Myšlenka TAPu - Team Academy: The True Story of Community That Learns By Doing


3 body

Hodnocení: 91.2 %

Přidáno: 04.05.2021

Team Academy: The True Story of Community That Learns By Doing   Niina Leinonen, Johannes Partanen, Petri Palviainen

!!!Tato knížka je z roku 2004 a tak nějaké informace mohou být zastaralé, všechno prosím berte jako mé vhledy a moje chápání, může to být jinak!!!

 

Díky této knize mi začalo všechno do sebe zapadat. Pochopil jsem čím Tiimi je, jak funguje a jakou roli v ní hrají jednotlivé nástroje a metody. Najednou to tak nějak všechno začalo dávat smysl.

 

O čem TAP teda vůbec je?

 

Po přečtení této a pár dalších knížek o Tiimi vnímám TAP jako místo, které nás připraví na budoucí pracovní život. Ať už se v životě chceme zabývat čímkoli, zde k tomu získáme potřebné dovednosti.

Hlavním zaměřením TAPu vidím učení se praktickým dovednostem, které budeme už navždy využívat ve všem co děláme.

Máme před sebou celý život a v TAPu máme příležitost si nejdříve naostřit pilu, než začneme kácet les. Máme šanci se stát opravdovými všestranými osobnostmi, které se nebojí jít za svými sny. Ví, co od života chtějí a jsou odhodlaní to získat. Nebojí se vystupovat ze své komfortní zóny a překonávat sami sebe. Mají touhu učit se novým věcem. Umí přemýšlet o svých mentálních modelech a rozumí svým silným a slabím stránkám. Jsou otevření novým myšlenkám a umějí o nich přemýšlet. Umí perfektně komunikovat a vyjadřovat se. Jsou kreativní a umí svoji kreativitu použít v praxi. Umí pracovat v týmu! To je jeden z hlavních skillů které se zde učíme proto jsme Tiimiakatemia. Vedení druhých pro ně není nic nového a dokáží spolupracovat s různými typy lidí. Umějí vést sami sebe, umí si vytyčit cíle, ví jak podle nich plánovat a jak jich dosáhnout. Umí uplatnit koučování při vedení ostatních. Umí aplikovat strategie k dosáhnutí výsledků. Umí vyjednávat a prodávat. Zvládají udržovat dobré zákaznické vztahy. Rozumí finančním problémům a výzvám. Ovládají marketing a propagaci. Dokáží přinášet nové myšlenky a inovace. Umí aplikovat teorie do praxe a dokáží z nich vytěžit maximum. Umí stategicky plánovat, postupovat systematicky tak, aby dosáhli cíle. Mají široký network kontaktů, lehce navazují nové vztahy a umí je udržovat a aktivně používat. Jsou na cestě celoživotního růstu. Mají kuráž bourat hranice a mají vysokou iniciativu, díky které jsou úspěšní. Umí prodat sami sebe a svoji práci. Jsou všestranní a pro okolí ohromně přínosní, díky tomu nemají problém si sehnat či vytvořit práci, po které touží. Mají velký přehled a širokou perspektivu, díky tomu dokáží spozorovat příležitosti tam, kde by ostatní hledali jen marně.

Díky tomuto všemu jsou pro společnost velmi cenní.

 

Jako mapa k tomu, abychom se takovými osobnostmi mohli stát, nám slouží jeden ze základních nástrojů Tiimi - Skill Profile.

 

Skill Profile

To je seznam 21 skillů, které jsou zásadní pro náš rozvoj. Každý skill má 5 úrovní. Hodnotíme ho klasicky jednou za semestr my, kouč, členi týmu, zákazník (popř. ostatní). Na konci studii bychom měli mít všechny skilly minimálně na 3. úrovni, a některé na úrovních 4 a 5 podle našeho zaměření.

Po reflexi na naši úroveň skill profilu nastává čas plánování našeho učení.

 

Learning Contract

Je to v podstatě náš individuální učební plán. Nikdo nám zde neřekne co se konkrétně máme či nemáme učit, důležitá je proto iniciativa. Je jen na nás co se naučíme a kolik se toho naučíme. Stanovujeme si krátkodobé a dlouhodobé učební cíle. Důležité je zde slovo učební. Já jsem udělal tu chybu, že jsem si sice stanovaval cíle, ale tyto cíle neměli s učením moc společného. Podle Learning Contractu bychom měli volit projekty, kterých se zůčastníme a knížky, které si přečteme. Student aktualizuje svůj Learning Contract každých 6 měsíců, je-li nutné tak i dříve. K tomu, abychom svých cílů dosáhli, používáme následující model.

 

SECI model

Je to model, který v sobě zahrnuje ATP tedy Aplikování Teorie do Praxe a reprezentuje proces kterým se v TAP učíme. Obsahuje 4 čtverce ve kterých se neustále točíme, díky čemuž i učíme. Jsou jimi Socializase, Externalizace, Combinace a Internalizace. Při čtení této knížky jsem tento model ho konečně pochopil, alespoň z určité části. Došlo mi, že slova v sobě obsahují podstatu daného kvadrantu.

 

Socializace

  • Zde se socializujeme, s ostatními si vyměnujeme nápady, zkušenosti, bavíme se o projektech, uspěchách a neúspěchách, pozorujeme ostatní a získáváme tak zkušenosti, nové nápady a myšlenky.

 

Externalizace

  • Zde dochází k externalizaci, zkušenosti, nápady, pozorování a výsledky učení jsou zreflektovány, vyhodnoceny a formulovány do konceptů a hypotéz. Převádíme je z našeho nitra mimo nás, na papír.

 

Combinace

  • Zde probíhá modelování zkušeností do teorií skrze kombinace nápadů, konceptů, hypotéz, znalostí z knížek a projektů. Vytváříme něco nového, nové myšlenky, nové teorie!

 

Internalizace

  • Zde jsou teorie, myšlenky testovány v praxi, skrze projekty. Přecházíme z explicitní znalosti (návod jak řídit auto) do tacitní znalosti (umět auto řídit). Internalizujeme (dostáváme do sebe) teorie a myšlenky. Získáváme tak osobní zkušenosti, dovednosti, které jen tak předat nejdou. Mohu předat teorii, postup jak určitou věc dělat, ale samotnou zkušenost či dovednost (např. komunikace se zákazníkem, vyjednávání, prodej...), předat nemohu.

 

Po tom co jsem si toho uvědomil do sebe všechny kolečka začali zapadal. Každý další nástrojů většinou spadá pod jeden z těchto kvadrantů a podporuje nás v rozvíjení našeho skill profilu.

 

Ještě zde příklad SECI modelu procesu individuálního učení z Team Couch's Best Tools.

 


Nebudu sem teď všechny další nástroje, metody vypisovat. Snad se k tomu někdy dostanu, ale teď jen pár myšlenek, které jsem při knize dostal.


 

ESEJE!!!

Díky přečtení True Story jsem pochopil význam esejí.

 

Z mého pohledu mají dvojí význam, komunitní a individuální.

 

Cílem eseje není odprezentovat obsah či představit knihu, jak jsem to na začátku často dělal. Cílem je z mého pohledu sdílet to, co jsme se při čtení naučili. A nemám na mysli zapamatovali či zapsali, ale spíše co jsme si uvědomili, jaké nové myšlenky, nápady a vhledy jsme získali. Díky tomu, že je knowledge zapsáná, se může v komunitě volně šířit. Všichni se pak učíme rychleji a nemusíme opakovat stejné chyby.

 

Když bychom se modívali na SECI model tak eseje leží na pomezí kvadratnů C a I, na pomezí knížek a projektů. Pomáhájí nám přemýšlet nad tím, co jsme si z knihy doopravdy odnesli a jak to můžeme použít v praxi. Můžeme v nich reflektovat nad našimi zkušenostmi z projektů a porovnávat je s knihou. Pomáhají nám urovnat si myšlenky. Nové myšlenky, poznatky a uvědomění také vytvářejí.

 

Je pro mě obdivující si všímat progresu, čím více znalostí mám tím více si z knih odnáším. Věci si spojuji do uceleného obrázku a dokážu se na ně dívat z více perspektiv. Také více prahnu po dalších knihách a znalostech.

 


KAM SMĚŘUJEME?

Chybí mi leading thoughts, jasná, velká, krásná vize, která by nás poháněla kupředu, nabíjela nás energií a pozitivitou a dodávala nám motivaci. Ukazovala nám směr a pomáhala nám dosáhnout našeho pravého potenciálu.

 

Doteď nevím kam TAP směřuje. Nebyl jsem nijak extra informovaný, když jsem do TAPu přicházel a tak nevím, jestli v té době vůbec nějaké leading thoughts byli, či byli přístupné uchazečům. Kdybych je každopádně před vstupem do TAPu znal, věděl bych jakým směrem se TAP ubírá a co od něho očekávat. Mohl bych se pak rozhodnout zda se tím směrem chci vydat i já či nikoli. Pokud bych se tím směrem vydat nechtěl, nehlásil bych se. Pokud bych se rozhodl, že se tím směrem vydat chci, tak bych se nesnažil razit si svojí cestu, ale hned od začátku bych šel vytyčeným směrem. Bylo by ve mě méně pochyb. Pokud bychom všichni do TAPu šli s tím, že chceme jít stejným směrem nemuseli bychom trávit hodiny nad tím, jestli chceme to či ono dělat. Pokud by nám to pomohlo přiblížit se k vizi, udělali bychom to. Byli bychom více otevřeni experimentování, testovali bychom jestli nás věci posouvají k vizi či nikoli. A hlavně bychom měli rámec, podle kterého bychom se rozhodovali, spíše než tápali, co dělat.

 

Nemyslím si, že bychom se nutně měli všichni jednohlasně schodnout na přesné vizi. Co-creating (P. Senge, Pátá Disciplína) vnímám tak, že každý by měl mít šanci přispět a podílet se na procesu tvorby vize. Né, že se všichni musí nutně schodnout. Stačí když každý ve vizi uvidí kousek sebe.

Nevím jestli se to tak dělá nebo ne, ale rád bych viděl, aby i okolí mělo vliv na to jakým směrem se ubereme. Škola, Podnikatelé, Studenti by tak mohli být součástí procesu tvoření vize, která by vyhovovala všem. Lidé by byli více zapojení a podporovali by její naplnění, škola by nás více podporovala a podnikatelé by nám dávali více příležitostí a studenti více energie a úsilí. S tvořením vize nemám moc zkušeností. Jestli by to takto fungovalo nevím. Jsou to moje doměnky, ale zároveň je to i má naděje.

 

Možná to nemusí být přímo vize, ale vnímám jako extrémně důležité vědět jakým směrem směřujeme, kým se můžeme v Tiimi stát a pravidelně se o tom bavit.

 

Janča a Vašek dali do TAPu ohromné, ohromné množství energie, času a úsilí, aby tento obor vůbec vznikl. Obětovali několik let svého života a nemáme ani potuchy přes jaké překážky si museli projít a jak moc museli trpět, abychom se stali "svobodnými" v českém školním systému. Jsem za ně hrozně, hrozně moc vděčný a jsem na ně ohromně hrdý. To co dokázali vytvořit v našem státě, za podmínek, v kterých se náš školní systém nachází, je něco neuvěřitelného. A mám pocit, že už jsme jen milimetry od toho, abychom fungovali jak po másle.

 

Janča a Vašek toho už udělali hrozně moc, tak jim pojďme ukázat že to stálo za to!

 

PS: Moc rád s Tebou jakékoli myšlenky a poznatky z knížky proberu. :)

Hodnocení: 91.2 %

Nový komentář:Komentáře (1):Jana Švecová - 07.05.2021 - 09:22


Vážně mám ohromně velkou radost, jaký kus v pochopení Tiimiakatemia jsi udělal. Takže JE TO MOŽNÉ! Tvá myšlenka k tvorbě vize za přispění podnikatelů není tak daleko od toho, jak by Tiimiakatemia měla fungovat. Až spolu budeme mluvit, ukážu Ti obrázek tvorby "studijního plánu". Nicméně, správně si uvědomuješ kontext českého školství. Nicméně jsme již na dobré cestě! Ve strategiích MŠMT je více důrazu kladeno již i na profesně zaměřené studijní programy. Bohužel se to však neodráží ve způsobu financování. Moc se těším na společný rozhovor! Také jsem Ti dala nabídku :-), najdeš ji v předchozích Tiimi esejích ;-).

Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

24.10.2021

Kategorie: Jiné

Body: 0

24.10.2021

Kategorie: Jiné

Body: 0

24.10.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Jiné

Body: 0

24.10.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

24.10.2021

Sleduj nás na sociálních sítích: