Tiimiakatemia – How to Grow into Teampreneur


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 17.11.2023

Tiimiakatemi - How to Grow Into a Teampreneur   Timo Lehtonen

Proč jsem si knihu vybral?

Knihu Tiimiakatemia – How to Grow into Teampreneur jsem si vybral na základě doporučení od starších ročníků, že si ji do začátku studia má přečíst každý a že za to jsou 2 knižní body, což je win-win situace. Kromě toho jsem si knihu přečetl, protože jsem chtěl pochopit, jak celý koncept Tiimiakatemia funguje více do hloubky, jak vznikl a co je hlavními cíli a myšlenkami, kterými se lidé řídí na tomto studijním programu. Potřeboval jsem se z ní celkově dozvědět informace, zásady a pravidla o tomto programu, abych si mohl utřídit myšlenky ve své hlavě. Myslím si, že na začátku to je pro každého tučňáka velký chaos, protože to je úplně jiný vzdělávací způsob, než na který jsme v Čechách zvyklý už od malička. Potřeboval jsem tedy potřebné know-how až se může připravit, nastavit si time-management a svůj mindset tím správným směrem.


Co jsem se dozvěděl? A jak jsem použil, to, co jsem se dozvěděl v praxi?

V úvodu knihy se píše o vzdělávací struktuře, na které vlastně Tiimi funguje. Struktura připomíná pyramidu, která má tři základní kameny ve spodu, a to je Tiimiakatemia, Team member (člen týmu, první ročník: tučňák) a tým. Člen týmu je na začátku obklopen Leading Thoughts, což je vize, mise a 5 základních hodnot, které kooperují s Tiimi a měl by se tím team member řídit. Dále je to Team Contract, což je týmová smlouva v rámci, níž jsou vypsaná pravidla a zásady podle kterých se tým řídí. Musí s ním souhlasit a podepsat ho všichni členové týmu a vzniká na základě společné dohody (nejčastěji formou dialogu na TS nebo mimo ně). Pyramida pokračuje postupně dále až na vrchol, kde je Teampreneur. Teampreneur je studentem právě Tiimiakatemie (Team Academy) a knížka se snaží odpovědět na otázku, jak se tučňák stane reálným Teampreneurem?


Na knize se mi líbí, jak je aspoň tedy ze začátku vyprávěná z pohledu nového studenta, který si zažívá podobné problémy, které jsme řešili na začátku my, a to ať už spoustu nových pojmů, které souvisí s metodikou Tiimi (TS, BM, Cross, Rocket model…) a celkově chaos, který doprovází přechod na tento systém. Příběh je vyprávěn ve Finsku, kde celý koncept vznikl, a tak se to v některých případech a popisovaných prostorech liší od naší Tiimi v Praze.


Leading thoughts

Hodnoty:

1. Vztahy, vytváření a udržování partnerství

“Tvořme si otevřené a upřímné vztahy prostřednictvím komunikace”


2. Týmové podnikání

“Vytvářejme pozitivní týmový duch”


3. Neustálé experimentování a vytváření nového

“Buďme podnikaví, kreativní a otevření – Don’t be so serious!”


4. Čtení, učení se praxí a praktičnost

“Pojďme společně růst a vzdělávat se”


5. Cestování a mezinárodnost

“Cestujme!”


Připojil bych ještě týmovou vizi a misi Tiimi, která k Leading thoughts patří:


Vize:

“We do business to learn, to live fully we earn.” 

(Podnikáme, abychom se učili, čímž získáváme možnost prožít život naplno.)


Mise:

“We are a unique community of teampreneurs learning from our mistakes. We accept challenges, share ideas and support each other to achieve common goals.” 

(Jsme jedinečná komunita týmových podnikatelů, kteří se učí na vlastních chybách. Přijímáme výzvy, sdílíme nápady a vzájemně se podporujeme při dosahování společných cílů.)


Zaklad názvu Forest & Back vznikl kvůli knížce To the Desert and Back, kde sbírali zakladatelé hlavní inspiraci. O knížce jsem nikdy předtím neslyšel a myslím si, že z knihy může vzejít zajímavá spojitost, proč vlastně kvůli ní vznikla akce Forest & Back, kde se tučňáci dozví, ve kterých týmech budou podnikat a učit se po dobu nadcházejících 3 let jejich studia.


Team Contract

Vytvoření pravidel v týmu, stanovení hlavních zásad (cíle, vize, minimální práce, aby si mohl být členem týmu apod.). Měl by se alespoň 2x ročně updatovat anebo by se na něj mělo reflektovat, jestli stanovená pravidla fungují, často se v průběhu studia mění podle zkušeností, které Téčka (Teampreneur) zažijí v praxi.


Belbínův test

Test slouží k rozpoznání týmových rolí, které jednotliví členové týmu nejpravděpodobněji zastávají. Test se zaměřuje na to, jak jednotlivci spolupracují v různých kontextech a jakým způsobem přispívají k týmový úkolům (efektivita, práce…).


ATP: Belbínův test jsme zkusili každý vyplnit v týmu a pak sdílet svoje výsledky na jednom z prvních TS. V testu mi vyšlo, že jsem nejvíce tzv. dotahovač a možná proto i teď zastávám roli learning managera.


Learning manager (povinnosti se můžou lišit na základě každého týmu, základ je velmi podobný):

-Plánuje a spravuje rozpis TS.

-Má povinnost zajistit 2 zodpovědné osoby za TS.

-Informuje o předmětech a jejich požadavcích.

-Sepisuje Deadline tabulku a upozorňuje na ni! - Nezodpovídá za její plnění.

-Zajistí zadání deadlinů do kalendáře.

-Eviduje docházku na TS.

-Sjednává schůzky/konzultace s učiteli.

-Odpovědná osoba za odevzdávání týmových dokumentů.


Výsledek mého Belbínova testu: