Jak být bohatou mámou?


2 body

Hodnocení: 100 %

Přidáno: 20.11.2023

Bohatý táta chudý táta   Robert. T. Kyosaki, Saharon L. Lechter

Úvod:

Kniha "Bohatý táta, chudý táta" mě poznamenala do konce života (v tom nejlepším slova smyslu), přinášejíc s sebou nejen návod k finanční nezávislosti, ale i inspiraci k aktivnímu přístupu k životu. Tato esej se bude zabývat mým osobním pohledem na klíčové myšlenky knihy a jejich implementaci ve vlastním životě.


Proč jsem si knihu vybrala:

Upřímně jsem si nikdy neplánovala tuto knihu přečíst. Nelíbil se mi obal, líbivý název, premise a ani to, že jí četl asi tak každý. Pak se mi ale jednou dostala do ruky v audio verzi. Vyšla jsem na procházku po Vršovicích, kde jsem se do ní zaposlouchala a nakonec šla přes 2 hodiny. A pak už jsem jí nepustila z rukou, airpodů ani z hlavy.


Myšlenky z knihy, které mě zaujaly:

Bohatství není jen o vydělávání peněz, ale o jejich moudrém utrácení a investování. Inspirativní příběhy a praktické rady bohatého otce vytvářejí mapu cesty k finančnímu úspěchu, kterou mohu sledovat.


Termíny:

Finanční gramotnost = Schopnost porozumět a efektivně řídit vlastní finance, zahrnující znalosti o správě peněz, investicích, plánování rozpočtu a schopnost rozpoznat a minimalizovat finanční rizika.

Pasiva = Aktiva generující pasivní příjem, tj. příjem, který je generován s minimálním nebo žádným aktivním zapojením jednotlivce; například pronájem nemovitosti nebo dividendy z investic.

Aktiva = Hodnotné vlastnictví nebo zdroje, které mají potenciál generovat příjmy nebo růst v hodnotě, jako jsou nemovitosti, akcie, podnikatelské podíly nebo úspory.

Investování = Aktivita spočívající v umístění finančních prostředků do něčeho s cílem dosáhnout zisku nebo růstu hodnoty v budoucnu, například nákup akcií, nemovitostí nebo účast v podnikání.

Finanční stabilita = Stav, kdy jednotlivec nebo domácnost má dostatek finančních prostředků k pokrytí svých základních potřeb a zároveň má rezervy pro nečekané události, což zajišťuje pocit bezpečí a klidu v oblasti financí.


Implementace myšlenek do mého života:

V knize jsem našla mimo jiné paralely mezi výukou bohatého otce a vzdělávacím stylem u nás na Tiimiakatemii. Stejně jako bohatý otec podporuje praktickou aplikaci znalostí, i u nás se zdůrazňuje vytváření reálných projektů a jejich implementace. Podobně jako bohatý otec povzbuzuje malé kluky k aktivnímu přístupu k financím, v Tiimiakatemii je důraz kladen na aktivní participaci studentů ve vlastním vzdělávání.

Projekty SOLA a TIIMITALKS, které jsem spustila, jsou podobné bohatému otci, který investoval do podnikání s komiksy. Zde vidím spojení mezi praktickým uplatněním myšlenek z knihy a skutečným životem. Je to neskutečná výhoda věci reálně zkoušet a na nich se učit. Tato myšlenka může být inspirací pro další podnikatelské aktivity.


Implementace do mého života:

Zásady finanční gramotnosti, které bohatý otec zdůrazňuje, jsou pro mě nyní nejen teoretickým konceptem, ale skutečným návodem na zlepšení mého finančního života. Stejně jako Robert ve svých 47 letech, kdy odešel do důchodu, i já vidím důležitost finanční gramotnosti a investic do aktiv.

Rozhodla jsem se investovat. Investovat do svých projektů, do malých businessů kterým rozumím a vidím v nich potenciál či do vlastního rozvoje.


Závěr:

Kniha "Bohatý táta, chudý táta" se pro mě stala nejen průvodcem finančním světem, ale také motivačním zdrojem pro mé podnikatelské aktivity. Jsem vděčná za inspiraci k odvážnému investování a aktivnímu přístupu k vlastnímu vzdělávání.

Tato kniha mě utvrdila v přesvědčení, že vzdělání a praxe jdou ruku v ruce. Stejně jako bohatý otec i já vidím podnikání jako cestu ke svobodě a finanční nezávislosti.

Děkuji autorovi za cenné poučky a těším se, jak budu v budoucnu aplikovat další myšlenky z této inspirativní knihy ve svém životě.Hodnocení: 100 %

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

17.07.2024

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

15.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

13.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

13.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 3

12.07.2024

Kategorie: Učení

Body: 1

Sleduj nás na sociálních sítích: