaily

-              Buďme zdvořilý

-              Nepoužívejme příliš rychlá gesta

-              Pozorně naslouchejme

-              Držení těla – otevřenost, klid a trpělivost

Podnikavý zákazník – rád se pouští do obtížného vyjednávání (chce najít partnera)

-              Energickými gesty podporujme své vyjádření

-              Přizpůsobme řeč těla jeho vystupování

-              Neseďme na židli jako přibití

-              Mluvme nahlas a temperamentně

Kontaktní zákazník – očekává, že ho nezklameme, je pro něj důležitá důvěra

-              Nezdravme příliš upjatě a rezervovaně> přátelsky

-              Vytvořit si dostatek času pro small-talk> navodit osobnější atmosféru

-              Ciťme se ve svém těle dobře

-              Tělem dávejme najevo otevřenost a upřímnost

-              Věnujme jim úsměv navíc 

Plachý zákazník – je nedůvěřivý, kritický a uzavřený

-              Pozdravme přátelsky 

-              Nepřibližujme se mu moc fyzicky

-              Tělem vyjadřujme klid

-              Mluvit příjemným, nepříliš silným hlasem.Pro rozvoj řeči těla je důležité rozvíjet své smysly. – lepší vnímání a zachycování signálů ostatních


Tip: 

-              Pusťme si film bez zvuku a sledujme řeč těla herců – uhodněme vnitřní postoje a emoce herců

-              Pozorujme lidi

-              Pokud máme oblíbený postoj, zkusme ho změnit

-              vyzkoušejme si vytvořit sami ze sebe 4 sochy (každou jinou emoci – smutek, radost, vztek a strach.)


Otázky: můj vnitřní postoj

-              Kdo: V jaké funkci vystupuji?

-              Co: Co dělám a jaké signály vysílám řečí těla, když vystupuji ve výše uvedené funkci?

-              Proč: Z jakého důvodu a za jakým účelem jednám?


Před každým důležitým rozhovorem si vyjasnit své motivy – co nás k rozhovoru vede a čeho chceme dosáhnout


„Emoce jsou jevy, které se odehrávají v našem nitru, aniž bychom chtěli, ovlivňují naše jednání.“

„Příliš napjaté tělo má příliš energie, nedostatečně napjaté tělo naopak málo.“ – Rozhodujme, jaké napětí je v daném okamžiku vhodné, a nenechme se svým držením těla ovládat.


Zdokonalme svůj postoj

-              Stoupněme si k zrcadlu bokem a pozorujme, jak stojíme.

Stát

-              Nohy na šíři boků a špičky chodidel mírně vytočené ven. Kolena jsou mírně ohnutá

-              Páteř je vzpřímená, pánev je předsazená

-              Ruce visí volně podél těla a hlava je vzpřímená. Ramena jsou uvolněná.

Při rozhovoru ve stoje, ale i u stolu respektovat teritorium druhých. Škodit může ale i přílišný odstup. Najít ty hranice.


Ochota přiznat vlastní chybu je u vedoucího pracovníka vynikající vlastnost.


Navazujme oční kontakt se všemi, kteří naslouchají – dělejme pomyslné kolečko.


Závěrem: 

Kniha byla velmi zajímavá a je znát, že se teď při pohledu na lidi snažím rozeznávat, například náladu, podle jejich řeči těla. Je neskutečné, co všechno můžeme svým tělem dát najevo, a proto je velmi důležité se své tělo naučit ovládat pro náš prospěch.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

22.06.2024

Kategorie: Podnikání

Body: 2

21.06.2024

Kategorie: Jiné

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

18.06.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: