Pozitivní leader


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 03.12.2021

Pozitivní leader   Jan Mühlfeit

Pozitivní leader, Jan Mühlfeit


Proč jsem si knihu vybrala?


Stala jsem se team leadrem a leadership mě celkově dost zajímá. Ráda bych se v této oblasti rozvíjela jak v teoretické části, tak to i využila v praxi. Doufala jsem, že tato knížka mě posune o krok blíže k mému cíli.


Co si z knihy odnáším?


Povědomí o příslušných vnějších faktorech mi napomůžou k tomu – pochopit jak firma a obor funguje.

Cvičení: vést si deník, kde budu psát své kroky a co mě k nim vedlo, jak jsem je uskutečnila a jaké byly výsledky (reakce co ve mě lidé vyvolali nebo různé situace - pomoct si utřídit si co mi říkají mé emoce. Proč mi nějaký konkrétní člověk vadí, proč se rozčílím,..) Opakuje se něco? Co můžu udělat příště lépe? 


Posedlost nápravou chyb/ slabin/ problému je k prdu. Je potřeba se zaměřit na silné stránky ostatních. Využít přirozené nadání a silné stránky lidí a vytvořit z nich aktiva.

První začít u sebe na silných stránkách. 


Pokud se soustředím na slabiny ostatních, zanedbávám jejich dary. Dělám z něj někoho, kým není.


Ze šroubováků nikdy nebude dobré kladivo a z kladiva nikdy nebude dobrý šroubovák. Všichni potřebujeme zjistit jaké nářadí je v našem šuplíku a jak ho začít správně používat.


Stavte na silných stránkách ne na profitu.


Nechejte je dělat to, co jim jde.

⁃            malá pravděpodobnost stresu, hněvu, smutku, rozčílení

⁃            Pocit spokojenosti, štěstí, odpočinku


Jak se stát špičkovým lídrem? Jsem si vědoma svých slabých stránek ale nezatěžují se jimi tolik.


Faktor EQ (emoční kvocient) - emoční inteligence

⁃            Důležitější jak IQ

⁃            Vcítit se do myšlení svých kolegů, vytvářet si s nimi vztahy a projevovat o ně skutečný zájem

⁃            5 klíčových komponentů:

1.         sebeuvědomění - znát a chápat vlastní emoce a jejich dopad na ostatní (sebejistota, humor), jak působím na lidi

2.         Seberegulace - ovládání vlastních emocí schopnost přebírat zodpovědnost za vlastní činy, přizpůsobování změnám, promýšlení před tím než něco uděláte, pilný a svědomitý přístup

3.         Motivace - pochopení zdrojů mé vlastní motivace a schopnost je dobíjet, iniciativa a odhodlání ke zvládání úkolů, vytrvalost v náročných podmínkách

4.         Empatie - vnímání a pochopení emocí ostatních lidí (vnímavost vůči pocitům a obavám kolegů, předvídaní a naplňování potřeb ostatních a emoční imunita, klidný přístup k případnému vnitro firemnímu politikaření)

5.         Sociální dovednosti - schopnost vědět jak produktivně řídit vztahy a ovlivňovat emoce ostatních, schopnost směrovat a inspirovat ostatní, naslouchat a správně komunikovat, uklidňovat náročné situace pomoci přesvědčování a vyjednávání

⁃            není to neměnná vlastnost


Jak ovládám své emoce? Jak dokážu číst své emoce? Jak se dokážu soustředit/ adaptovat/ posoudit silné a slabé stránky? Jak dokážu ovládat své reakce na různé události? Jak dlouho si dokážu udržet pozitivní přístup, když všichni ostatní jsou skleslí? 


Respekt k mým lidem a respekt mých lidí je naprosto zásadní. Získám si jej svou povahou a svým chováním.


Autentická moc charakteru - charisma

⁃            můžeme si ho vypěstovat, aniž bychom byli skvělým řečníkem nebo hvězdou společenských věcí


Jak si vypracovat tuto kouzelnou vlastnost? 


1.         Soustředěná přítomnost - Pokud ztrácíte pozornost, zkuste se soustředit na prsty u nohou - hmatový vjem prstů u nohou (o co se opírají). Pokud dokážete mozek přimět dojet nakonec a zpět, vrátíte ho tím do reality zpět k vám. Hluboké zadívání, pozorujte oči ostatních. Intenzivní pohled je pohled do duše - tzv. magické propojení. Ptej se - nebuď konverzační narcis. Zajímej se. Pokládej relevantní otázky. Chápu správně, že…

2.         Schopnosti - síla schopnosti, které projevujeme tělem. Postav se tak, abys zabral více místa než normálně. Při chůzi se nehrbit, stát s rukama v boku, při poradách si nesedat a nahýbat se dopředu přes stůl. Zachovat se sebejistý postoj.

3.         Posilovač sebevědomí - syndrom podvodníka = máš pocit, že se na danou pozici nehodíš. Chovej se tak, že to máš zmáknuté. Věř si.


Destigmatizace = zbavení se negativního cejchu

Stud je obrovská brzda. Vytváření supertalentovaných týmů:

Úspěch mých lidí, znamená můj úspěch. 

Zařadit členy tak, aby dělali to, v čem vynikají

Hvězdný celek - ti kteří se navzájem doplňují - týmová synergie

Rozdělit podle belbina


Leadership - posunout se od já k my

Tým - společně dokážeme víc

Talent - přirozený vzorec pocitů nebo chování


Obvyklé symptomy vyhoření:

= symptom vyhoření = vyčerpání fyzických i emočních sil a motivace. Obvykle jako výsledek dlouhodobého stresu či frustrace

⁃            neustálá únava

⁃            nízká úroveň fyzické a emoční energie

⁃            úzkost převládající pocit, že člověk nic nestíhá a nemá žádnou kontrolu

⁃            zvýšená frustrace prací a kolegy

⁃            problémy se spánkem

⁃            fyzické neduhy, bolesti hlavy, gastrointestinální obtíže, problémy s pletí

⁃            nesoustředěnost, podrážděnost, ztráta schopnosti radovat se v práci i v životě obecně

⁃            celkově pesimistický a negativní přístup

⁃            snížení produktivity a výkonnosti

⁃            zvýšená míra požívání alkoholu, tabáku, kofeinu a jiných drog

⁃            ztráta nebo nárůst chuti k jídlu


plošné vyhoření - v posledních dvou desetiletích dramaticky stoupl počet případů extrémního vyčerpání a vyhoření. Tento hrozivý trend se netýká jen leadrů, ale šíří se jako epidemie i mezi pracovníky na nižších úrovních. 


„Čas není obnovitelný zdroj, energie ano.“


Výsledky výzkumů ukazují, že právě ty menší stresory, kterým jsme ovšem vystaveni každý den, jsou onou poslední kapkou. Než se nadějeme, podemele neustálý proud tvořený těmito kapkami cyklu nikdy nekončícího stresu ten sráz a my se zřítíme do propasti vyhoření. A přístupu typu „však já to zvládnu“ tento proud a jeho destruktivní působení jen urychluje.


4 hlavní zdroje, jak se naučit pracovat se svou energií:

⁃            fyzický

⁃            mentální

⁃            emoční

⁃            spirituální


Pečlivým řízením kvantity a kvality energie, jež máme každý den k dispozici, si můžeme dobíjet svoje vnitřní baterie, a nedovolit tak, abychom se úplně „vyšťavili“.


Krátkodobý stres je jednou za čas pro nás prospěšný. Dotlačí nás na hranici svých schopností, naše tělo zaplaví dávka adrenalinu, který posiluje naši výkonnost a navyšuje kapacitu naší paměti.


Následky vysoké úrovně stresu na pracovišti:

⁃            snížená výkonnost a produktivita

⁃            nárůst chyb, které mohou znamenat více stížností od zákazníků

⁃            zvýšená nemocnost a absence

⁃            nízká angažovanost

⁃            vysoká fluktuace zaměstnanců

⁃            špatné vztahy mezi zaměstnanci na pracovišti


Spouštěče stresu na pracovišti:

⁃            Požadavky - příliš vysoké nároky na své zaměstnance (nesmyslné deadliny, prodloužení pracovní doby, nepříjemné pracovní prostředí)

⁃            Kontrola - nedostatečné zpětné vazby, samostatnosti a možnosti rozhodovat

⁃            Vztahy - konflikty s kolegy a nadřízenými, diskriminace, útoky, šikana, pocit izolace

⁃            Změny - špatná komunikace ohledně změn, nejistota práce

⁃            Role - nejisté cíle a smysl práce, nudná/monotónní práce


Z knihy jsem si udělala kupu poznámek, ale tyhle jsou pro mě v tuto chvíli jedny z nejdůležitějších. Využila jsem ji rovnou v praxi, a proto esej píšu až teď. Nejdůležitější myšlenka jako ve spoustě dalších knihách je, že člověk musí začít hlavně u sebe. Můj problém v poslední době byl, že jsem vždy dříve konala, aniž bych si to rozmyslela. Nebo jsem se s někým bavila a začala to hned odsuzovat, aniž bych si tu danou osobu více vyslechla. Nedávno jsme měli TS Invitoru, kde se to v jednu chvíli zvrtlo a začali jsme si vyříkávat věci, které nás štvou. Také došlo na osoby, které se delší dobu vezou a já k nim chovala zlost. Nechala jsem tedy první nechat mluvit dané osoby, postupně jsem si psala poznámky do zápisníku a až po urovnání toho všeho v mé hlavě jsem to na všechny vybalila. Měla jsem ze sebe velikou radost, protože kdybych začala mluvit hned na začátku, byla bych moc zlá a vydala ze sebe útočnou agresi. Takhle jsem je vyslechla a pochopila i jejich stranu.


„Pokud se soustředím na slabiny ostatních, zanedbávám jejich dary. Dělám z něj někoho, kým není.“


„Ze šroubováků nikdy nebude dobré kladivo a z kladiva nikdy nebude dobrý šroubovák. Všichni potřebujeme zjistit jaké nářadí je v našem šuplíku a jak ho začít správně používat.“


Tyhle dvě poznámky? Jsou naprosto božský. Uvědomila jsem si, že z pozice team leadra nemohu nutit třeba Martina, který rád natáčí a fotí, stříhá filmy, aby zapracoval např; na strategii naší společnosti. Nebo třeba Petra, který je nabitý vědomostmi a orientuje se především v podnikatelském světě, ekonomice, tak aby mi napsal skvělý copywriting na web. Měla bych je spíše podpořit v tom, v čem jsou dobří a napomoct jim, aby se v tom rozvíjeli dál.


A v neposlední řadě je tu vyhoření, je to spíše takový velký vykřičník pro mě, kdy si toho beru na svá bedra moc a nevím kde začít. Chci se vždycky se vším poprat, ale sama na to rozhodně nestačím. To sem píšu spíše pro uvědomění ostatním. 
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: