Týmové role v práci


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 30.05.2021

Týmové role v práci   Belbin R. Meredith

Belbinuv test jsme již za fungování našeho týmu dělali několikrát, protože s mladým týmem se role mění velmi často – lidé nejsou ještě dobře vyprofilovaní.

Pokaždé se svojí rolí souhlasím a myslím, že trefně popisuje mojí pozici v týmu.

 

Na základě testů jsme se už několikrát pokusili sestavit tým, aby byl více různorodý a každý zastával roli a práci která mu nejvíc vyhovuje a ve které bude dobrý.

 

Mezi velké výhody této metody je její rychlost a schopnost správně odhadnout a definovat roli. Nestalo se nám, že by někomu vyšla jiná role, než za kterou se považuje sám nebo ho pokládá zbytek. To přispívá sebepoznání členů v týmu a lepšímu profilování jedinců.

 

Jako negativum vidím potřebu zkušeného personalisty. Nemyslím si, že by bylo moudré se rozhodovat jen na základě výsledku této metody. Je potřeba zohlednit ještě víc faktorů která tato metoda nedefinuje, jako například výkonost člena, inteligenci a další.

 

Belbinu test týmových rolí slouží dobře k základnímu rozřazení rolí v týmu. Metoda je rychlá a jednoduchá. Přesto je potřeba další práce po personální stránce k složení výkonného týmu. Metoda není samospásná. Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Společnost

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

02.12.2021

Kategorie: Koučování

Body: 0

02.12.2021

Sleduj nás na sociálních sítích: