Nejbohatší muž v Babylóně


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 07.06.2023

Nejbohatší muž v Babyloně   George S. Clason

Babylón je rodištěm hlavních principů a základů financí. Cílem autorovy knihy je předat povědomí o tom, jak si bezpečně zajistit vlastní budoucnost. Čím dřív o tom člověk začne uvažovat, tím lépe zabezpečený bude.


„Prosperita národa záleží na úspěchu každého jedince.“


Investovat by se měly prostředky tam, kde jsou generovány zisky, jelikož peníze mají pracovat pro nás. Nikoli my pro ně. Proto je nutné investovat chytře a s rozvahou. Nebýt lehkomyslný, naivní a nechat si poradit od zkušených.


Pro to, abychom měli zajištěnou budoucnost, je zapotřebí znát zákony podněcující majetek. Je důležité si uvědomit aspekty času – máme jej víc něž dost na to, abychom začali ihned. Čím později začneme, tím větší šanci dáváme tomu, že příležitost unikne.


V části knihy se pojednává o tom, že „část peněz, kterou vydělám, mi patří“. Což bylo v rozporu s úplným ziskem, nikoli jen jeho částí. Přesněji by nám mělo patřit devět desetin zisku – jednu desetinu vlastního zisku odložíme k investování Kolik z toho bude za deset let?

Každý ušetřený peníz (ne méně, než 1/10) by měl vydělávat. Se zbytkem si musíme vystačit. Bohatství narůstá tam, kde člověk vyvine správně energii.

Ve skutečnosti ideálně naložit s vlastním kapitálem takto, dle přesného finančního plánu:

-        10 % odložit (k investici)

-        20 % na splacení dluhů

-        70 % na pokrytí výdajů a na živobytí


Buďto budeme investovat do věcí, které rychle pominou a na které se zapomene. Nebo do věcí, které přinášejí výdělek, jako je majetek s trvalou hodnotou.


Tipy při investování:

-        Pozorujme starší lidi

-        Investujme s opatrností, ověřme zdroj

-        Raďme se s odborníky (sdílení zkušeností – jako v Tiimi)

-        Investujme pravidelně

-        Buďme přesvědčení v každou utracenou korunu

-        Pasivní čerpání příjmu nezajistí dostatečný ziskSedm zásad – lidé nahromadí majetek, pokud vědí, jak na to…

1.     Zásada: Z každých deseti získaných mincí utratit jen devět

2.     Zásada: Vést si rozpočet, který se nepřekročí. Nesahat na jednu desetinu majetku.

3.     Zásada: Bohatství není o tom, jak je veliké, ale jak nabývá.

4.     Zásada: Mít jistotu návratnosti a zisku. Provést analýzu rizik.

5.     Zásada: Pečovat se o své majetky a zvyšovat jejich hodnotu.

6.     Zásada: Brzká příprava na budoucnost zajistí dostatečnou rezervu.

7.     Zásada: Pracovat na sobě a zdokonalovat se, abychom si sami sebe vážili.


Spokojených lidí je málo – dělejme všechno pro to, abychom patřili mezi ně.ZÁVĚR - ATP:

Kniha mluví z praxe… Jsou jen dva typy lidí – ti, co získají majetek najednou jej ihned utratí, a ti, co jej konstantně budují a investují, aby majetek generoval majetek. 


Být o krok dál před ostatními je konkurenční výhodou. Proto je potřebné mít vhled do budoucnosti, spojovat souvislosti a zkoušet předvídat následky. Díky tomu člověk zvítězí.


Já jsem znamení váha, což se skutečně odráží na mé povaze váhavé. Tato kniha mi skutečně naplnila mé očekávání a předala mi užitečné rady do života spoření a investování. Častokrát váhám o věcech, které by ani tolik času nepotřebovaly, jelikož jsem ní přesvědčen. Kniha mi dala uvědomění, že pokud je člověk opravdu přesvědčen, že je věc (koupě) rozumná, není na co vyčkávat. Beru si to s srdci, avšak s rozumem.


„Štěstí potkáme mnohokrát, ale příležitost jen zřídka.“Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

03.10.2023

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

02.10.2023

Kategorie: Učení

Body: 1

02.10.2023

Kategorie: Učení

Body: 2

02.10.2023

Kategorie: Učení

Body: 0

01.10.2023

Sleduj nás na sociálních sítích: