Náš ledovec se rozpouští


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 19.11.2023

Náš ledovec se rozpouští   John Kotter

Proč jsem si knihu vybral?

Na knihu jsem poprvé narazil ve Stopařovi průvodci v Tapu (od Simony Špádové). O knize jsem slyšel poprvé, a tak jsem si ji jen napsal do reading listu a nekladl na ni nějakou větší váhu, ještě k tomu, když je jenom za 1 bod že jo. Jednoho dne jsem se ale vydal do naší Tiimi knihovničky, že už potřebuji začít číst a sbírat knihy domů do zásoby. Kniha o seberozvoji, krátká, velké písmo, jak kdyby byla pro děti, neváhal jsem ani vteřinu a beru ji sebou domů. Náš ledovec se rozpouští jsem si vybral tedy jen shodou náhod a já jsem nesmírně rád, že tyto náhody nastaly a kniha se ke mně dostala. 


Co jsem se dozvěděl? A jak jsem použil, to, co jsem se dozvěděl v praxi?

Náš ledovec se rozpouští je bajka, která vypraví o tučňácích na Antarktidě, kteří řeší problém rozpouštění/tání jejich ledovce (domova). Hlavní a skrytá podstata knihy, je proces změny/inovace, která je čas od času potřeba, ať už ve velké korporátní organizaci, rodinné firmě, školském systému apod. Bajka nám postupně vypraví příběh tučňáků, kteří nevědomky aplikují metodu Osmi kroků (Kotterův výzkum o úspěšné změně) a postupně provádějí změny, které zachrání život celé kolonii tučňáků císařských.


Tučňáci provedli následující kroky (Z vyprávění už starého bývalého hlavního tučňáka Louise):

1) Tučňák Fred zjistil, že se ledovec rozpouští a přesvědčil kolonii, že je to naléhavé a tento závažný problém by se měl řešit


„Pocit spokojenosti, že všechno je dobré-dobré-dobré-děkuju-vám, začal mizet v širém moři. Fred, Louis a Alice si to určitě neuvědomovali – nebyli profesionálními odborníky na změnu – ale omezením spokojenosti a zvýšením naléhavosti podnikli právě ty správné kroky k možné záchraně kolonie.“


2) Pověřili pečlivě vybranou skupinu vedením změny


„Louisovi se do značné míry podařilo učinit obtížný, ale zásadní krok k sestavení soudržného týmu pro řízení potřebné změny.


3) Našli rozumnou vizi lepší budoucnosti


„Věřil (Profesor), že se týmu podařilo vytvořit vizi nové budoucnosti, která bude uskutečnitelná.“


4) Sdělili tuto vizi druhým tak, aby ji pochopili a přijali


„Sdělení nové vize kočovného života, velmi odlišné budoucnosti, bylo většinou pozoruhodně úspěšné.“


5) Odstranili tolik překážek činnosti, kolik bylo z praktického hlediska zapotřebí


Způsobit, aby se každý cítil zplnomocněn, dokonce i děti, bylo v této kolonii něco nebývalého. Ale mláďatům se to líbilo.“


6) Rychle dosáhli určitého úspěchu


„Fredovi a průzkumníkům se opět podařilo vytvořit to, co jeden pták, který se zdál mít prominentní vzdělání, nazval „krátkodobým vítězstvím“. Bylo to velké vítězství.“


7) Nikdy neustali, dokud nebyl nový způsob života pevně zaveden


„A i když bylo svůdné prohlašovat, že kolonie podstoupila dostatečnou změnu a měla by navždy zůstat ve svém novém domově, neudělali to. Opět se stěhovali dál. Byl to kritický krok. Nesměli se znovu uspokojit a nesměli polevit ve svém úsilí.“


8) Nakonec zjistili, že zkostnatělé, těžce umírající tradice změny nezvrátí


Proces úspěšné změny o osmi krocích (Kotterův výzkum o úspěšné změně):

Připravte scénu

1. Vytvořte pocit naléhavosti a pomozte druhým vidět potřebu změny a důležitost v okamžité jednání.

2. Sestavte vedoucí tým, který bude složený ze silné řídicí skupiny.

Což je skupina s vůdcovskými dovednostmi, důvěryhodností, komunikačními schopnostmi, autoritou, analytickými schopnostmi a smyslem pro naléhavost.

Rozhodněte, co dělat

3. Vytvořte vizi změny a strategie.

Vysvětlete, jak bude budoucnost odlišná od minulosti a jak můžete takovou budoucnost uskutečnit.

Uskutečněte svůj plán 

4. Sdělte vše ostatním tak, aby vás pochopili a abyste je přesvědčili. 

Zajistěte, aby co nejvíce lidí přijalo vaši vizi a strategii.

5. Zplnomocněte druhé k jednání.

Odstraňte co nejvíce bariér, aby ti, kdo chtějí uskutečnit vizi, to mohli udělat.

6. Dosáhněte v krátké době úspěchů. 

Usilujte o to, abyste co nejdříve dospěli k několika viditelným, nesporným úspěchům.

7. Neustávejte. 

Po prvních úspěších pracujte tvrději a rychleji. Buďte neúnavní v zavádění změny za změnou, dokud se vize nestane skutečností.

Vytrvejte

8. Vytvořte novou kulturu. 

Udržujte nové způsoby chování a zajistěte, aby byly úspěšné, dokud se nestanou natolik silnými, že nahradí staré tradice.


Otázky, na které by si měl po přečtení knihy každý zodpovědět:

Žiji na rozpouštějícím se ledovci nebo ledovci, který by mohl roztát?

Kdo jsou NoNové kolem mě? (Ti, kteří půjdou vždy proti vám, budou vám házet klacky pod nohy a budou přehnaně pesimistický a skeptičtí. Dělá jim radost ovlivňovat ostatní a říkat jim, jak vše dopadne špatně a že vlastně nemá cenu nic dělat, změna není potřeba. Nejsou otevření novým nápadům a nikdy se se změnou nesmíří, když nastane. 

Kdo jsou Alice, Fredové (Buddy, Profesor a další tučňáci) kolem vás?

Kdo jsem já?


ATP z knihy: Poslední roky jsem prošel ve svém životě velkou změnou a až zpětně vidím, jak pro mě byla důležitá. Změny ve skupinách (rodina, organizace, firmy…) jsou ale mnohem složitější a metodu osmi kroků bych chtěl využít do budoucna v praxi, pokud uvidím, že například můj tým Weam stagnuje anebo vztah s mou skupinkou přátel a rodinou není, takový, jaký býval. Zkrátka neměl jsem ještě tolik zkušeností a možností, abych tuto metodu vyzkoušel, ale už teď vím, že se ke knížce budu mile rád vracet a přečtu si ji zas a znovu a pochytím v ní úplně jiný úhel pohledu. Komu bych knihu doporučil?

Knihu bych doporučil vlastně úplně každému. Každý si v ní najde vlastní skrytý význam, ztotožní se s postavami (tučňáky) a vsadí si je s příběh do vlastní životní situace. Náš ledovec se rozpouští si může přečíst jak malé dítě, student střední školy anebo generální ředitel organizace a pro všechny tři bude mít kniha úplně jiný význam a důležitost. Změny nejsou snadné a často se bojíme udělat ten první krok, kdo s nimi momentálně bojuje anebo neví jak na ně, tak doporučuji se pozastavit, najít si vaše oblíbené místo a přečíst si tuto knihu, jinak se váš ledovec nadobro potopí v temných hlubinách.


Hrozně rád čtu knihy, které jsou psány metodou ledovce (největší skrytá část/význam je pod povrchem a je na každým, jak si to přebere, tvůrčí styl E. Hemingway), a proto bych doporučil knihu lidem, které zajímá stejně jako mě bloumat nad vlastně úplně obyčejnou bajkou o tučňácích.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Marketing

Body: 2

28.11.2023

Kategorie: Učení

Body: 2

28.11.2023

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

27.11.2023

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

27.11.2023

Sleduj nás na sociálních sítích: