The Team academy: a true story of a community that learns by doing


3 body

Hodnocení: 100 %

Přidáno: 03.04.2021

The Team academy: a true story of a community that learns by doing   Niina Leinonen, Johannes Partanen, Petri Palviainen

Proč jsem si knihu vybral?

Zjistil jsem, že opravdu nevím, co je Tiimiakatemia (dále jen TA) a zdá se mi, že to neví nikdo z teamprenerů. O tom má být přesně tato kniha, která vznikla přímo v srdci TA ve Finsku. Doufám tedy, že najdu odpověď na otázku „Co je TA?“, abych mohl správně tento vzdělávací systém šířit v komunitě i mimo ni.

„My se musíme stát změnou, kterou chceme vidět ve světě!“ – Mahatma Gandhi, 1947

 

Co je Team academy?

Na začátku „studenti“(teampreneři, dále TE’s) utvoří týmy a každý tým založí podnikání, ve kterém jsou spolu skrze studium. Tým vymýšlí různé typy projektů pro reálné zákazníky. Jejich práce je tutorována koučem.

 

Hlava celé TA je hlavní kouč (head coach). TA je komunita, která je tvořena kolem 180 členů. TA je fyzické učící se prostředí, ve kterém lidé

pracují. Je to komunita složená z koučů, TE’s, zákazníků a dalšího okolí, se kterým TA spolupracuje.

 

Správná TA má poskytovat vzdělání co dá TE’s:

1.      Schopnost aplikovat teorii do praxe

2.      Schopnost udržet krok s vývojem průmyslu

3.      Schopnost zavázat se k celoživotnímu učení

4.      Prakticky komunikovat i v zahraničí

5.      Schopnosti potřebné pro fungování v mezinárodním prostředí

 

Zkrátka jde o to vzdělávat experty, kteří splňují požadavky pro podnikání, pro firmy a pro veřejný sektor na praktické úrovni. Nejde o to porovnávat TA s tradičními univerzitami.

 

Současné vzdělávání poskytuje silnou teoretickou základnu. Studenti tak vyjdou jako experti na dané téma, ale bez praktických zkušeností, a tak jsou další léta závislý na prostředí, které jim dané zkušenosti může poskytovat. Absolvent TA je na druhou stranu plně připraven žít a učit se sám s mnoha praktickými znalostmi. To je pro mě ta pravá cesta ke svobodě a lepší budoucnosti naší společnosti.

 

Absolvent TA by měl být svépomocný, měl by si sám udržovat směr v seberozvoji. Měl by tedy splňovat následujících 8 bodů.

1.      Uvědomuje si, že má schopnost se učit a je si v tom sebevědomí.

2.      Je schopný si stanovit cíle a systematicky jich dosahuje.

3.      Pohání ho vnitřní motivace, nikoliv externí motivace.

4.      Je schopný se učit ze zpětné vazby a umí vyhodnocovat vlastní práci.

5.      Je otevřený novým zážitkům a je schopný čelit nejistotám.

6.      Je flexibilní, co se týče pracovních metod a cílů.

7.      Je schopný dělat nezávislá rozhodnutí a hledat nezávislé řešení.

8.      Je schopný pracovat s ostatními lidmi.

 

Týmy rostou společně a k tomu využívají principy dle knihy Pátá disciplína a SECI model. Celý model učení se dá shrnout velmi mocným modelem zvaným Mozkově-průmyslový model (Brain-industrial model)

 

TA organizace: jak by měla vypadat?