Lean podnikání


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 15.03.2021

Lean podnikání   Ash Maurya

Proč právě tato kniha?

 Knihu jsem si vybral na základě doporučení na semináři, který se zabýval tvorbou Lean Canvasu. Zároveň jsem si po přečtení knihy Od nápadu k podnikatelskému plánu chtěl prohloubit znalost o Lean startupech a tvorbě Lean Canvasu.


O čem tato kniha je? 

  Kniha popisuje jednotlivé kroky při založení startupu, jak postupovat a měřit svůj produkt v průběhu a nakonec, jak své podnikání škálovat.


Co jsem si z knihy odnesl?

 Lean podnikání vychází z přesvědčení o tom, že zefektivníme využití zdrojů a zamezíme tak plýtváním. Mnohé startupy se nedostanou ke koncovým fázím z důvodu vyčerpání financí. Štíhlé podnikání vnímám jako správné rozvržení si financí, abych neskončil bez peněz a nemusel si půjčovat. (Bootstrapping) Zároveň také jako neustálé učení se z feedbacků zákazníků.


1.   Část

V první části bychom si měli zdokumentovat svůj byznys plán. Vytvořit si Lean Canvas, který stojí na stručnosti, rychlosti a přesnosti. Má 9 částí, na kterých naše podnikání stojí. Je lepší si udělat více Lean Canvasů na různé cílové skupiny. V průběhu zjistíme, že některé Lean Canvasy nemá smysl rozvíjet.

Aktuálně: V projektu jsme vytvořili tři Lean canvasy pro 3 různé zákaznické segmenty. Při vyplňování je vhodné použít metodu persona, nebo avatar, kdy si vytvoříme přesné parametry zákazníka.


Problém a Zákaznické segmenty


Problém:

Měli bychom se vcítit do zákazníka a vymyslet 3 problémy. Poté si zjistit, jak jsou problémy aktuálně řešeny, jaké existují alternativy pro řešení těchto problémů.

Zákaznický segment:

Stanovení si cílové skupiny je velmi důležité. Naše skupina by měla být užší, abychom mohli správně zacílit své řešení a vlastně i správně pochopit problém. Dále bychom si měli definice prvního zákazníka. (Early adopter)

 

Návrh unikátní hodnoty (UVP)

 

Unikátní hodnota spočívá v tom, v čem se lišíte a stojíte za to, aby vám byla věnována pozornost. Jasný titulek by se měl skládat z koncového výsledku u zákazníka, konkrétního časového období a vyvrácení námitek. Příklad: Pizza u vašich dveří do dvaceti minut, jinak ji platíme my.

Klíčové otázky, které bychom si měli položit jsou kdo je můj zákazník a co je můj produkt.

High-concept pitch – úderné sdělení konceptu

-      Jak bych se snažil popsat kolemjdoucímu, o co se jedná


Řešení


-      Načrtnutí první jednoduché formy mého minimálně životaschopného produktu (MVP) -> v průběhu se několikrát změní


Kanály


Cesta, jak se náš produkt dostane k zákazníkovi. Zpočátku se soustředit na libovolný kanál, který nás dovede k zákazníkovi.

Příchozí (Pull strategie)                                               Odchozí (Push strategie)

Blogy, semináře, elektronické knihy, webináře            reklamy, telemarketing


Toky přijmů a Struktura nákladů


-dražší produkt – bohatší sféra, ale míň lidí (méně prodaných kusů, ale větší marže)

-levnější produkt -> chudší sféra, ale více lidí (více prodaných kusů, ale menší marže)

Struktura nákladů – seznam nákladů k uvedení produktu na trh

Klíčové metriky – Pirátské metriky AAARR

          i.        Akvizice – zaujetí zákazníka, když na vás někdo narazí

          ii.        Aktivace – poprvé získá zákazník příjmenou zkušenost

       iii.        Retence – opakované užití produktu produktu, neno interakce (návratnost)

         iv.        Revenue – příjem, meření udáostí, za které dostanu zaplaceno

          v.        Reference – dostávat zákazníky do konverzního trychtýře

 

Nespravedlivá výhoda


Nespravedlivá výhoda je něco, co se nedá tak jednoduše zkopírovat a koupit.

Většinou je to něco, čeho si na první pohled nevšimneme. Nebo například způsob, jakým se chováme k zákazníkům apod.


3 typy rizik v LEAN CANVASU


Riziko – stav nejistoty, kdy 1 nebo více možností zahrnuje ztrátu, katastrofu, nebo nežádoucí výsledek

Produktové riziko – vytvořit správný produkt (Problém, řešení, klíčové metriky, UVP, Koncept vyšší úrovně)

Zákaznické riziko – vytvoření cesty k zákazníkovi (zákaznické segmenty, kanál, první zákazníci)

Tržní riziko – vybudování životaschopného podnikání (existující alternativy, nespravedlivá výhoda, struktura nákladů a tok přijmů)


Ohodnoťte své byznys modely


1)   Míra nepříjemnosti (pain level, problém) – jak moc velký je problém pro zákazníka (nasytit nejnutnější potřebu)

2)   Obtížnost dosažení (kanály) - Najít přístupnou možnost, jak jít za zákazníky -> ulehčení procesu učení

3)   Cena/Hrubá marže (struktura nákladů a toky přijmů) – maximalizovat marže, čím více peněz teče k vám, tím větší rentabilita (návratnost vložených peněz a výnosy)

4)   Velikost trhu (segment zákazníků) - najít dostatečně velký trh

5)   Technická proveditelnost (řešení) – technicky proveditelné + představení sady funkcí


Externí rada


-      Baysianský instinktivní přístup – vyjít ze své bubliny a sdílet model s alespoň 1 osobou

-      Příprava na prezentaci – Paretovo pravidlo 20% příprava a 80% konverzace

-      Na konci se zeptat na otázky: Co vidí jako riziko? Překonávali obdobná rizika? Jak? Znají někoho, kdo má tuto znalost?

 

2.   Část:

V druhé fázi identifikujeme nejrizikovější části svého plánu. Autor často poukazuje na to, abychom neplýtvali energií a penězi na domněnkách, ale abychom si šli informace zjistit.

Interview je důležité ke správnému pochopení a získání informací. Měli bychom ho dělat jako první při kvalitativním ověření. Při kvantitativním ověření už vytváříme dotazníky.

1.   Interview o zjištění problému – jak cítí, že je u nich tento problém naléhavý? Jak ho aktuálně řeší? Sami, nebo u existujících alternativ?

-      Metoda AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)

2.   Interview o řešení

-      Jaká část demoverze vám seděla? Bez čeho byste se obešli? Jsou nějaké další fce, které postrádáte?

Identifikace nejrizikovější části plánu:

a)   Řešení vhodného problému.

Stojí za to ho řešit? Zaplatí za to zákazníci? Je řešitelný?

-      Vytvoření MVP

-      Pivotovat a učit se ověřováním

b)   Produkt naplňující potřeby na trhu

Vytvořil jsem něco, co lidé chtějí?

-   Měření zájmu na trhu

-   Nejlepší čas na sehnání investorů (oba chceme dojít ke škálování, už znám dobře problém, který chci řeším) (také je pro investory důležité, že máte zpětnou vazbu na prototyp)

c)   Škálování

Jak urychlit růst?

-      Škálování byznys modelu

 

3.   Systematicky testovat plán

Měř -> data -> ponauč se -> nápady -> udělej -> produkt

Důležité pro ověření konkrétní hypotézy o modelu podnikání.

1.Porozumění problému – pochopte problém (jak, kdo atd.)

2.Definování řešení – vytvoření demo verze

3.Kvalitativní ověřování – MVP – cenotvorba, uvědomují si zákazníci UVP?

4.Kvantitativní ověřování – širší pubikum, je moje podnikání života schopné

             

Měření cyklu zákazníka – pomocí metrik (akční metrika = konkrétní a opakovatelné akce s pozorovanými výsledky)

-       Metriky nám ukazují místo problému, ne příčinu

-       Trychtýřový report – kde ztrácím zákazníky?


Co se mi na knize nelíbilo:

Na knize se mi příčila její struktura. Postupem času se člověk zamotává, k čemu patří, co. Na začátku se dozvíme o částech startupů, ke kterým se autor průběžně náhodně vrací a rozvíjí je. Je to pravděpodobně kvůli tomu, že se jednalo původně o články na blogu. Po dočtení pro mě nebylo jednoduché utřídit si poznámky. Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (1):Adam Šulc - 20.03.2021 - 20:04


Líbí se mi, že do eseje přinášíš spoustu pojmů, které určitě ještě využiješ! Ocenil bych ale například přenesení jedné z technik do praxe a následnou reflexi právě tady v eseji.

Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: