The brand gap


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 04.08.2021

The brand gap   Marty Neumeier

Knihu jsme četli na brandingové learning cell. Vždy jsme si každý individuálně přečetli kapitolu a následně se o ní pobavili. To bylo velmi záživné, jelikož jsme sdíleli různé úhly pohledů na věc. Mnohdy bylo zajímavé sledovat, jak si každý přesil semínko informace přes svůj vlastní filtr a mělo to úplně jiný výsledek. Určitě se budu nadále snažit rozebírat informace z knih s dalšími lidmi. Myslím si, že je to velmi přínosné.

 Hlavní myšlenka knihy mi pomohla pochopit, že značka není to, co se snažíme jako firma udělat, jak chceme vypadat a tak podobně, ale spíš to, co si o nás myslí zákazník. My můžeme našimi kroky nasměrovat, jak si přejeme, aby o nás zákazníci smýšleli, ale výsledek může být úplně jiný. Pro firmu je velmi důležité, aby jasně definovala svoje pole působnosti. Kdo je, co je její poslání a cíl. Správným definováním je pro zákazníka jednodušší ztotožnit se s firmou a může si s ní snáze vytvořit určitý vztah. Vztah mezi firmou a zákazníkem je velmi křehký. Důvěra může být velmi snadno narušena a její vydobytí nazpět není lehkým úkolem. Například kdyby firma s chemickými prostředky na čištění začala vyrábět krémy na obličej, tak by si je pravděpodobně nikdo nekoupil a důvěra zákazníka by zmizela. Proto bychom měli dělat věci, které korespondují s tím, co říkáme. Abychom nevypadali jako kachna s psíma nohama.

Čím dál více si uvědomuji, že práce se zákazníkem je jedna z nejdůležitějších věcí, ne-li nejdůležitější. Od správného odprezentování produktu/služby, abych zaujal zákazníka, až po jeho udržení. Můžete mít totiž milionový nápad, ale když ho nebudete umět prodat, tak je vám k ničemu. Dopomoci tomu můžeme i tak, že z nákupu uděláme zážitek. Krabička bude zajímavá, vevnitř bude nějaké poděkování apod. Možností je velmi mnoho. Zároveň je velmi důležité v zákazníkovi vyvolat pocit, že patří k nějaké skupině. Jelikož jsme sociální zvířata, přirozeně k tomu inklinujeme. Nejlépe si toho lze všimnout u produktů značky Apple. Člověk má velmi silný vztah k jejich produktům a má pocit, že je součástí něčeho, co ho přesahuje. Dokonce se zde vyskytuje vztah rivality mezi lidmi užívající produkty apple a lidmi s androidem. Applu se podařilo zasáhnout do společnosti natolik, že mít apple znamená mít sociální status. Čím hlubší vybudujeme vztah se zákazníkem, tím menší bude pravděpodobnost, že půjde jinam.

Další myšlenka, která mě zaujala, hovořila o tom, že bychom měli být 1., nebo 2. ve vymezeném segmentu. Když jsme další v pořadí, měli bychom si najít vlastní kategorii/podkategorii ve které budeme vynikat. Jednak je pro firmu dobré mít tržní podíl a jednak si další v pořadí příliš nepamatujeme.

Nakonec si zde odložím dvě věci.

1. Otázky, které by si měla každá firma zodpovědět:

a) Kdo jste?

b) Co děláte?

c) Proč na tom záleží?

2. Maya – most advanced yet acceptable (pravidlo při vytváření inovací 
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Vedení

Body: 2

24.01.2022

Kategorie: Management

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Vedení

Body: 0

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 1

24.01.2022

Kategorie: Jiné

Body: 1

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: