Mnich, který prodal své ferrari


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 03.05.2021

Mnich, který prodal své ferrari   Robin Sharma

Mnich, který prodal své ferrari

Autor: Robin Sharma

 

Proč právě tato kniha?

Tuto knihu jsem si vybrala z důvodu častého výskytu odkazování na ni v mém okolí. A když se mi dostala do ruky, tak jsem byla ráda, že si ji konečně taky mohu přečíst a zjistit o čem je.

 

O čem kniha je a co mi přinesla?

Kniha je o seberozvoji a hlubokých myšlenkách, které člověka nutí se zamyslet nad svým životem a způsobu myšlení.  Kniha je napsaná jako příběh, ale upřímně ten příběh sám o sobě mě až tak moc nezaujal. Spíše jsem si vypisovala zajímavé myšlenky a poznámky, nad kterými jsem i později dost přemýšlela a vracela se k nim. Proto i tuto esej píšu spíše v bodech. Není potřeba je dlouze rozepisovat. Všechno, co jsem si z knihy vypsala mi něco dalo, nebo připomnělo a chtěla jsem, abych to tu měla zapsané a mohla se ke všem bodům vracet.

 

Hlavní myšlenky knihy:

Naše vlastní minulost, je náš nejlepší učitel.  Tato věta zazněla hned na začátku knihy a moc mě oslovila, protože se poslední tři roky snažím tímto heslem řídit a připomínat si ho každý den. Nelitovat svou minulost a činy, ale poučit se z toho. “V životě nejsou žádné chyby, jen lekce.” Nikdy není zbytečné pokusit se přemýšlet o věcech jinak.  

 

Není nic takového jako negativní zkušenost, pouze příležitost k růstu, poučení a objevování cesty k sebeovladaní. Boj přináší sílu, a dokonce i bolest se může stát skvělým učitelem.

 

„Sebeovládání je základem ovládnutí vlastního života. Vnější úspěch začíná uvnitř. Osvícení přichází skrze důsledné posilování mysli, těla a duše.“

 

„Naše vize bude jasná jen tehdy, pokud budeme schopni nahlédnout do svého srdce. Kdo se dívá ven, sní. Kdo se divá dovnitř, procitne.”

 

Velice se mi líbila pasáž, kde vysvětloval pojem krize v čínském znaku. Čínský znak pro slovo krize se skládá ze dvou znaků: jeden z nich vyjadřuje nebezpečí a druhý příležitost. Zdá se, že už ve staré Číně věděli, že ať se stane cokoliv, vždy v tom lze najít světlou stránku, pokud k tomu tedy máme odvahu.

 

Jak bys mohl vědět, co je to radost z dosažení nejvyššího vrcholu, pokud bys předtím nenavštívil nejnižší bod údolí?

Tohle mi přijde jako dost zásadní otázka, kterou bychom si neustále měli připomínat a nikdy se nenechat odradit.

 

Neexistují žádná rychlá řešení. Každá trvalá vnitřní proměna vyžaduje čas a úsilí a je k ní potřeba hodně vytrvalosti.

 

Čím méně se budeš soustřeďovat na výsledek, tím dříve se dostaví.

 

Tajemství štěstí: najdi si to, co doopravdy rad děláš, a dej do toho veškerou svou energii.

 

„Úspěch, stejně jako štěstí, není možné vytvářet. Musí vyplynout. A to se stane pouze jako vedlejší efekt osobního odevzdání se něčemu, co je větší než člověk sám.“.

 

Říkat, že nemáme čas na povznesení vlastního života je stejná pošetilost, jako bychom prohlašovali, že jsme tak zaneprázdněni řízením auta, že nenajdeme čas zastavit a natankovat. Nakonec se tomu stejně nevyhneme.

 

Není nic vznešeného na tom, být lepším než jiní lidé. Vznešenost je v tom, být lepší, než jsi byl sám včera.

 

Každou vteřinou, kterou strávíš přemýšlením o snech jiných lidí, se okrádáš o svůj vlastní čas.

 

Odvaha je tím, co ti umožní žít svůj vlastní život podle tvých představ. Pokud máš odvahu, můžeš dělat, co chceš, protože víš, že je to správné. Odvaha ti pomůže zvítězit tam, kde jiní selhali.

 

Uvědom si, že každým krátkým nepohodlím zaplatíš za dlouhodobý výsledek.

 

Každý den udělej něco, k čemu si musíš dodat odvahu – buduješ tím svou disciplínu. Čím více v sobě posiluješ zárodek disciplíny, tím více poroste.

 

Mentalita smrtelné postele – každý den prožívej, jako kdyby byl poslední. Chovej se ke každému tak, jako kdyby si ho už neměl nikdy vidět a nemusel si ničeho litovat.

 

Závěr:

„Všichni z nás máme své poslání. Přestaň být vězněm vlastní minulosti, staň se architektem své budoucnosti.“

Kniha se mi docela líbila. Nejlepší knihou pro rozvoj bych ji úplně nenazvala, ale bylo to příjemné a pohodové čtení. Spoustu myšlenek a poznámek si odnáším, ale jinak mi přijde, že to byl zbytečně zdlouhavý příběh. Asi jsem spíše na pravdivější a více realistické příběhy, než na fiktivní skoro až pohádkový svět.  

 

Metody a citáty, které mě zaujaly:

⁃               Naše myšlení je skvěly sluha, ale hrozný pán.

⁃               Jediný limit, který máš, je ten, který si sám vytvoříš.

⁃               Nesmějeme se pro to, že jsme šťastní. Jsme šťastní proto, že se smějeme.

⁃               Nesoutěž s ostatními, soutěž sám se sebou.

⁃               Vůle je základním kamenem hodnotného života.

⁃               Čas je tvůj nejcennější poklad, pamatuj, že je neobnovitelný. Zjednoduš svůj život.

⁃               Život ti nedá vždy to, co chceš, ale to, co potřebuješ ano.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Společnost

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

02.12.2021

Kategorie: Koučování

Body: 0

02.12.2021

Sleduj nás na sociálních sítích: