Čtyři dohody


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 12.11.2023

Čtyři dohody   Don Miguel Ruiz

Čtyři dohody

Proč jsem si tuto knihu vybral?

Protože jsem knihu Čtyři dohody jednou četl a myslím si, že mohou sloužit jako cenný průvodce k lepšímu porozumění sobě samému a k získání klidu a štěstí ve vlastním životě. Principy obsažené v knize jsou snadno aplikovatelné do každodenního života. Bez ohledu na vaše profesní nebo osobní prostředí mohou dohody poskytnout užitečné nástroje pro řešení konfliktů a dosahování cílů. Zároveň je můžeme aplikovat při schůzkách s klienty, nebo při budování efektivního týmu.

Co jsem se z ní dozvěděl?

Dozvěděl jsem se co vůbec 4 dohody jsou.  Jak je mohu aplikovat. Jaké výhody z těchto dohod pro mě plynou.

První dohoda "Važte slova" zdůrazňuje sílu našich slov a slibů. Mluvte čistě a jasně. Říkejte pouze to, co si opravdu myslíte. Vyvarujte se používání slov proti sobě samým a pomlouvání ostatních. Slovo je nejmocnějším nástrojem, který jako lidé máme; je to kouzelný nástroj. Ale stejně jako má meč dvoje ostří, dokáže i naše slovo vytvořit ten nejkrásnější sen, anebo vše okolo nás zničit. Využívejte sílu slova ve směru pravdy a lásky. Když slibujeme něco sobě nebo druhým, měli bychom si být vědomi váhy těchto slov. V byznysu to znamená, že naše komunikace by měla být transparentní a naše slova by měla být podložena skutky. Například, v podnikatelském jednání bychom měli být pečliví při uzavírání dohod a dodržovat sjednané podmínky. Tím vytváříme důvěru a posilujeme naše profesionální vztahy.

Druhá dohoda "Neberte si nic osobně" nám připomíná, že názory a jednání ostatních nejsou vždy o nás. V byznysu se setkáváme s různými osobnostmi a přístupy, a není možné, aby všichni měli stejné názory. Přijímání zpětné vazby a konstruktivního kritiky bez osobního uražení může vytvořit prostředí otevřené pro inovace a rozvoj. Díky knížce jsem si nyní uvědomil, co bych rád měl v tým kontraktu jako naši dohodu.

Třetí dohoda "Nedělejte si domněnky" nás vyzývá k tomu, abychom nečinili předčasné závěry o ostatních. V byznysu to může znamenat, že bychom měli být otevření novým nápadům a přístupům. Předpoklady mohou bránit kreativitě a spolupráci. Například, při týmovém projektu bychom měli aktivně naslouchat a respektovat názory každého člena týmu, aniž bychom vytvářeli předsudky. Také mi z knihy vyplývá, abychom se více ptali/doptávali.


Poslední dohoda "Dělej, jak nejlíp dovedeš" nás povzbuzuje, abychom každý den usilovali o osobní růst a přinášeli do světa své nejlepší já. Tato dohoda pro mě byla nejpodstatnější ze všech 4, jelikož bez této dohody bychom nemohli ani dosahovat přechozích 3 dohod. Tuto metodu ještě tak dobře neovládám, jak bych chtěl. Avšak jak kniha sama říká nevadí, když občas budeš mít domněnku, vezmeš si něco osobně, nebo nedodržíš slovo. Hlavní je, abys 4 dohody naplňoval, jak nejlépe dovedeš.


Jak jsem to aplikoval v praxi?

ATP=> Dohody se snažím plnit, jak nejlépe dovedu. V podstatě první 3 dohody mám neustále na mysli a pracuji s nimi, každý den. Cítím můj velký posun v dohodě važte slov. Kde nyní v týmu opravdu při TS mluvím je a pouze tehdy pokud mám ca říct a vidím, že by mé slovo dokázalo náš tým posunout. Už 2 roky se snažím nebrat si věci osobně a opravdu cítím velkou změnu, kéž by mi to někdo řekl dříve. Šířím tuto myšlenku co nejvíce můžu, především teď v týmu, kdy v rámci zpětné vazby je to nesmírně důležité nebrat si věci osobně, ale pouze tak aby nás to posouvalo v před. Také se snažím více ptát než dříve, především proto abych předešel domněnkám a pochopil, jak to doopravdy lidé myslí. Kolikrát díky tomu zjistím, že kdybych se nezeptal tak odcházím domů s úplně jiným úhlem pohledu, než kterým to onen člověk myslel, a to vnímám jako svůj obrovský posun, protože mi od základní třídy pořád bylo vtloukáváno do hlavy-> proč mám tak blbé otázky, vždyť je to jasné apod. Udělal se mi vůči kladení otázek takový blok v hlavě s kterým se snažím pracovat.


Závěr:

Celkově lze říci, že čtyři dohody nabízejí cenné rady pro dosažení osobního a profesního růstu. Jejich aplikace v byznysu v týmu v podstatě kdekoliv může posílit etické hodnoty, vztahy a výkonnost, což přináší prospěch jak jednotlivcům, tak celým organizacím jako třeba je náš tým UniWave.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (2):Filip Hlavatý - 14.11.2023 - 11:30


Jednoznačně inspirující. Tato esej je moc pěkně psána, má srdce i pěkné myšlenky. Nejen, že jsem nahlédl do tvé minulosti Aldo, ale i své. Také se mě dříve ptali, proč mám tak blbé otázky, ale já jen hledal pochopení/odpovědi. Tak jsem se na nějakou dobu přestal ptát, abych nevypadal špatně. Po nějaké době jsem se začal řídit rčením: "není špatně být hloupý, špatně je zůstat hloupý". Jinak řečeno, raději se doptám, abych vypadal hloupě v daný moment, než abych hloupý zůstal a zůstal mlčet navždy. Knihu Čtyři dohody si chci určitě přidat na svůj read list a nejlépe se jimi také řídit. Chci ti poděkovat Aldo, že si v TAPu mým hlavním zdrojem inspirujících a skvělých knih. Skvělá práce! Jen tak dál.

Filip Hlavatý - 14.11.2023 - 11:30


Jednoznačně inspirující. Tato esej je moc pěkně psána, má srdce i pěkné myšlenky. Nejen, že jsem nahlédl do tvé minulosti Aldo, ale i své. Také se mě dříve ptali, proč mám tak blbé otázky, ale já jen hledal pochopení/odpovědi. Tak jsem se na nějakou dobu přestal ptát, abych nevypadal špatně. Po nějaké době jsem se začal řídit rčením: "není špatně být hloupý, špatně je zůstat hloupý". Jinak řečeno, raději se doptám, abych vypadal hloupě v daný moment, než abych hloupý zůstal a zůstal mlčet navždy. Knihu Čtyři dohody si chci určitě přidat na svůj read list a nejlépe se jimi také řídit. Chci ti poděkovat Aldo, že si v TAPu mým hlavním zdrojem inspirujících a skvělých knih. Skvělá práce! Jen tak dál.

Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 1

03.03.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

Kategorie: Podnikání

Body: 3

03.03.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

03.03.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

03.03.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: