Radikální otevřenost


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 24.05.2023

Radikální otevřenost: Jak být silným lídrem a přitom neztrácet lidskost   Kim Scott

Radikální otevřenost od Kim Scott je průvodce pro manažery a vedoucí pracovníky, který se zaměřuje na vytváření produktivních a zdravých pracovních vztahů. Koncept radikální otevřenosti, jak jej popisuje Kim, je založen na otevřené a upřímné komunikaci s podřízenými.

 

Tuto knihu jsem se rozhodl přečíst, protože ji má většina členů týmu přečtenou a dříve jsme na ni měli training session. Na cabinu jsme zjistili, že máme v týmu problém s upřímností, proto jsem si řekl, že by bylo dobré, kdybych si osvěžil zásady radikální otevřenosti.

 

V knize se autorka snaží předat důležité principy, které vedou k úspěšnému vedení týmu. Jedním z hlavních poselství je schopnost poskytovat zpětnou vazbu, která je zároveň upřímná a soucitná. Kim Scott tvrdí, že nejlepší vůdci jsou schopni najít rovnováhu mezi radikální otevřeností a radikální empatií. Tímto způsobem mohou poskytnout jasnou a konstruktivní zpětnou vazbu, zatímco zároveň projevují ohleduplnost a respekt k potřebám svých týmových členů.

 

Kniha se také dotýká dalších aspektů vedení, jako je vybudování důvěry, motivace zaměstnanců, efektivní komunikace a řešení konfliktů. Autorka přináší mnoho reálných příkladů z vlastní kariéry a zkušeností, aby ilustrovala principy radikální otevřenosti a jejich dopad na pracovní prostředí a výkonnost týmu.

 

Cílem knihy je podporovat rozvoj vůdců, kteří jsou schopni vytvářet silné a zdravé pracovní vztahy, kde je důvěra, otevřená komunikace a podpora růstu. Kim Scott zdůrazňuje význam radikální otevřenosti jako prostředku k dosažení těchto cílů a ukazuje, jak je možné ji uplatnit ve všech oblastech vedení a řízení týmu.

 

Během training session jsem už párkrát poukázal na zásady této knihy ve chvílích, kdy jsem to uznal za vhodné. Jsem rád, že jsem si tyto zásady připomněl. Snažím se je proto dodržovat.
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

22.06.2024

Kategorie: Podnikání

Body: 2

21.06.2024

Kategorie: Jiné

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

18.06.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

18.06.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: