Učící se organizace


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 02.02.2021

Učící se organizace   Ivana Tichá


Tato kniha dává náhled do principů a fungování konceptu učící organizace, který se snažíme v Tiimiakatemii uplatňovat.


Kniha je psaná jaké učebnice která chce být příručka pro manažery, kterým se nelíbí stav jeho organizace (organizace pro kterou pracuje) a poskytuje tak hodně zevrubný návod jakým směrem by bylo dobré se snažit tuto organizaci orientovat.


Učící se organizace je místo kde: „kde lidé postupně zlepšují své schopnosti dosáhnout požadovaných výsledků … kde se lidí ustavičně učí, jak se učit spolu s ostatními… kde lidé postupně objevují, jak se podílejí na vytváření reality a jak ji mohou měnit.“ Je zde zdůrazněn rozvoj všech členů organizace samostatně a pak spojení všech k učení dohromady sdílením. Kniha zdůrazňuje lidský faktor jako to stěžejní ve firmě, neboť stroje se dají koupit a nahradit ale znalosti a dovednosti nikoli.

 Fungování a posouvání organizace vpřed je podmíněno posouváním jednotlivců.


Znalost - vědět proč - znát zákony provozu.

Dovednost – vědět jak – vědět, jak se řídí auto.

Tyto dva prvky jsou potřebné k učení. Proto je tak důležité propojení teoretického studia i praktického kde znalosti převádíme na dovednosti.


Osobní dokonalost je celoživotní úsilí o rozvoj vlastní osobnosti. Být si vědom toho čeho chceme dosáhnout a jít si za tím. V rámci Tiimi se snažíme tvořit si vlastní vizi- cestu sebezlepšování skrz Learning Contract.


Sdílení mentálních modelů. Každý člověk má svoje mentální modely nastavený jinak, skrz zážitky, předsudky znalostmi…., díky tomu můžou dva lidé vnímat jednu věc odlišně a chovat se i tak. Proto právě sdílením svých mentálních modelů prostřednictvím dialogu můžeme pochopit odlišné způsoby vnímání světa. Učíme se díky tomu tvorbě kompromisů.


Sdílená vize. Sdílením společné vize dokážeme sjednotit lidi ke společné práci.


Týmové učení je obohacování týmu skrz svoje dovednosti a znalosti abychom získali společné znalosti a dovednosti skrz dialog a společnou práci. Přinášením do dialogů svoje zkušenosti z projektů, z knížek, fuckupy, společnou práci na projektech.


Systémový přístup je způsob vnímání částí jako celku, jako celistvé struktury.  Způsob, kterým se řeší problémy. Snažit se je řešit celistvě, koukat se na pravé příčiny a nejen na následky.


Kniha ukazuje na to jak je důležité se v jakékoli části života nezastavit a nespokojit se se stávajícím stavem ale pokoušet se pořád na věcech pracovat. Když se to spojí s dalšími lidmi, kteří se tak budou navzájem podporovat, sdílet tak je to ještě účinnější.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Společnost

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

02.12.2021

Kategorie: Koučování

Body: 0

02.12.2021

Sleduj nás na sociálních sítích: