Nikdy nedělej kompromis


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 20.08.2021

Nikdy nedělej kompromis   Chris Voss, Tahl Raz

Nikdy nedělej kompromis

Chris Voss, Tahl Raz


Co se týče vyjednávání, nejsem na tomto poli zrovna silný hráč a dost často se nechám snadno strhnout protějškem. Myslím si, že je to mnohokrát způsobeno nedostatečným sebevědomím v této oblasti. V poslední době jsem cítila, že bych na této dovednosti ráda zapracovala. V práci jsem našla ve sdílené knihovně knihu Nikdy nedělej kompromis, která mě zaujala hlavně tím, že je napsaná autorem, který přes dvacet let pracoval u FBI, z toho patnáct let vyjednával s únosci. 


Co mě nejvíce zaujalo?

Při čtení knihy jsem si dělala poznámky k jednotlivým bodům vyjednávání. Níže zmíněné body mě zaujaly nejvíce:


1.     Zrcadlení

-       Někdy nazývané jako isopraxismus

-       Kopírujeme jeden druhého, abychom se vzájemně utěšili

-       Signalizuje: „Důvěřuj mi. Ty a já se podobáme.“

-       Při vyjednávání se zaměřujeme pouze na slova – ignorujeme zrcadlení gest, řeči těla, tón hlasu – pouze slova


2.     Neutralizujte negativní emoce a posilujte ty pozitivní

-       Podle výzkumů se nejlépe s negativitou vyrovnáme tak, že ji budeme pozorovat – bez reakce a hodnocení, poté bychom měli každý negativní pocit pojmenovat a nahradit jej pozitivními myšlenkami

-       Tento bod můžeme praktikovat při rozhovoru: Pokud vidíme, že protějšek není v dobré náladě, je potřeba uznat emoce a vyslechnout ho – potom je však ideální situaci obrátit a nahradit ji pozitivními myšlenkami

-       Tento bod jsem zkusila praktikovat při rozhovoru s mnou blízkým člověkem, ve kterém se schylovalo k hádce. Můj protějšek byl ve špatném rozpoložení a místo toho, abych jeho chování zrcadlila, (vím, že předchozí bod nám zrcadlení doporučoval, ale je potřeba zhodnotit, ve které situaci ho lze praktikovat) jsem uznala jeho emoce a také jsem tak zjistila, že to moc často v praxi nedělám, ačkoliv o tom v Tiimi dost mluvíme. Jsem občas dost výbušná a málokdy umím zachovat klid, když je protějšek ve vzteku/hněvu. Tentokrát jsem se však uklidnila a zkusila o jeho negativních pocitech mluvit. Ze vzteku se emoce přehoupli do smutku, o kterém jsme se také bavili a společně přišli na to, že hněv byl pouze zástěra emocí smutku. Tento rozhovor mi dal lekci v tom, že mám ještě mezery v empatii a trpělivosti. Překvapilo mě však, že jsme se s protějškem po rozhovoru neloučili ve špatných emocích, ale naopak si vyříkali, co bylo potřeba a komunikovalo se nám mnohem lépe.


3.     „Ne“ je začátkem vyjednávání

-       Dejte od počátku vyjednávání svému protivníkovi prostor říct „ne“

-       Ovzduší vyjednávání se rázem změní a bude mnohem konstruktivnější


4.     Pravidlo 7–38–55

-       Pouze 7 % sdělení je založeno na obsahu slov, 38 % na tónu hlasu a 55 % z řeči těla a mimiky hovořícího

-       Tyto údaje platí pro situace, kdy daná osoba mluví o svých emocích 

-       Využití v praxi: věnujte vždy pozornost tónu hlasu a řeči těla, zkontrolujte, jestli je to v souladu s tím, co protějšek sdělujeKlíčové poznatky:

-       Nevažte se na domněnky. Berte je jako hypotézy, které si budete v průběhu rozhovoru testovat.

-       Snažte se při vyjednávání odhalit překvapení, která bezpochyby přijdou.

-       Spěchat se nevyplácí. Snaha o rychlý postup vpřed je častou chybou vyjedavačů. Když spěcháte, ostatní mají pocit, že jim nenasloucháte.

-       Vyhněte se otázkám, na které lze odpovědět „ano“ nebo nějakou kusou informací.

-       Nepokládejte otázky začínající slovem „Proč“. Používejte to pouze v situacích, ve kterých chcete, aby protějšek obhajoval cíl, který je ve vašem zájmu.


Jak knihu hodnotím?

Ačkoliv knihu napsal známý vyjednavač, který svůj um zapojoval především při rozhovory s únosci, co drželi rukojmí, neznamená to, že se vyjednávání používá pouze v této sféře. Vyjednávat můžete například o své finanční odměně za práci, při rozhovorech s blízkými, na pohovoru. Vyjednávat totiž neznamená vydupat si za každou cenu svou pravdu. :) 

Líbilo se mi, že byla knížka psaná čtivou formou, nicméně to asi nebyla úplně vhodná kniha pro mě. Přijde mi, že jsem si neodnesla tolik poznatků, co jsem chtěla a dost věcí už jsem znala a ačkoliv jsem něco v praxi využila, nepřijdu si až tolik obohacená.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Společnost

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

02.12.2021

Kategorie: Koučování

Body: 0

02.12.2021

Sleduj nás na sociálních sítích: