Učící se organizace


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 24.01.2022

Učící se organizace   Ivana Tichá

Učící se organizace 

Tuto knihu jsem si vybrala jako nástroj ke své eseji na učící se organizaci, zároveň jsem potřebovala tuto knihu přečíst, pro lepší pochopení konceptu samotné učící se organizace, který mi nebyl jasný. Kniha slouží jako skvělý nástroj, když organizace začíná, popisují se zde techniky, metody a myšlenkové metody.  

Je zde také popisován cyklus učení: zkušenosti, následná reflexe, zobecnění a ověřování  

Jsou zde často zmiňovány mentální modely a těžkost je změnit, vzhledem k tomu že tak musí učinit každý jedinec sám za sebe, ale mi jako organizace mu k tomu můžeme dopomoci. Je zde také připomenutí metody levého sloupce a v obrázku můžete vidět „model I“, kde jsme seznámeni s „milým laskavým postojem“. Ten ovšem nemusí znamenat, že to jedinec myslí vážně. Což souhlasím. Myslím si, že v naší skupině se někdy snažíme být přehnaně laskaví a ve skutečnosti to tak člověk nemyslí. Toto mi také lehce připomíná knihu radikaní otevřenost.  

Dále bych zde chtěla vyzdvihnout techniku dobré zprávy, kterou jsme již několikrát aplikovali, ať už na TS, nebo v našem projektu, kdy nebyla nejlepší atmosféra. Technika spočívá v tom, že každý člen sdělí, co se jim za posledních 24 hodin stalo dobrého.  

V této části se kniha také věnuje důležitosti podpory pozitivity v týmu.  

Myšlenky, které jsem si z knihy odnesla: 

Podporujte pozitivitu v týmu 

Posilujte v lidech pocit bezpečí 

Pomáhejme si vzájemnou spoluprací  

Formulovat si vizi 

Rsamotný koncept 

Učit se co nejvíce z praxe  

Závěr: 

Přiznám se, že tato kniha byla pro mne težší, protože je napsána velmi odbornou formou. Byla pro mne ale velmi přínosná a odnesla jsem si z knihy spousty užitečných informací, které jsme se snažili a na dále snažíme aplikovat v našem týmu.
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 3

11.05.2022

Kategorie: Inovace

Body: 0

08.05.2022

Kategorie: Podnikání

Body: 3

08.05.2022

Kategorie: Učení

Body: 1

07.05.2022

Kategorie: Inovace

Body: 3

06.05.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

05.05.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: