Od nápadu k podnikatelskému plánu


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 14.12.2020

Od nápadu k podnikatelskému plánu: Jak hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti   Svobodová Ivana, Andera Michal

 V knize se nachází velmi mnoho rad, jak realizovat svůj nápad. Nenachází se zde pouze konkrétní postupy pro realizaci, ale rovněž i způsoby, jak v sobě podnítit kreativní myšlení, kde hledat nápad a podobně. Vše začíná tím, jestli chci podnikat s dalšími lidmi, či jestli chci podnikat sám. Oboje má svá pozitiva i negativa. Osobně jsem vždy inklinoval spíše k individualismu než práci v týmu, jelikož mi vadí zdlouhavá rozhodování. V tiimiakatemia se však učíme, jak spolupracovat a musím uznat, že ve velmi mnoha případech je to příjemné a práce v týmu se mi zalíbila. Každý z nás přichází s novou myšlenkou, navzájem se doplňujeme a vytváříme tak silnější myšlenkový trust, který upevňuje sílu našeho projektu. Kniha se čte velmi dobře a když se zdá být něco nesrozumitelné, tak je to doplněno o příklady, na kterých to člověk velmi dobře pochopí.


Nápady

Nápady jsou semínka podnikání. K tomu abychom dostali nápad, můžeme podnítit mysl různými způsoby. Když se snažíme přijít na nějaký nápad, tak bychom se měli nejprve pustit do divergentní fáze. V této fázi ze sebe chrlíme všelijaké nápady, které nerozvádíme. V druhé fázi tzv. Konvergentní už nápady třídíme a vybíráme ten nejlepší. Nachází se zde velmi mnoho metod jako je brainstorming, myšlenkové mapy, painstorming a mnoho dalších. Záleží na skupině, či jedinci, která metoda je mu nejpříjemnější. Pro mě bylo v projektech velmi důležité uvědomení to, že i přes to, že se mi nějaký nápad zdá být skvělý, musím si ověřit, jaká je jeho proveditelnost a jestli má smysl mu věnovat pozornost.


Podnikatelská příležitost

Skládá se z mnoha faktorů. Ty můžeme rozdělit na individuální faktory, které můžeme ovlivnit, a na prostředí, jež pro nás nekontrolovatelné. Mezi individuální faktory patří zkušenosti, znalosti, schopnosti a mezi prostředí legislativa, infrastruktura a tržní situace.

Kde můžeme dostat nápad?

1. Neuspokojená potřeba

Při této příležitosti je důležité zjistit, jaké jsou potřeby zákazníka a co mu na trhu chybí. Velmi častá je recyklace nápadu ze zahraničí. Tyto příležitosti byly nejčetnější v 90. letech po otevření hranic.

2. Nevyužité zdroje

Využití něčeho nevyužitého. V opuštěných prostorech uspořádáme nějakou akci, nebo je přestavíme na byty. Výhodou této příležitosti je, že člověk nezačíná od nuly a zároveň pomáhá přetvořit nevyužitý prostor, který by jinak chátral. Tato příležitost mě velmi láká, a proto jsme společně s

3. Kombinace 1. a 2. příležitosti

Za příklad se zde uváděla firma Airbnb, která spravuje byty vlastníků na svém portále a za to si bere provizi.


Zájem zákazníků

Pro získání informací o zájmu zákazníků můžeme využít metodu Design thinking, při které se snažíme obsáhnout názory lidi z různých zájmových skupin, abychom dostali názor co nejvíce ucelený. Snažíme se skrze rozhovory a pozorování zjistit, jak zákazník na náš produkt reaguje, co mu chybí, co by změnil a co se mu naopak líbí. Měli bychom se snažit vcítit do potřeb našeho cílového zákazníka. Myslím si, že je zde velmi důležité stále aktualizovat nové potřeby zákazníka při tom, jak se vyvíjí trh i zákazník sám. Proto zůstanou úspěšné ty firmy, které neustále naslouchají svým zákazníkům.


Podnikatelský plán

Po té, co už máme nápad a ověření od zákazníků, že se jim produkt líbí, bychom měli sestavit strategii, jak na tom vyděláme. To uděláme skrze byznys plán. V tomto plánu musíme zohlednit všechny aspekty související s naším podnikáním. (náklady, výdaje, cílová skupina apod.) Snažíme se zjistit, kolik do daného projektu budeme muset investovat, popř. si půjčit, kolik nám v budoucnosti projekt vynese, co vše je k našemu projektu zapotřebí. Při tvorbě podnikatelského plánu je zapotřebí srozumitelnosti, pravdivosti, reálnosti, respektování rizik, uvádění zdrojů, přehlednosti, uvádění zdrojů a přehlednost.


Elevator Pitch

Krátká a stručná prezentace našeho podnikatelského nápadu. Snažíme se zaujmout investory. V tomto představení je důležité charakterizování produktu (jeho jedinečnost), určit si trh (jak je velký, kolik máme potenciálních zákazníků), jakým způsobem budeme generovat zisky, kolik chceme po investorech (jaký budou mít podíl, kolik budou investovat, jak rychle se jim peníze vrátí)
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (1):Adam Šulc - 05.02.2021 - 13:25


Vyzkoušel jsi už vytvořit nějaké podnikatelský plán nebo elevator Pitch? Líbí se mi, že jsi do eseje napsal metody a techniky, které se dají prakticky využít. Ještě by bylo fajn zapracovat na využitých těchto poznatků v praxi a přenesení do eseje.

Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: