Pátá disciplína


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 22.01.2021

Pátá disciplína   Peter M. Senge

Pátá disciplína

Autor: Peter M. Senge

 

Proč právě tato kniha?

Popravdě jsem si tuto knihu vybrala a přečetla kvůli zkoušce Učící se organizace.


Hlavní myšlenky knihy:

Pět disciplín týmového učení

Když se řekne učící se organizace hned se mi vybaví místo a prostor pro zdokonalování a učení se novým věcem. Zdokonalovat určitě disciplíny spjaté s tímto pojmem. U každé disciplíny je nutnost nahlížet na její cvičení, principy a podstaty. Musíme se naučit spravovat a ovládat všechny tyto disciplíny, jinak organizace nemůže dobře fungovat. Krásný příklad je letadlo – kdyby u letadla vypadl jen jediný motor, byl by to veliký problém a nejspíše by vše šlo ke dnu. Tak je to i s učící se organizací, jakmile opomeneme rozvíjet jen jediný okruh klesáme.

Jde o pět kroků, po kterých by měla společnost postupovat.

 

Osobní mistrovství

První disciplína Osobní mistrovství rozvíjí okruh vlastní osobnosti. Tento rozvoj tkví v neustálém sebevzdělávání, rozvoji cílů, neustávající touze po osobním rozvoji.

Také to znamená, že se člověk stává více sám sebou, kromě nabytých znalostí se to také týká osobního účelu, smyslu a identity.

 

„Organizace se učí pouze prostřednictvím jednotlivců, kteří se učí. To, že se učí jednotlivci, ovšem není zárukou organizačního učení. Avšak bez učících se jednotlivců nemůže k žádnému organizačnímu se učení dojít.“

 

To tedy znamená, že není možné mít jakoukoliv organizaci bez přítomnosti individuálního rozkvětu. Každý jedinec musí pracovat na vlastním potenciálu a síle, aby dokázal být součástí dobře fungujícího většího celku.

Měl by to být neustále probíhající proces, který se pouze bude postupem života zdokonalovat.

 

Mentální modely

 

Mentální modely jsou založeny na velkém množství faktorů. Ovlivňují, jakým způsobem se lidé staví k různým situacím, i jakým způsobem vykonávají svou práci. Odráží se zde naše jednání. Důležitou roli, která mentální model ovlivňuje, je například výchova v rodině, státní příslušnost - mentalita, rasa, náboženství, sociální skupina.

Tato disciplína se těžko přeučuje a mění. Nemůžeme nijak ovlivnit, v čem a jak vyrůstáme a jaký dopad to na nás má. Proto spoustu těchto faktorů zapříčiní, že si s někým rozumíme více a s někým méně.

 

Sdílená vize

 

Vytvoření společné vize je pro fungování dobré organizace nezbytné.

Sdílená vize je nepostradatelnou součástí všech jednotlivých uskupení a organizací.

Ať už bereme v potaz partnerský či firemní vztah. Tak jako partneři musí vědět, že jdou společnou cestou – společnou vizí, tak i všichni v jedné organizaci musí vědět za čím jdou. Protože pokud nemáme cíl, tak nemáme ani cestu.

A toto přesně může být jedna z věcí proč některé firmy nerostou a nefungují dobře

– zaměstnanci nejsou seznámeni s vizí, nebo se s ní neztotožňují, tudíž nemají motivaci k práci.

 

Týmové učení

 

Týmové učení je další neodmyslitelnou složkou správného fungování učící se organizace. Jeho součástí je dialog. V našem oboru používáme dialogy k probírání  veškeré problematiky komunity, sdílení názorů a společně se snažíme nacházet nové řešení.

Týmové učení by měl být přirozený proces, kdy každý jedinec přinese své pohledy, názory a poznatky. Přesně tady v tento moment se uplatňuje Osobní mistrovství.

Sdílená znalost s více lidmi se mnohem snadněji zapamatuje a posouvá to skupinu i jednotlivce dál.

Kdybychom pracovali pouze s našimi názory a myšlenkami, dostali bychom se do slepých uliček svých myšlenek, které bychom nemohli dále rozvíjet. Druzí nás můžou obohatit o nové názory a učit nové věci.

 

Systémové myšlení

 

Poslední disciplína vyžaduje hlubší pochopení celého konceptu členy organizace. Jde o nejnáročnější, ale nejdůležitější disciplínu. Tým analyticky rozebírá problémy a postupně je efektivně řeší. Nejprve je důležité porozumět jednotlivým problémům a poté je chápat a řešit jako celek. Každý člen v organizaci by měl porozumět tomu, jakou zastává pro tým roli, aby následně řešil určitý problém, který on zvládne správně uchopit. Chybu nemůžeme házet na druhé, ale nacházet zavinění problému nejprve u sebe a snažit se je vyřešit.


Co mi kniha přinesla?

Kniha mi otevřela oči v tom, že opravdu každý faktor je důležitý. Že je potřeba pracovat a rozvíjet více okruhů. Nepracovat jen na vlastním seberozvoji, ale rozvoji všech částí.


Závěr:

Kniha pro mě byla hodně náročná. Moc se mi nelíbila struktury celé knížky. Grafy nejsou moji oblíbenci. A přišlo mi, že by se to vše dalo říct zkráceně a jednodušeji. Ale rozhodně to je zajímavý koncept, který dává podněty k rozvíjení. Sama od sebe bych si knihu ale nevybrala.


Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (1):Adam Šulc - 30.01.2021 - 12:05


Líbí se mi, že jsi částečně reflektovala na to, jak se Ti kniha četla a co Ti v ní vadilo, určitě Tě to posune při výběru dalších knih na témata, se kterými se během podnikání a působení v týmové společnosti setkáš. Z knihy jsi každopádně vytáhla to nejdůležitější - podstatu pěti disciplín učící se organizace. Dokážeš ve vašem týmu identifikovat některou z disciplín? Pozoruješ například u sebe nebo u dalších teampreneurů změnu mentálních modelů v souvislosti se studiem v TAP?

Nejnovější eseje:

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Společnost

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

02.12.2021

Kategorie: Koučování

Body: 0

02.12.2021

Sleduj nás na sociálních sítích: