Motivace


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 15.01.2021

Motivace v kostce   Brian Clegg

Proč jsem si knihu o motivaci vybrala?

Na tuto knížku jsem narazila opravdu náhodně, kdy jsem ji vyzvedávala Zdendovi v knihovně. Měla jsem ji doma na víkend a za ten víkend jsem si ji celou přečetla. Téma motivace jsme měli probírat na naší learning session a já se chtěla připravit. Nešlo mi, ale ani tak o tu přípravu, ale o to, se dozvědět více informací o motivaci a jak bych mohla pomoct motivovat celý náš tým. Kniha o motivaci obsahuje vyzkoušené a osvědčené techniky, které mohou motivaci zvýšit. Je užitečná pro jednotlivce, vůdce týmů, manažery a instruktory. Je mířená spíše pro obchodníky a podnikatele.


Co je motivace?

Motivace je zacílena na kohokoliv, kdo musí pracovat s jinou osobou. Částí motivačních schopností je zajistit, aby výsledek byl win-win. Měli bychom cítit, že dosahujeme našich cílů prostřednictvím motivování druhých. Motivace je mimořádně mocný nástroj, který sahá daleko za tradiční představu motivace zaměstnanců v práci. Můžu motivovat rodinu, jedince k většímu úsilí. Můžu motivovat tým, aby spojil síly a táhnul za jeden provaz. Můžu motivovat celou společnost, aby splnila sny a touhy představenstva nebo můžu motivovat velkou rozmanitou skupinu jako jsou „zákazníci“, aby si koupili více výrobků. Pravá efektivní motivace nemůže pouze neupřímně chválit pocity a touhy těch, kteří jsou motivovaní, musím mít opravdové zaujetí pro příjemce – jako lidi. Motivace je důležitým nástrojem, jak z lidí dostat to nejlepší, ale nevnucovat jim svojí vůli. Což znamená, chovat se k nim jako k jednotlivcům, a ne jako k součástkám. Každý je ve skutečnosti jiný a každý člověk vyžaduje jiný přístup.

           Abych dosáhla hlubokého a dlouhodobého efektu oproti falešné a neupřímné motivaci, která mě sice zavede na chvíli k cíli, ale potom mě povede do záhuby, musí být motivace něco víc. Musí být přínosem, musím mít tedy okolo sebe lidi, kteří mají z toho, co dělají, skutečné uspokojení.


Jak říkám, nejdůležitější je však začít každý sám u sebe.


Věta k zamyšlení: Proč se první založí firma a poté si vybíráme do ní lidi? Proč se nezaloží firma na lidech?


S motivací u jednotlivce se pojí i Maslowova pyramida potřeb:

1)     Fyziologické potřeby

2)     Pocit bezpečí

3)     Sociální potřeby

4)     Uznání

5)     Hierarchie a využití vlastního potenciálu

à všech těchto 5 prvků patří do seznamu motivačních faktorů jednotlivců


Pokud chci zvolit u jednotlivce vhodný postup, musím s ním navázat vztah, co nejlépe ho poznat jako jednotlivce.Jak se vyhnout demotivaci?

Lidi mnohem více motivuje, když mohou něčeho dosáhnout, projev uznání, skutečná zodpovědnost, mít nějaké vyhlídky do budoucna – reálná možnost jít někam kupředu a dělat něco zajímavého.


Co je tým?

Když chceme jednat s týmem, není to lehká záležitost. Tým je složený z jednotlivců, kde má každý své individuální potřeby. Nejdůležitější je stanovit týmu takové cíle, aby o ně usiloval každý člen a vnést do jejich individuálního snažení spolupráci.

           Tým jsou minimálně dva lidé, kteří společně pracují na dosažení společných cílů. Tým složený z více osob by měl vytvářet synergii – spojení dovedností, které zajistí dosažení výsledku, který bude větší než součet jeho částí. Tato synergie pochází ze vzájemného ovlivňování myšlenek a schopnosti na výzvě pracovat raději společně než každý zvlášť.

Síla týmu je z části namířená k povaze znalostí. Nejde o pouhé nahromadění informací, ale jde o duševní struktury, které potřebujete k používání těchto informací – tým má bohatší duševní strukturu a hlubší „nádrž“ informací, se kterými pracuje.


Pokud má tým těžit ze své spolupráce, musí být jeho členové schopni vzájemné kooperace. Poznámka, která mě v knize opravdu hodně zaujala a uvízla v hlavě: „Tým se podobá živému organismu. K přežití potřebuje různé základní hodnoty – aby byla týmová práce možná, musí se zásobit palivem přiměřených úkolů a vnitřní komunikace – ale potřebuje také růst (učení v týmu) a zábavu (protože týmu prospívá pozitivní působení, které znamená příjemnou atmosféru).“ V té knize to působí tak jasně a jednoduše, tak proč to takhle nefunguje v každém týmu?


Chceme-li vytvořit schopný tým, musíme mu všechny tyto základní hodnoty poskytnout. Přiměřené úkoly, stanovení týmových úkolů, které jsou dosažitelné, ale pružné. Vnitřní komunikaci – pokud tým nemůže být fyzicky pohromadě, potřebuje celou škálu vynikajících komunikačních prostředků. Růst – pravidelné kurzy a četba posunou hranice týmových schopností vždy o kousek dál. A zábavu – příležitosti k navázání vzájemných vztahů, a navíc pracovní prostředí, kde je legrace.


Co by nám dále mohlo pomoct je porozumět, týmových rolím. Není třeba je všechny zkoumat do co největších detailů, ale můžou nám k tomu napomoci uznávané testy: Myers-Briggs nebo Insight Colour Wheel – mohou objasnit, jak bude tým spolupracovat, a jeho členům pomůže k tomu, aby se z nich stal dobrý tým.


I když je podstatné být částí týmu, je stejně tak důležité dát ostatním členům týmu potřebný prostor, kdykoli ho potřebují. Je důležité, aby kreativní jedinci týmu měli i svůj prostor a nebyli nucení k týmovému myšlení, když nechtějí. Kreativci potřebují prostor k vymýšlení nových nápadů, ale také potřebují vědět, že mají tým, který jeho nápad podpoří a snaží se jeho nápad rozvést a zrealizovat. Tým není kreativní jednotkou, tím jsou jedinci v nich. Jedinec vytváří nápad a tým nápady vytříbí, zkombinuje a zlepší.


Důležitým krokem ke sladění týmu a jeho fungování je stanovení si jasných cílů. Nemusí to být systém kaskádových misí, cílů, plánů a úkolů – může jít o stejně jednoduchou věc jako je pravidelně přepracovaný seznam jednotlivých bodů, který se přišpendlí na zeď. Je důležité, aby cíle byly zřejmé, srozumitelné a všichni se s nimi v týmu ztotožňovali. Pokud se nějaká z těchto podmínek poruší, tak to může vést k demotivaci nebo snížení efektivnosti týmu.

Je velmi důležité, aby všichni akceptovali a věřili v cíle. Pokud nebudou věřit ve stejné cíle někteří jednotlivci, tak budou podkopávat motivaci celého týmu. Cíle by však měli znát lidi i mimo tým, aby měli povědomí o tom, čeho se tým snaží dosáhnout. To může tým motivovat k lepším výkonům.


Když jsme téma motivace probírali na naší learning session, shodli jsme se, že nám v motivaci brání několik věcí, a to zejména, že nemáme jako tým stanovené cíle. Cíle nás popohánějí a napomáhají nám se posouvat dál. Velká bariéra v motivaci u nás v týmu, která se pojí s týmovým cílem, je rozvoj a pokrok. Co třeba mám i já jako bariéru a vyžaduji to, je bezpečné prostředí. Pokud mi lidi naslouchají, berou mé názory v potaz a rozumí mi, je to pro mě mnohem větší motivátor na něčem dále pracovat a předávat týmu to, co jsem se naučila. S tím souhlasili i ostatní členové z týmu. Další věc, která brání v motivaci týmu jsou vzájemné vztahy mezi členy týmu


Jak se tým lépe motivuje?

Na začátku našeho studia jsem trochu vyžadovala uznání od koučů. Teď již díky této knížce vím, že to není vůbec důležité a je to pravda. Mezi frázemi „vy jste tým“ a „my jsme tým“ je obrovský rozdíl. Je takřka nemožné motivovat tým zvenčí. Chceme-li mít funkční tým motivace musí přicházet zevnitř týmu a tým by mě měl považovat za „jednoho z týmu“ a ne za „jednoho z nich“. Je potřeba si však tuto pozici nějakým způsobem zasloužit, něco pro tým udělat.


Čím tým motivovat?

Týmy mají a budou mít motivační potlačovače, ale i urychlovače. Prvky, jako je plat a služební postavení není úplně ta správná motivace, ale faktory, jako jsou pracovní podmínky, často zvyšují svou důležitost.


Zhodnocení knihy:

Knížka se mi moc líbila. Vše bylo perfektně vysvětlené a srozumitelně napsané. Spousta myšlenek v ní mě už určitým způsobem motivovala. V zadní části je spousta ověřených technik a postupů, které napomáhají k motivaci. Pár z nich jsem si vyzkoušela a určitě ještě nějaké v budoucnu použiji.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Management

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

Sleduj nás na sociálních sítích: