Jak prokouknout druhé lidi


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 22.09.2022

Jak prokouknout druhé lidi   Joe Navarro

Na tuhle knížku jsem narazila už pár měsíců zpátky, když se mi o ní zmínila kamarádka. Tohle celé téma neverbální komunikace je mi hodně blízké a rozhodně je to oblast, o které bych chtěla získat více informací, než jsem nasbírala doposud. Dlouho jsem ji pak sháněla v knihkupectvích, jelikož jsem ji chtěla číst v anglickém vydání, ale marně. Před pár dny jsem brouzdala na Bookportu a hele, sice je to vydání v českém jazyce, ale já byla na tuhle knihu tak natěšena, že jsem se do ní pustila i tak. A rozhodně toho nelituji. 


Co se vlastně myslí neverbální komunikací? 

Neverbální komunikaci můžeme klasifikovat ve své podstatě jak řeč těla, pomocí které předáváme nějaké určité informace. Neverbální komunikace téměř vždy doprovází tu verbální a dokonce procentuálně přesahuje její užívání. 

Řečí těla tedy míním různé výrazy v obličeji, gesta, pohybů částí nebo celého těla, postoje člověka, vizuální rámec jednotlivce, ale i tón a sílu hlasu, kterým člověk mluví. Neverbální komunikaci narozdíl od té verbální je mnohem těžší ovládát a tak se díky neverbálnímu vyjadřování druhá strana může dozvědět informace, které se první strana snažila svými slovy zastínit. 


Hned jak jsem si přečetla prvních pár stránek, tak jsem si uvědomila dvě věci. Za prvé mi hned došlo, že musíte být vlastně fakt docela machři, abyste byli schopni se dostatečně koncentrovat a být schopni vnímat oba typy komunikace zároveň. Musíte poslouchat, co se vám člověk snaží říct slovy, ale zároveň se plně soustředit na to jakým stylem to říká a ještě jak se u toho vyjadřuje celým svým tělem. 

Autor knihy působil jako zvláštní agent u FBI, především pak u výslechů, a tomu nemohl uniknout ani sebemenší detail, pakliže chtěl odhalit, kde leží pravda. Já nemám ambice stát se členem FBI, ale rozhodně by nebylo na škodu znát alespoň základy toho, jak vlastně na to.

Druhou věcí, kterou jsem si hned z kraje uvědomila, bylo že zatím neumím svou neverbální komunikaci ovládat ani sama na sobě. Možná je to vlastně i mnohem těžší, než ji pozorovat na druhém, ale svá gesta a výrazy bychom měli být do jisté míry schopni ovládat a rozpoznávat je. 


Autor v další kapitole uvádí deset pravidel, kterými bychom se měli řídit, pakliže chceme úspěšně dešifrovat neverbální projevy. Zní následovně: 


  1. Budťe svědomitými pozorovateli svého okolí (soustřeďte se, naslouchejte, pozorujte, definujte) 
  2. Klíčem k pochopení neverbálního chování je pozorování v souvislostech (neverbální komunikace může být i výplodem aktuální situace, ve které se daná osoba zrovna nachází) 
  3. Naučte se rozpoznávat a dekódovat neverbální chování, které je univerzální (svírání rtů = znepokojení, nutnost znát tyto univerzální neverbální projevy) 
  4. Naučte se rozpoznávat a dekódovat neverbální chování typické pro určitou osobu (model chování a projevů se u každého patrně může lišit, lze si vytvořit vlastní databázi projevů u lidí, co jsou nám blízcí)
  5. Když jednáte s druhými, zkuste určit výchozí stav jejich chování (zapamatujte si vzorec “normálního” chování vašich blízkých osob)
  6. Vždy se u lidí snažte vysledovat hromadné signály - projevy probíhající společně nebo v řadě za sebou (kusy skládačky, které nám dají dohromady celek) 
  7. Je důležité vyhledávat změny chování, které mohou signalizovat změny myšlení, emocí, zájmu či úmyslu (self explanatory) 
  8. Velmi důležité je též se naučit objevovat falešné nebo zavádějící neverbální signály (zaměření na rozdíly v detailech, vyžaduje ohromnou praxi) 
  9. Víte-li, jak rozpoznat pohodu od nepohody, můžete se zaměřit na nejdůležitější chování pro dekódování neverbální komunikace 
  10. Při pozorování druhých se chovejte decentně 


Autor v dalších kapitolách popisoval podle jednotlivých částí těla typy neverbální komunikace. Soustředil se především na nohy, trup, ruce, výraz v obličeji a to především na výraz očí či jednotlivé “podoby” rtů nebo na celkový postoj či posed. 

 Nejvíce na nás prozradí nohy. Spodní polovinu těla ovládáme méně vědomě a přitom toho o nás může vypovědět opravdu mnoho. Například když stojí naproti člověku, se kterým se bavíme a spěcháme, naše chodidlo nebo celá noha může být natočena či dokonce nakročená směrem, kterým máme namířeno. Jednotlivé postoje či gesta byly vždy popsány a v knize byl k popisu vždy přiložen obrázek či fotografie k lepší představě toho, co autor přesně zamýšlel. Když jsem to četla, sama jsem si přišla zahlcena, kolik různých gest a posunků na nás může prozradit, natož si je pak zapamatovat a umět je správně pojmenovat. Myslím, že aby se mi toto podařilo, musela bych si tuto část knihy přečíst a zejména prohlédnout ještě několikrát. Něco mi však v paměti přece jen utkvělo a jsem zvědavá, co budu schopna vypozorovat a identifikovat hned při první training session. Celkově ale musím říct, že velmi obdivuji autora a jeho schopnost pro dešifrování neverbální komunikace podle již existujících vzorců, ale i dle své vlastní intuice. Koncentrace mysli, kterou toto mistrovství vyžaduje je opravdu vysoká a umění číst v lidských činech je skvělá dovednost. Nejen, že díky tomu můžete odhalit, jak se daná osoba cítí a co prožívá, ale často i zjistíte, kde je vlastně pravda a co už je třeba lež.

Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Podnikání

Body: 2

07.10.2022

Kategorie: Duchovní růst

Body: 2

04.10.2022

Kategorie: Duchovní růst

Body: 1

03.10.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

Sleduj nás na sociálních sítích: