Koučování


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 02.12.2021

Koučování   John Whitmore

Koučování

John Whitmore

 

S knihou, Koučování, jsem se poprvé setkala na krosfertilizaci u třetího ročníku. V rámci TS jsme měli možnost si vyzkoušet osobní 15 min koučování ve dvojicích.


Koučování:

 • stojí na GROW modelu: cíl - realita - možnosti

(co, kdy, kde, kdo, jaká je vůle, atd.: SMART východisko)


 • CÍLE koučování:
 1. vzdělávání
 2. motivace
 3. osobní růst


 • Kdo je kouč?: 
 1. neradí, pouze pomáhá budovat osobní odpovědnost u koučovaného
 2. motivuje k osobním výstupům z komfortní zóny
 3. měl by mít specifický mindset/ nadhled a vyzařovat důvěru
 4. nesnaží se plnit své cíle, ale cíle koučovaného, (interpersonální neporovnatelnost: jako kouč nemluvte a nemyslete za koučovaného, mějte nadhled)
 5. kouč vs mentor
 • kouč nenavádí, ale klade otázky, trpělivě naslouchá, stínuje a shrnuje témata
 • mentor je expert v daném oboru, radí


 • Cyklus kompetence (proces získávání kompetencí koučovaného):