Projektový management v praxi


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 29.10.2021

Projektový management v praxi   Doležal Jan a Jiří Krátký

Tuto knihu jsem si zvolil, jelikož se chci naučit, jak správně řídit projekt Svíčky s víčky. Kniha mi předala základní terminologii metod, které se při projektovém řízení používají (Logický rámec, WBS, CPM, Histogram zdrojů, Ganttův diagram). Pomohla mi uvědomit si, jak je důležité měřit věci, jelikož co nejsme schopni měřit, nejsme schopni řídit. Zároveň mi připomněla, jak moc je důležité, aby za každou věc nesla zodpovědnost určená osoba.

Z teorie si tu nechám pár vybraných částí, které mě zaujaly.


Logická rámec a zakládací listina

Dokumenty k vymezení rozsahu projektu – co bude v projektu řešeno, kdo bude na projektu pracovat, jaký bude rozpočet, jaké výstupy jsou potřeba k dosažení cíle, jak budou jednotlivé výstupy měřeny.

 

Registr zainteresovaných stran - Matice moc/zájem

Jak budeme do projektu zapojovat zainteresované strany, jaké mají od projektu očekávání, jaký mají k projektu vztah, jakou moc mají ovlivnit projek


 


Teorie stakeholderů. Https://casestudypublicity.wordpress.com [online]. © 2021 DATABÁZE CASE STUDY, 2016 [cit. 2021-10-29]. Dostupné z: https://casestudypublicity.wordpress.com/2016/10/06/teorie-stakeholderu/

 

 

WBS metoda – hierarchální struktura rozdělení prací

Rozpadnutí struktury na jednotlivé výstupy, aktivity a pracovní balíky. Vytvoření struktury s projektovým týmem a rozdělení prací do jednotlivých segmentů. Přístupy k rozdělení mohou být různé – rozdělení podle práce, objektů, fází.

 


WBS – klíčový nástroj pro úspěch projektu. Https://www.pmconsulting.cz [online]. [cit. 2021-10-29]. Dostupné z: https://www.pmconsulting.cz/pm-wiki/wbs/ 

 

CPM – metoda kritické cesty

Určuje nám výstupy, které se nesmí zpozdit, jinak se posune termín ukončení projektu. Dle toho můžeme upravit způsoby řízení jednotlivých výstupu. Víme, které musíme úzce řídit a které mohou mít prodlevy a začít dřív. Známe naši prioritu.


 


KOPAČ, Petr. Critical path method. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-10-29]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_kritick%C3%A9_cesty#/media/Soubor:Critical_path_algorithm.svg

 

Ganttův diagram

Pomáhá nám naplánovat činnosti v čase – kdy aktivita končí, začíná a jak dlouho trvá. Graf má začátek a konec, takže není cyklický. Ukazuje nám návaznosti a překrývání jednotlivých aktivit.

 


 Ganttův diagram. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2021 [cit. 2021-10-29]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gantt%C5%AFv_diagram

 

Histogram zdrojů

Díky tomuto grafu plánujeme práci efektivně, aby se rovnoměrně rozdělila na čas a lidi, kteří ji v danou chvíli vykonávají. Snažíme se zabránit situaci, kdy je málo lidí na danou práci, nebo naopak, kdy se dlouho čeká na jinou dokončení jedné práce a není co dělat.Using Histograms to Get an Overview of your Resources. Https://casestudypublicity.wordpress.com [online]. Resource Management: © 2021 DATABÁZE CASE STUDY, December 6th, 2016 [cit. 2021-10-29]. Dostupné z: https://meisterplan.com/blog/histograms-resource-planning/

 

Praxe na TS:

V této eseji bych se chtěl spíše věnovat internalizaci na TS. Nastavili jsme si harmonogram, kdy se učíme ve vymezeném čase určité odvětví podnikání. Jako první jsme si zvolili projektové řízení, ve kterém procházíme jednotlivými fázemi projektu, abychom si sami v praxi vyzkoušeli teoretické poznatky. Správně uchopit tento projekt je pro nás stále těžké. Já jsem začínal a při prezentování jednotlivých metod, které jsem si v knize načetl, jsem si uvědomil, jak těžké je jejich vysvětlení ostatním, kteří neměli v tomto odvětví žádnou znalost. Došli jsme k závěru, že je důležité, aby se všichni dopředu připravovali a měli nějakou elementární znalost při prezentacích. Při převádění do praxe jsem si uvědomil, jak jsem dobře chápal jednotlivé příklady v knize, ale jak je pro mě obtížné vymyslet vlastní. Připadá mi, že jsem měl takovou poloviční znalost. Možná bych ji nazval jako pasivní. Chápal jsem příklady, které mi někdo vysvětloval, ale aktivně jsem nedokázal vytvořit vlastní. To mě ještě více utvrdilo v tom, jak je důležité převádět znalosti do praxe a mít nejen znalost, ale i dovednost. Aktuálně probíráme plánování a s přípravou je všechno jednodušší. Metody se zdají být ostatním celkem jasné a velmi pomáhají příklady z praxe od Zdenka. Jsem rád, že si projdeme celým cyklem, protože mě toto téma velmi zajímá. 
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: