To nejdůležitější z Druckera


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 20.09.2021

To nejdůležitější z Druckera   Peter Drucker

 Knihu jsem si vybral, jelikož se na myšlenky Petera Druckera odkazovalo mnoho autorů knih, které jsem četl. Kniha pojednává o holistickém obrazu člověka ve společnosti. Nehovoří pouze o tom, jak má fungovat správně firma, ale systémově popisuje místo jedince ve firmě, ve společnosti, ale zároveň i jako samostatné individuum. Vyjasňuje rozdíly mezi neziskovými a ziskovými společnostmi a jak si mohou navzájem pomoci. Všechny tyto složky propojuje a vyjasňuje jejich vzájemné vazby. Kniha mi velmi otevřela oči a pomohla pochopit větší obrázek.


 Jednou z nejdůležitějších uvědomění, které se mi teď zdá být naprosto jasné, pojednává o tom, že hlavním cílem firmy je vytvářet hodnotu zákazníkovi a být užitečnou pro společnost. Při čtení jsem si začal uvědomovat, že vinou kapitalismu jsme navyklí vnímat ekonomický růst a finanční odměnu jako to nejdůležitější a už zapomínáme, jaký pravý úděl firma má. Tato myšlenka se mi spojila se Stevem Jobsem, který vždy dbal primárně na produkt. Věřil, že když se z menších firem stanou velké, tak se začnou soustředit zejména na to, jak vydělat více peněz a zapomenou na svou původní misi – vybudování hodnoty pro zákazníka.


Management pomáhá formovat skupiny a týmy, které jsou schopny dosahovat výsledků. Díky vymezení cílů a vize je možné, aby lidé spolupracovali. Management má za úkol zvyšovat efektivitu provozu, ale zároveň si musí dávat pozor, aby se efektivita nezvyšovala na úkor jiných věcí. Mezi práci managementu patří rovněž vytváření pracovních míst, měření úspěšnosti a celková organizace firmy.

Manažeři využívají různá kritéria měření. Neexistuje jedno obecné, ale je jich více, které se využívají dohromady. Samostatně mnoho z nich nefunguje. Mezi nějaká z nich patří ROI return on investment, rentabilita neboli návratnost.


Management není a ani by neměl být chladnou částí organizace je to tvořivá síla, která by měla zohledňovat věci jako je například kultura. Když máme nadnárodní firmu, tak je potřeba napasovat myšlenky, cíle a vize, které se slučují s naší kulturou šetrně. Musíme na celé schéma nahlížet jako na organickou strukturu, která na sebe reaguje, vymezuje se a chce být uznána. Proto je vždy důležité zjistit si i okolní věci. Tyto věci mohou často připadat lidem jako nedůležité či zbytečné, přesto jsou však jedny z nejdůležitějších. Například jaké dopady bude mít toto zavedení na kulturu oddělení v Číně, nebo v USA, nebo v ČR. Management by měl být citlivý. Když bude jednat direktivně, tak nemusí být mnohá zavedení přijata dobře. Vezmeme-li si například nějaké rozhodnutí, se kterým nikdo nesympatizuje a nevěří mu, tak se nebude ani snažit o jeho dosažení. Proto je velmi důležité, aby management podporoval otevřenou komunikaci a přihlížel na názory svých pracovníku, díky kterým se může předejít mnohým chybám.


Z knihy jsem si také odnesl dle mého velmi důležitou myšlenku, a to rozdíl mezi podnikavostí a managementem. Podnikavost má složku vytváření, hledání nových cest a inovování, kdežto management dává řád a strukturu. Obě složky se navzájem potřebují. Bez podnikavosti a změň by byl management pouhou byrokracií, která by se všem protivila, ale bez managementu by se výborná myšlenka nemohla dostat do světa. Myslím si, že člověk obecně hledá balanc mezi těmito dvěma věcmi celý život. Nastavit si nějaký řád, ale nechat prostor spontánnosti a tvůrčí energii.


I v této knize jsem se dočetl, že bychom se měli zaměřovat na zákazníka. Zjišťovat, co chce, abychom to mohli vyplnit. Samozřejmě s tím souhlasím, ale na druhou stranu si myslím, že někdy lidé ani nevědí, co chtějí. V knize Steve Jobs jsem si uvědomil, že on nedělal to, co lidé chtěli. Udělal něco, čemu věřil on sám a pak v lidech dokázal vzbudit potřebu, že to musejí mít. Henry ford rovněž: „Kdybych poslouchal své zákazníky, býval bych jim dal jen rychlejšího koně.“ (Zdroj: https://citaty.net/autori/henry-ford/). Jiní obchodníci vylepšili věci, které se na trhu objevovaly tím, že naslouchali svým zákazníkům. Cest k cíli vede opravdu mnoho.

 

Konkurence je velmi důležitá hlavně z hlediska toho, že nás nutí k inovacím, abychom nezaostali. To je pro trh a zákazníka velmi důležité. Když je firma monopolní, nebo má skoro všechen podíl na trhu, nedochází k již zmiňovaným inovacím a zákazník si nemá z čeho vybírat. Firma Dupoint jedná tak, že když má příliš velký podíl na trhu, prodá licence, aby podpořila proces inovování u jiných firem. Často se nám stává, že potřebujeme úplně jinou perspektivu (firmy, člověka mio organizaci), jelikož se naše myšlení a nápady zužují jedním směrem.

 

Autor rozděluje management na 3 dimenze:

Poslání

To, co by měla firma naplňovat a jaké má místo ve společnosti. Primárním cílem pro firmu není ziskovost, nýbrž vytvářet hodnotu pro zákazníka/společnost. Ziskovost je jakési ověření, které nám říká, že děláme danou věc správně.


Výsledky pracovníků

Jediným pravým zdrojem jsou lidi. Bez nich se nic nestane. Někdo by mohl namítnout, že v mnohých profesích nahradily lidi stroje, ale i stroje musí někdo obsluhovat a přeci jenom stroje vymyslel člověk. Cílem managementu je vytvořit takovou strukturu, kde jsou všichni pracovníci správně využívání a celkově tvoří schéma efektivní práce. V práci bychom se měli snažit u pracovníků vytvořit poslání, viz Steve Jobs. Můžeme nabízet dobrovolné semináře navíc, nebo udělat dobrovolnou firemní akci. Tím pádem vidí pracovníci i tu energii navíc, která v mnohých pracích chybí. To se můžeme učit od neziskových organizací. Do těch lidé chodí, aniž by dostali zaplaceno, jelikož to v nich sytí nějakou potřebu dělat věci nezištně pro vyšší dobro.


Sociální povinnost 

Mít přesah na své okolí. Dělat věci navíc pro komunitu viz akce výše. Vytvářet pracovní místa a vymýšlet, jak zapojit společnost. Být ohleduplný vůči svému okolí (nevysypávat nebezpečný odpad apod.)

 

3 druhy inovací

-         produktu/služba (výrobkové)

-         trh se inovuje (sociální)

-         činnosti při výrobě a prodeji produktu a při poskytování služeb (manažerské)

 

Myšlenka na konec:

Nenechávejme se ovládat maximální ziskovostí Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Vedení

Body: 2

24.01.2022

Kategorie: Management

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Vedení

Body: 0

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 1

24.01.2022

Kategorie: Jiné

Body: 1

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: