Proč jen 5% lidí uspěje


0 b.

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 12.10.2021

Proč jen 5% lidí uspěje   Ivo Toman

Odborné znalosti 30% a jaká jste osobnost 70% - postoje, zvyky, charakter, postoje


Nejsme výkonní pokud děláme spoustu věcí, nad kterými nemáme kontrolu.


Pokud chceme najít ideálního partnera tak se nejdřív ideálními musíme stát my sami.


Každé dilema je konflikt mezi naším jednáním a našimi základními hodnotami. Správné řešení je se rozhodnout vždy podle svých základních hodnot, a ne podle situace v které se nacházíme.

Když se tak začneme chovat tak nebudeme mít nadále dilemata. Je tudíž velmi důležité najít své správné základní hodnoty.

Každý člověk má hodnoty, ale nějaké jsou hodnotnější než zbytek- to jsou základní hodnoty. Naše nejvyšší životní priority, kterých si nejvíc ceníme.


Pokud máme cíl, který je v rozporu s našimi hodnotami tak máme zbytečná dilemata a musíme dělat kompromisy.

Když vyřešíme jedno dilema a vznikne nám tím další tak to taky není správné. Řešíme je abychom měli minimálně o jedno ale lépe o více dilemat méně ne proto abychom měli nová.

          

                        Sebeúcta
Výkonost                               Kontrola událostí


To co neovlivníme nemá smysl řešit. Třeba zácpu na silnici, místo vztekání se si pustmě rádio a prostě počkejme. A naopak často neřešíme věci které můžeme ovlivnit.


To v čem vynikáme a zároveň to co nás baví a co nás živí je důležité. Nedělejme zbytečně věci v čem nevynikáme to nechme jiným.


Donutilo mě to si sestavit svůj seznam základních hodnot.

Je zde vidět že se všechny motivační knihy shodují na tom že my musíme být pány situace a nesmíme se stáhnout dolu svými pocity a nebo naštváním a že musíme vždy jednat podle našich hodnot.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

24.10.2021

Kategorie: Jiné

Body: 0

24.10.2021

Kategorie: Jiné

Body: 0

24.10.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Jiné

Body: 0

24.10.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

24.10.2021

Sleduj nás na sociálních sítích: