Minutový manažer


1 bod

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 29.11.2021

Minutový manažer   Kenneth Blanchard Ph.D., Spencer Johnson M.D.

Minutový manažer je jednoduchý koncept, jak vést dobře lidi a zároveň dosahovat výsledků. Je zde důraz jak na kvantitu, tak i na kvalitu odvedené práce. Tento koncept využívá 3 hlavních nástrojů – minutové cíle, minutové pochvaly a minutová pokárání.

 

Minutové cíle

Jednoduchá metoda, kdy si pracovník sepíše hlavní úkoly (nepíše všechny, jen ty hlavní 20/80) a postupy, jak je vyřeší. Ze začátku tento proces prochází s manažerem, který mu vysvětluje, jestli na to jde správně a jestli pochopil zadání. Později už jsou lidé samostatnější a vyplňují ho sami. Při plnění cílů si lidé píší poznámky, jak si vedou a ty pak posílají manažerovi. Ten má přehled o celkovém dění a vždy mu přečtení jednoho dokumentu trvá maximálně minutu.  

 Minutový manažer nás uvádí do problematiky nedostatečného zaškolování nově příchozích do firmy. Myslí si, že bychom měli na začátku věnovat zaměstnancům více pozornosti a postupně je vést k samostatnosti. Ve většině firem to funguje tak, že nejsou zaměstnanci dostatečně seznámeni s chodem firmy. Neví, co mají dělat a jak to dělat správně, proto se pak drží při zemi, proplouvají a doufají, že nebudou mít problém.


Jak pracovat s minutovými cíli:

1.    Ztotožnit se se svými cíli.

2.    Stanovit si optimální postup k jejich dosažení.

3.    Napsat si každý cíl i postup k jeho dosažení na zvláštní papír za použití maximálně 250 slov.

4.    Při plnění úkolů vedoucích k dosažení stanoveného cíle si tento list stále znovu pročítat, což nikdy nezabere více než minutu času.

5.    Několikrát denně se vždy na minutu zamyslet nad průběhem plnění.

6.    Zhodnotit, zda zvolený postup odpovídá stanovenému cíli.

 

„Problém existuje, když je rozpor mezi tím, co chceme, aby si dělo a mezi tím, co se děje.“

 

Minutové pochvaly

 Zpětná vazba je základ tohoto konceptu. Už při nabírání pracovníků vyjasním, že ji budu dávat i vyžadovat. Na začátku se snažím poukázat hlavně na to, co dělá zaměstnanec dobře, abych ho navedl k tomu, co od něj očekávám a zároveň aby ho to motivovalo. Kdybych mu na začátku vyčítal, že dělá všechno blbě, mohl by nabýt dojmu, že je v nehostinném prostředí a uzavřel by se. Tato metoda se využívá i při výchově dítěte, nebo zvířat. Je lepší motivovat pochvalou než strachem. Postupně malými krůčky nasměrovat jedince k cíli.


Minutová pochvala je účinná, když:

1.    Řeknete lidem předem, že jim dáte vědět, jak si vedou.

2.    Chválíte okamžitě.

3.    Řeknete lidem, co udělali dobře – a řeknete jim to konkrétně.

4.  Řeknete jim, jak dobrý pocit máte z jejich práce a jak velký přínos znamenají pro organizaci i pro vaše spolupracovníky.

5.    Na chvíli se odmlčíte, aby si mohli uvědomit, jak dobře se cítíte vy.

6.    Vyzvete je, aby tak pokračovali dál.

7.   Podáte si s nimi ruku, aby bylo zřejmé, že v jejich práci pro organizaci stojíte za nimi.

 

„Lidé, kteří se dobře cítí, dosahují dobrých výsledků.“

 

Minutová pokárání

Díky zpětné vazbě se posouváme dál a zlepšujeme se. Vztahovat hodnocení na práci, ne na osobu.


Minutové pokárání je účinné, když:

1.    Řeknete lidem předem, že budete zcela otevřeně hodnotit výsledky jejich práce.

První polovina pokárání:

2.    Pokárání ihned.

3.    Řeknete lidem konkrétně co udělali špatně.

4.    Otevřeně řeknete, jaké pocity ve vás jejich chyba vyvolala.

5.    Odmlčíte se a vytvoříte pár vteřin nepříjemného ticha.

Druhá polovina pokárání

6.    Podáte jim ruku.

7.    Připomenete jim, jak si jich vážíte.

8.    Zdůrazníte, že jde o kritiků práce, ne osobnosti

9.    Uvědomíte si, že když je pokárání u konce, je skutečně konec


„Nejlépe strávená minuta je minuta využita pro lidi.“


Hodnocení

 Kniha mi připadá skvělá jako úvod do dávání zpětné vazby. Hodně z knihy se mi propojovalo s radikální otevřeností, kde jsou myšlenky rozvinutější. Koncept se mi líbí, protože je jednoduchý.


Převedení do praxe

 Myšlenky bych chtěl určitě převést do projektu svíčky s víčky, kde jsem manažer. Začínal jsem toho mít nad hlavu, takže cítím, že se potřebuji zaměřit na rozvíjení těchto dovedností a zároveň hledat jednoduchost.
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: