The Team academy: a true story of a community that learns by doing


0 b.

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 11.10.2021

The Team academy: a true story of a community that learns by doing   Niina Leinonen, Johannes Partanen, Petri Palviainen

The Team academy: a true story of a community that learns by doing

 

Autor: Niina Leinonen, Johannes Partanen, Petri Palviainen

 

Proč právě tato kniha?

Knihu jsem si zvolila, když jsme si rozdělovali knihy v týmu na dosažení stickeru. Chtěla jsem si přečíst knihu, která víc popisuje, co to vlastně Tiimiakatemia je. A nebyla jsem zklamaná. Krásně mi vysvětlila spoustu věcí, které jsem do teď nechápala.


O čem kniha je?

Kniha je o správných hodnotách, o prioritizaci, o uvědomění si, že každá svoboda je orámovaná naší zodpovědností. Je to o způsobu myšlení a učení se děláním  “learning by doing”. Každý teamprener by se měl naučit především vést sebe. Až poté, co dokáže pořádně vést sebe, může vést ostatní. Důležité je si uvědomit, že se musíme naučit spolupracovat, protože celý život je o vztazích a o kontaktech – jsme závislí na ostatních. Nejen znalostmi a dovednostmi, ale i přístupy a perspektivami.

 

Co je Team academy?

- studenti --> teampreneři vytvoří týmy a každý tým později založí firmu pro podnikání, ve které jsou provázání i skrze studium. Tým by měl tvořit a vymýšlet různé typy projektů pro reálné zákazníky. Veškerá práce je pozorována koučem.

 

Každou TA vede hlavní kouč (head coach). Ta je prostředí pro učící se organizaci v praxi.

TA je  komunita složená z koučů, teamprenerů, zákazníků a dalšího okolí, se kterým TA spolupracuje.

 

Správná TA má poskytovat vzdělání:

1.      Schopnost aplikovat teorii do praxe.

2.      Schopnost udržet krok s vývojem průmyslu.

3.      Schopnost zavázat se k celoživotnímu učení.

4.      Prakticky komunikovat i v zahraničí.

5.      Schopnosti potřebné pro fungování v mezinárodním prostředí.


Jde o to vzdělávat profíky, kteří splňují požadavky pro podnikání, pro firmy a pro veřejný sektor na praktické úrovni.


Klasické vysoké školy mají hlavně silnou teoretickou základnu. Po výstupu z této vysoké školy, kde je hlavně akademický a teoretický přístup, jsou studenti experti na dané téma svého oboru. Později se ale upínají na oblasti jen svého „písečku“, který vystudovali. Absolvent TA by měl být připraven žít a učit se sám celý život a kdykoli a kdekoli.


Tahle myšlenka pro mě znamená hodně. Nikdy jsem nebyla teoretický typ člověka. Vždy potřebuji jít do akce. Rovnou věci dělat. Učit se zkušenostmi, a nejen o věcech teoreticky mluvit. Proto mě tahle studijní cesta baví.


Absolvent TA by měl být svépomocný, měl by si sám udržovat směr v seberozvoji. Měl by splňovat tyto body:

 

1.      Uvědomuje si, že má schopnost se učit a je si v tom sebevědomý.

2.      Je schopný si stanovit cíle a systematicky jich dosahuje.

3.      Pohání ho vnitřní motivace, nikoliv externí motivace.

4.      Je schopný se učit ze zpětné vazby a umí vyhodnocovat vlastní práci.

5.      Je otevřený novým zážitkům a je schopný čelit nejistotám.

6.      Je flexibilní, co se týče pracovních metod a cílů.

7.      Je schopný dělat nezávislá rozhodnutí a hledat nezávislé řešení.

8.      Je schopný pracovat s ostatními lidmi.


Týmy rostou společně a k tomu využívají principy knihy Pátá disciplína a SECI model. Celý model učení se dá shrnout modelem zvaným Mozkově-průmyslový model (Brain-industrial model)

 

 --> Z toho vychází „Saucer model” = Rocket Model. 


Hodnoty TA:

1.      Lidské vztahy – network je nenahraditelný element v podnikání. Lidské vztahy tvoří jádro všeho.

2.      Učení se děláním – v TA se učíme skrze aktivity a praktické zkušenosti.  Learning by doing.

3.      Týmové podnikání – rosteme společně k podnikání skrze práci, kterou děláme v týmu. Trénujeme se a vytváříme si vlastní pracovní prostředí.

4.      Neustálé experimentování a vytváření nových znalostí – riskujeme, abychom se naučili nové věci. Inovace je hlavní úkol TA.

5.      Cestování – musíme jít daleko k tomu, abychom byli schopní vidět, co je blízko.


Cíl TA:

TA podporuje tvoření pracovního prostředí, kde se každý má cítit skvěle – tím pádem ze sebe každý vydá maximum, dobrovolně a s vnitřní motivací. Problémy by tu neměly být problémem – mělo by to být takové prostředí, kde každý vyjde s věcí, co mu vadí a se snahou to vyřešit.


Principy TA:

1.      Učíme se a vyděláváme tím, že pracujeme společně s našimi zákazníky.

2.      Naše operace budou viditelné a budou produkovat viditelné výsledky.

3.      Každý člen musí rozumět celému TA konceptu.

4.      Výsledky vedou naše operace: musíme inovovat a přerámovávat stále.

5.      Pokud mám nápad, řeknu ho nahlas a začnu na něm pracovat. Každý člen TA musí tvořit nové znalosti a šířit je organizací.

6.      Stále vyhodnocujeme naše učení.

7.      Trénujeme si vlastní kouče a manažery, ale také hledáme skvělé kouče z okolí TA.

8.      Naše operace jsou založené na stálém vývoji networku.


Principy týmu:

1.      Tým musí být schopný nabízet kompletně nová řešení zákazníkům a stále na nich pracovat, tím je přivést k dokonalosti.

2.      Člen týmu si musí zasloužit své místo svou prací každý den.

3.      Zde není žádná svoboda bez odpovědnosti.

4.      Jedinec je zdroj nových znalostí vytvořených v týmu skrze dialog a sdílení zkušeností.

5.      Smích a štěstí jsou důležité elementy ve všem co děláme v TA.

6.      Každý tým musí ukázat přidanou hodnotu co přináší do TA.

7.      Tým by měl být veden jako společnost.

8.      Vyvíjíme se v týmech a vždy si navzájem pomáháme.

 

Závěr:

 

Kniha mi přišla mega podstatná. Je popsaný celý koncept Tiimi a líbí se mi to. Podle mě by se kniha měla dát každému tučňákovi hned po příchodu do prváku, aby pak proces přijímání těchto faktů neprobíhal až do třeťáku. Aby TA fungovala i u nás, tak je nutné sjednotit vizi, cíl, hodnoty a principy.

 

 Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

24.10.2021

Kategorie: Jiné

Body: 0

24.10.2021

Kategorie: Jiné

Body: 0

24.10.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Jiné

Body: 0

24.10.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

24.10.2021

Sleduj nás na sociálních sítích: