True story about a community


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 18.10.2021

The Team Academy: A True Story of a Community That Learns by Doing   Johannes Partanen, Niina Leiononen, Petri Palviainen

Základní myšlenkou v tiimi je důraz na self directivness. Přebírat iniciativu a být aktivním jedincem, který je svobodný a přebírá odpovědnost za své chování.


Brain industrial model


socialization – tacitní x tacitní – výměna znalostí/dovedností/know-how, znalosti, action learning

externalization – tacitní – explicitní – vytváření znalosti

combination – explicitní x explicitní – komibinace několika známých faktů, informací, znalostí (bakalářka)

internalization - explicitní – tacitní – převádění teorie do praxe

 

Learning community

 Celý koncept je zaměřen tak, aby docházelo k proudění informací a lidé se tak mohli učit jak z vlastních, tak zároveň z cizích zkušeností. Zároveň je komunita důležitá z hlediska networkingu, jelikož dochází k výměně kontaktů. Měla by se podporovat náhodná shledání, kdy si studenti vymění informace, na čem aktuálně pracují, čímž si mohou vzájemně pomoci. Neměl by tu však být tlak na přátelství. Připadá mi naprosto normální mít v komunitě hlavně pracovní vztahy než přátelské. Zároveň si myslím, že by se lidé neměli izolovat pouze v tiimiakatemia a měli by upevňovat vazby s okolním světem. Tím pádem je komunita obohacena o další kontakty z různých oblastí.


Měli bychom být učící se organizace, která se učí ze svých nedostatků a přijímá změny a vylepšení. Neměli bychom vytvářet rigidní systém a řídit se doslovně podle struktur v jiném prostředí. V knize jsou rozdělené dvě složky organizace – měnitelné a neměnitelné. Je důležité zachovat nějaké hluboké hodnoty, význam a ideologii, ale naopak způsoby našeho fungování, strategie, cíle, produkty a zákazníci se mění společně s naším vývojem. Je to tedy balanc mezi tím, aby byla zachována hluboká přesvědčení, jinak se totiž systém rozpadne, ale zároveň je důležité měnit způsoby, jakými jednáme, když je v organizaci očividný systém.


3 hlavní pilíře našeho studia

Dlouho jsem přemýšlel nad tím, na jaké hlavní části vzdělávání se tu mám zaměřit. Vím, že si můžeme vybírat sami a že by to mělo nějakým způsobem korespondovat s tím, co v danou chvíli potřebujeme, ale je to obrovský záběr. Naše studium se opírá hlavně o tři segmenty – management a leadership, marketing a entrepreneurship. Přestože mně marketing tolik nezajímá, uvědomil jsem si, že je důležité mít alespoň nějaký základ, jelikož spolu všechny tři kategorie úzce souvisí. Proto do svého čtecí plánu zakomponuji strukturu, ve které se tyto tři složky promítnou.


Zákaznické projekty

V tiimi bychom měli dělat jak zákaznické, tak svoje projekty. Nicméně by měl být poměr mezi těmito dvěma typy takový, že by mělo být více zákaznických projektů než vlastních. Hlavním důvodem je čerpání zkušeností. Když děláme vlastní projekt, často se nám stává, že mu věnujeme hodně času, a tak se v něm zaizolujeme a učení je mnohem pomalejší, než kdybychom udělali projekt něco se dozvěděli a pak šli zase jinam. Zároveň si tím tvoříme network a vidíme různé perspektivy, jak řídit firmu. Při čtení této knihy pro mě bylo asi největší uvědomění, že během 3 let máme načerpat co nejvíce zkušeností a pak až si teprve rozjíždět vlastní podnikání, kterému se chceme věnovat delší dobu.


Eseje

Dlouho jsem si říkal, jestli nechodím spíš na žurnalistiku než na podnikání, jelikož neustále píšeme eseje. Při čtení jsem si uvědomil, že je to nějaká forma tréninku přednesu. Učíme se formulovat naše myšlenky, což je důležitá vlastnost, kterou bych určitě rád zlepšil. Také jsem si uvědomil, že je důležité psát, co nám kniha dala, ne její věcný obsah. Měli bychom vypíchnout hlavní myšlenky, které autor nazývá jiskry. Ty pak rozvést a nejlépe propojit s myšlenkami z jiných knih. Tímto způsobem si budeme uchovávat myšlenky mnohem déle, protože nebudou izolované a budou mít mezi sebou vazby.


Kouč

Z počátku řídí tučňáky kouč, který je ve středu týmu – nastavuje postupy, navrhuje řešení a přináší týmu projekty. Postupem času se kouč dostává na periferii a nechává tým, aby sám rozhodoval. Nakonec tým vytlačuje kouče ven a stává se z něho externí poradce. Tým si řídí fungování firmy sám. Kouč není šéf firmy.


Team stages

innocent climb

disease of me

core covenent

thunderbolts

choke

breakthrough

complacency

mastery

core shaking

holding on


Tiimi hodnoty

lidské vztahy

učení se praxí

týmové podnikání

neustálé experimentování a vytváření nových znalostí

cestování


Principles of the team acadamy

1.      We make and learn by working together with customers.

2.      Our operations should be visible and we should produce visible results.

3.      Every member has to understand the whole team academy concept.

4.      Results quide our operations we must improve and renew our operations all the time – innovation.

5.      When somebody has an idea they spit it out and start working on that. Every team acadamy member must create new knowledge and disseminate it across the organization.

6.      We continually evaluate our learning.

7.      We train our coaches but also look for good coaches outside the organization.

8.      Our operations are based on the continuous development of our networkers.


Principle of the teams

1.      Offer a marketing solution to customer – practise makes perfect.

2.      Team memebers have to earn their place by working every day.

3.      There is no freedom without responsibility.

4.      Individual memeber is a fountain of knowledge – they share this with team.

5.      Laughter and happiness are important.

6.      Every team has to show what it added to team academy.

7.      Teams should be managed as a company – aim is to graduate.

8.      We help each other in teams + we develop ourselves.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Management

Body: 2

24.01.2022

Kategorie: Management

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Vedení

Body: 2

24.01.2022

Kategorie: Management

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Vedení

Body: 0

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: