Co je to management?


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 21.03.2023

Co je to management   Joan Magretta

Úvod: Tuto knihu jsem si vybrala hlavně kvůli státnicím, protože je jeden celý okruh management a tato kniha je podle mých informací za 3 body.

 

Shrnutí: Tato kniha se zabývá tématem managementu a jeho principy. Poskytuje čtenářům přehled o tom, co management skutečně je a jakým způsobem ovlivňuje úspěšnost organizací. Kniha popisuje management jako komplexní proces, který se skládá z mnoha různých prvků a vyžaduje komplexní pohled.

 

Hlavní témata knihy:

1.    Definice managementu a rozdíl mezi řízením a managementem

2.    Principy managementu, jako jsou strategie, struktura, procesy a kultura

3.    Přehled různých managementových stylů a jakým způsobem ovlivňují úspěšnost organizace

4.    Popis konkrétních metod managementu jako například Scrum

5.    Management jako proces komplexního rozhodování.

 

Co mě v knize nejvíce zaujalo a bylo pro mě užitečné?

 

Hodnotový řetězec: Je způsob, jakým firma produkuje zboží nebo služby a jakým způsobem tyto produkty nabízí a distribuuje zákazníkům. Skládá se z řady aktivit a procesů, které firma provádí od nákupu surovin až po prodej produktů zákazníkům.

 

Hodnotový řetězec zahrnuje všechny aktivity, které přidávají hodnotu výslednému produktu. Patří sem například vývoj produktu, výroba, marketing, prodej a distribuce. Cílem hodnotového řetězce je maximalizovat hodnotu pro zákazníka a tím i zisk pro firmu. Hodnotový řetězec je důležitým nástrojem pro řízení firmy a optimalizaci jejích procesů. Pomáhá firmám identifikovat, kde a jak mohou přidat větší hodnotu pro zákazníka a zlepšit tak své výsledky.

 

Podnikatelský model: popisuje, jak firma vytváří, dodává a zachycuje hodnotu pro zákazníka. Skládá se z několika klíčových prvků, jako jsou segmentace trhu, propozice hodnoty, distribuční kanály, vztahy se zákazníky, klíčové zdroje a klíčové aktivity. Cílem podnikatelského modelu je vytvořit udržitelný a ziskový způsob, jakým firma může uspokojovat potřeby zákazníků.

 

Strategické myšlení: se zaměřuje na dlouhodobou perspektivu firmy a zahrnuje plánování, rozhodování a implementaci strategie. Cílem strategického myšlení je získat konkurenční výhodu na trhu a zajistit udržitelný růst firmy. Strategické myšlení zahrnuje analýzu vnitřního a vnějšího prostředí firmy, stanovení cílů a priorit, výběr strategie a plánování akcí potřebných k dosažení těchto cílů.

 

Závěr: Kniha se mi líbila, ale dala mi celkem zabrat. Nedivím se, že je za 3 body, protože obsah informací budu zpracovávat ještě dlouho. Po přečtení knihy se chci více zaměřit na hodnotový řetězec projektu, podnikatelský model, který budu zpracovávat pomocí Lean canvasu a strategické myšlení, které se velmi prolíná s výše zmíněným plánováním.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Management

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 0

Sleduj nás na sociálních sítích: