Pátá disciplína


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 13.01.2022

Pátá disciplína   Peter M. Senge

Kniha Pátá disciplína mi velmi pomohla k získání další teorie o Učící se organizaci. Do této eseje použiji části z mého portfolia o Učících se organizacích. (Proto prosím o nešíření do vlastních.)

Vytáhla jsem si jednotlivé prvky disciplín a snažila se je napasovat na náš styl učení.


i.    Mentální modely

Každý z nás přišel do týmu s určitými mentálními modely a mindsetem v závislosti na tom, odkud pochází, co zažil, čím a kým byl ovlivňován. Některé z mentálních modelů ani nemusí odpovídat skutečnosti vědeckého bádání, právě naopak, často je spousta mentálních modelů naprosto irelevantní. Sdílet mentální modely, otevřeně o nich mluvit, například formou dialogu při vzdělávací jednotce týmu. Znamená to otevřít vlastní mysl odlišným pohledům na situaci a být připraven na změnu. Tak se můžeme vzájemně obohacovat, navazovat na cizí mentální modely a propojovat je. Může tak dojít i syntéze dvou. Dle mého názoru je zde poté prostor starý velmi dobře zakořeněný mentální model zcela změnit. 

ii.                   Sdílená vize

Vizi v týmu bereme jako nejsilnější motivátor. V momentě stanovení vize je tým schopný směřovat veškeré kroky stejným směrem k jejímu naplnění. Každý člen s ní musí být ztotožněný a vnímat jí jako nejdůležitější podmět k efektivnímu vedení své práce. Sdílená vize nás vede k samostatnosti a přesvědčení, že naše učení není zbytečné a za vším stojí vyšší smysl. Na vytvoření vize týmu se podílel každý jeho člen. Důraz na její plnění u nás

klade především team leader, který může upozornit jednotlivce v momentě, kdy se od ní odchylují. K vizi vedou akční kroky, které jsme obsáhli i do interní smlouvy týmu.iii.              Vzdělávací klima

Tým je součástí celé komunity Tiimiakatemia Prague. Je to prostor, kde se odvaha riskovat bere pozitivně. Učíme se chybami, přijímáme výzvy, sdílíme myšlenky a vzájemně se podporujeme při dosahování cílů.

Tvoříme upřímné a otevřené vztahy prostřednictvím komunikace.

Vytvoření bezpečného místa vyžaduje čas. Čas na to, aby každý člen mohl místu důvěřovat a zcela se otevřít. Pozitivní přístup nám pomáhá k utváření vzdělávacího klimatu.

iv. Zpětné vazby

Kolektivní zpětnou vazbu si dáváme v celém týmu například při závěrečném check-out na training session, nebo byznys schůzkách.

Je pro nás stěžejní stanovovat si akční kroky v reakci na ní. Při sdělování zpětných vazeb musíme myslet na to, abychom byli upřímný, konstruktivní, konkrétní a předvídali, jakým způsobem ji nejlépe podat, aby se druhý mohl poučit a růst.

Principem podávání zpětné vazby je především sdílení našich poznatků o činech člověk, nikoli jeho samotného. Mělo by to vést k pozitivnímu užitku, nikoli negativnímu. 


v. Týmové učení

Training session je jediná přímá a pravidelná vzdělávací jednotka týmu JBS-cooperative. Tým se schází dvakrát týdně na čtyř hodinový dialog za primárním účelem se společně vzdělávat. Dochází ke sdílení perspektiv, dialogu za účelem jejich pochopení a týmové reflexi.

Důležité pro nás je neztratit kontakt s vnějším světem, k tomu nám slouží zákaznické schůzky, na které reflektujeme. Při průběhu zákaznické schůzky si také naopak můžeme konkrétní teorii z training session ověřit u odborníka ve svém oboru. Při training session stimulujeme naše myšlení novými poznatky, vědomostmi, zkušenostmi a nápady. Vše si zapisujeme do tzv. learning diary, který musí mít každý teampreneur. Vždy je předem daný program i příprava na něj. 
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Management

Body: 2

24.01.2022

Kategorie: Management

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Vedení

Body: 2

24.01.2022

Kategorie: Management

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Vedení

Body: 0

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: