Od nápadu k podnikatelskému plánu


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 15.03.2021

Od nápadu k podnikatelskému plánu   Michaela Svobodová, Michal Andera

Od nápadu k podnikatelskému plánu

Autor: Michaela Svobodová, Michal Andera

 

Proč právě tato kniha?

Tuto knihu jsem si momentálně vybrala hlavně kvůli zkoušce Provoz a hospodaření malého podniku. Slyšela jsem o ni již dříve i od spolužáků, a tak bych se k ní určitě dříve či později dostala i tak.


O čem tedy kniha je?

Z mého pohledu je kniha napsaná jako příručka pro zjištění potřebných informací a ověření nápadu. Ke konci už se více rozepisují i o byznys plánech, nebo třeba o rozdílech mezi finančním a podnikatelském plánu. Poslední část knihy je složena z detailních příkladů plánů.

 

Co mi kniha přinesla? Co jsem využila v praxi?

Kniha mi přinesla spoustu nových informací a některé nástroje a metody jsem díky tomu pochopila více do hloubky. Vypsala jsem si spoustu poznámek a důležitých bodů, které jsem tu napsala. Protože mi přijde lepší vypsat přesně ty momenty a body, které mě z obsahu nejvíce obohatily.


Podnikání je vytváření hodnoty a je zdrojem finančních prostředků, pro zúčastněné.

Pro podnikatele je to seberozvoj sám o sobě. Pro zákazníky to je naplnění potřeb. Tím, že zaměstnává, vytváří hodnotu pro společnost a region.

 

Podnikáním vytváříme hodnoty pro:

- zaměstnance

- spolumajitele

- zákazníky

- společnost

- region

 

SPOLEČNÍK x JEDEN ŠÉF

- V této kapitole široce rozebírají téma, zda jít do podnikání sám nebo se společníky a jak důležité je si toto dobře promyslet. Zvážit všechny plusy i mínusy – dobře rozhodnout s kým a proč!

-Ve chvíli, kdy dáme někomu podíl, jsme na jedné lodi a musíme si pomáhat.

 

Outsourcovat = nákup znalostí externě mimo firmu

Vesting = postupné rozdělování určitého podílu společnosti zaměstnancům

 

-Musíme si uvědomit, že na začátku podnikání má firma nulovou hodnotu, teprve prací a úspěchy se hodnota zvyšuje.

 

- Nehledáme stejné lidi jako jsme my, ale lidi, kteří mají stejné hodnoty a shodneme se spolu na klíčových strategických otázkách

 

NÁPAD

 

Startup = je rychle rostoucí mladá firma nabízející takový produkt, který má potenciál ovlivnit lidi na větším území – ideálně na celém světě. Nejčastěji jsou to technologické firmy, jejichž růst je podpořen rizikovým kapitálem.

 

Inovace = je proces tvorby či přijetí nového nápadu a následné úsilí rozvinout ho do nového produktu, služby, procesu nebo byznys modelu s očekávanou přidanou hodnotou pro potenciálního uživatele.

 

Kreativita = schopnost představit si budoucí stav a řešit komplikované situace na cestě za ním.

- Největším zabijákem kreativity je rutina.

 

Divergentní a konvergentní myšlení

Divergentní potřebujeme ve fázi hledání různých nápadů.

Konvergentní pro výběr toho nejlepšího nápadu a řešení.

 

 

BRAINSTORMING

-  naslouchej nápadům ostatních

- nekritizuj a neodsuzuj

- podporuj odvážné nápady

- stavěj na nápadech ostatních

- čím více, tím lépe

 

6-8-5 = 6 až 8 nápadů za 5 minut

- lepší brainstorming pro introverty a větší kreativitu (kreslící sprint)

- každý má svých 5 minut pro sebe a pro nakreslení svých nápadů

 

MYŠLENOKÁ MAPA

-      Hledání nových nápadů (individuální brainstorming)

-      Psaní poznámek ze schůzek

-      Plánování a strategická rozhodnutí

-      Prezentace a řízení schůzek

 

PAINSTORMING = uděláme krok zpět a hledáme trápení a problémy v našem okolí

- vytváří zadání pro hledání příležitosti

 

Hra na investory = při rozhodování a hlasování o nápadech, rozdělit „peníze“ do nápadů – všichni si mnohem lépe rozmyslí do čeho by „své“ peníze investovali.

 

Rozhodování o podnikání:

-      Vydělám podnikáním tolik, abych uživil sebe a rodinu?

-      Bude mě to bavit dalších 10 let?

-      Dokážu sehnat dostatečně kvalitní tým (zaměstnance), který se do podnikání pustí se mnou?

-      Jsem ochoten obětovat v začátku svůj volný čas?

 

Nápad může být zajímavý a zlepšovat náš život, ale abychom mohli mluvit o podnikatelské příležitosti, musíme být schopni na jeho základě vybudovat firmu, která si na sebe vydělá.

 

Nejčastější zdroje příležitostí:

-      Předchozí zaměstnání

-      Inspirace ze zahraničí

-      Sociální a demografické změny

-      Nová technologie

-      Legislativní změny

 

Podnikatelský proces:

1.    Identifikace příležitosti (nápad)

2.    Rozvoj konceptu

3.    Analýza zdrojů potřebných k realizaci

4.    Získání zdrojů

5.    Založení firmy a její rozvoj

6.    Sklizeň výsledků – předání firmy v rodině, prodej firmy, vstup na burzu, ukončení, krach

 

DESIGN THINKING = je uživatelsky zaměřená inovační strategie a řešení problémů

--> musíme se nejdříve vcítit do zákazníka, abychom mu mohli udělat službu/produkt na míru

- Zdroj informací a porozumění.

 

Postup:

-      Porozumění

-      Pozorování

-      Úhel pohledu

-      Generování nápadů

-      Prototypování

-      Test --> prototyp není tak cenný, jako zpětná vazba, kterou díky němu získáme

 

LEAN STARTUP

= vede k minimalizaci rizika neúspěchu, zaměřuje se na zákazníka. Zdroj informací a porozumění.

- stále ověřování předpokladů

- součástí MVP (minimálně životaschopný produkt)

 

Zákazník X uživatel

Zákazník nám platí, uživatel službu/produkt používá.

 

CÍLOVKA

Nepřemýšlejte, kdo by si produkt/službu mohl koupit, ale kdo si ho opravdu koupí.

Persony – více empatické a živější přiblížení se k zákazníkům

 

HODNOTOVÝ CANVAS = shromažďuje poznatky, které už víme o budoucím zákazníkovi

- dobré před tím provést Painstorming

 

BYZNYS MODEL

- pro začínající firmu, může být byznys model velkou konkurenční výhodou (Lean Canvas)

 

Freemium = služby na omezený čas zdarma

Lock-in = pro provoz produktu musí zákazník opakovaně dokupovat části (žiletky – nástavce)

Předplatné/pronájem = každý měsíc atd.

Sdílená ekonomika = je pronájem, výměna nebo sdílení majetku (Airbnb)

 

PODNIKATELSKÝ PLÁN = písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i vnitřní okolnosti související s podnikatelskou činností.

Měl by přinést odpovědi na:

-      Kde se nyní nacházím?

-      Kam se chci dostat?

-      Jak toho chci dosáhnout?

 

BYZNYS MODEL x PODNIKATELSKÝ PLÁN

= Podnikatelský plán jde více dopodrobna a do všech možných sfér. Více detailní.

Zásady pro PP:

-      Srozumitelnost

-      Pravdivost

-      Reálnost

-      Respektování rizika

-      Uvádění zdrojů

-      Přehlednost

 

ELEVATOR PITCH

·     Charakteristika produktu

·     Na jaký trh směřujeme, kdo bude naším zákazníkem a jak velký tento trh je.

·     Jak budeme generovat zisky (jak na tom vyděláme)

·     Kolik chceme po investorovi a co mu za to nabízíme (velikost podílu ve firmě

KONKURENČNÍ VÝHODY:

·     Cena – krátkodobě udržitelná výhoda

·     Kvalita

·     Značka

·     Doplňující servis

·     Individuální přístup, personalizovaný produkt

·     Míra inovativnosti produktu

 

PROČ PRÁVĚ JÁ?

- je velice důležité si vyjasnit proč já bych měl službu/produkt vyvíjet. Jaké jsou mé silné i slabé stránky.

 

CELKOVÝ TRH – charakterizuje všechny potenciální zákazníky bez ohledu na to, zda na ně mohou úspěšně zacílit.

 

CÍLOVÝ TRH – sem spadají jen ti zákazníci, které mohu obsloužit nebo jim nabídnout svůj produkt.

 

ANALÝZA KONKURENCE

1.    Volba kritérií pro výběr konkurence.

2.    Hledání firem, které budou splňovat všechna kritéria.

3.    Popis obsahu jednotlivých kritérií pro každého konkurenta.

 

ANALÝZA DODAVATELŮ

 

Správně složený tým považují investoři za klíčový faktor úspěchu.

-      Role

-      Znalosti

-      Sociální dovednosti

-      Zkušenosti

-      Kompetence

-      Podíly ve firmě

Pokud spolupracujeme s partnery mimo firmu, je vhodné je také uvést.

 

CENA

Způsoby stanovení ceny:

-      Nákladová

-      Konkurenční

-      Poptávková nebo zákaznická

marže = rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.

 

FINANČNÍ PLÁN

- Přenesení nápadu do čísel  zjistíme, zda se nám nápad vyplatí realizovat

1.    Přehled výdajů

2.    Přehled příjmů

3.    Zdroje krytí (úspory, půjčky, dary)


BOD ZVRATU = dolní hranice našich finančních scénářů.

- Dobré si spočítat proto, abychom věděli, při jakém objemu produkce začneme vydělávat.

 

Analýza rizik:

Udělat si přehled možných rizik a roztřídit je podle podobnosti.

 

Vyhodnocení úspěšnosti

-      Doba návratnosti

-      Čistá současná hodnota = udává kolik nám investice přinese finančních prostředků za dobu životnosti investice

-      Vnitřní výnosné procento = kolik nám investice vydělá v %

 

Crowdfunding = financování, získávání finančních zdrojů.

- základ je dobře provedená kampaň.

Modely crowdfundingu:

1.    Donation model – dárcovský (charita)

2.    Reward-based model – odměnový

3.    Debt-based model – půjčkový

4.    Ekvity-based model – podílový

 

Kampaň má 5 částí:

1.    Projekt

2.    Promo video

3.    Odměny

4.    Kalkulaci nákladů

5.    Komunikaci


Hlavní myšlenky knihy:

Motivace pro začátek podnikání:

           - podnikání z nutnosti – dotlačení okolnostmi

           - podnikání na základě příležitosti

Výběr podnikání – v souladu s našimi hodnotami, přesvědčením a životní vizí

 

Závěr:

Kniha mi přišla často dost zbytečně nezáživná a obsáhlá. Často autoři věci okecávali a psali zbytečně obsáhlé věty. Celkově je, ale kniha určitě skvělá příručka jak pro začátečníky, tak i pro zkušenější, kteří se ke knize mohou vracet z důvodu přímých a důkladných příkladů metod apod. Já sama se ke knize určitě někdy vrátím, až budu řešit nějaký problém nebo metodu a nebudu si s tím sama rady. Jinak spoustu poznatků a metod jsem už znala, díky workshopu IdeaBox, kde jsem procházela většinu metod a oblastí. Takže některé oblastí se mi četly samy, díky mým zkušenostem.  Kniha je ale jinak užitečná. Relativně krátká a určitě stojí za to si ji přečíst.

 

Metody a citáty, které mě zaujaly:

Podnikání je trochu jako sázka. Nikdy si nemůžeme být jisti, jestli to vyjde, ale odměna je velkolepá.

 

Podnikatelé odhalují nenaplněné potřeby a mění věci, které lidi štvou, na podnikatelské příležitosti.

 

Úspěšní podnikatelé o svých plánech jenom nemluví, ale realizují je.

 

TIP - nástroj Google Trends – sleduje výskyt, četnost a lokalizaci výskytu klíčových slov, které si sami vybereme.

 

 Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (1):Adam Šulc - 20.03.2021 - 18:51


Líbí se mi, že jsi v eseji uvedla spoustu pojmů, se kterými se jistě ještě setkáš! Chybí mi tam ale praktické využití knihy.

Nejnovější eseje:

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Společnost

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

02.12.2021

Kategorie: Koučování

Body: 0

02.12.2021

Sleduj nás na sociálních sítích: