Inovace je rozhodnutí


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 21.11.2022

Inovace je rozhodnutí   Adam Novák

Hned v úvodu knihy autor zmiňuje konkrétní příklady toho, jak se některým firmám vyplatilo či nevyplatilo inovovat. Přizpůsobit se není vždy lehké, ale v určitém bodě je to nutností, jinak musíte počítat i s fatální ztrátou nebo dokonce naprostého vyřazení z trhu. Inovace jsou a budou hnacím motorem firmy či organizace, díky nim můžeme prosperovat. 


Jako příklad autor uvádí třeba Polaroid, který odmítl zdigitalizovat své fotoaparáty a v roce 2001 byl na tuto značku vyhlášen konkurz. 


Inovace: Obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek, distribuce. Zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovních sil. 


Produktová inovace 

Procesní inovace

Inovace byznys modelu 

New Venture inovace -  díky spolupráci s dalšími podnikatelskými subjekty můžeme dosáhnout zdokonalení svých procesů či vytvořit naprosto nové služby a výrobky


Euroamerický region je ovlivněn třemi silami: Asií, automatizací a nadbytkem


Šest klíčových kompetencí úspěšné inovativní organizace: 


  1. Kreativní organizace 
  2. Inovativní manažer 
  3. Prostředí podporující inovace 
  4. Inovativní produkt 
  5. Prosazování změn 
  6. Rozvoj kompetencí organizace 


Kreativní lidé mají vysokou funkční svobodu a flexibilitu myšlení a vnímání. Není pro ně problém si představit určitý předmět použitý k jinému účelu nebo jiným způsobem. Jsou otevřeni změnám. Takoví lidé bývají též nekonformní individualisté. Mají vyšší odvahu přicházet s novými myšlenkami, prosazovat je a následně aplikovat. 


Sedmero inovativního manažera: 


Horké týmy, pojem, který se mi hodně líbí nejen svým pojmenování. Za jeho významem se totiž skrývá prostá definice. Horký tým je živý a odhodlaný tým, častěji méně početnější, jehož členové řeší svým způsobem nějaký náročný, přesto však velmi vzrušující úkol. Práce právě na takovém projektu členy tak uchvátí, že jsou schopni svou práci provádět rychle a zároveň precizně. Takové týmy mají především důležitý “inovační náboj”. 


V jaké firemní kultuře se bude inovacím dařit? 


Především tam, kde vládne nějakým způsobem svoboda, volnost. Autonomie a nezávislost v chování a rozhodování vyžaduje však i svou vlastní zodpovědnost. Tady se mi kniha začala krásně propojovat s fungováním nás v Tapu. 

Dále je velmi důležitý čas na nápady. Ne vše jde hned, i ti nejvíce kreativní jedinci občas potřebují svůj čas na fakt dobrou ideu. 

Hravost a humor! Pro mě z určitého důvodu jeden z nejdůležitějších aspektů. Samozřejmě se mi lépe pracuje a tvoří na místě, kde vládne příjemná a přátelská atmosféra, než ta napjatá. 

Důvěra a otevřenost je dalším bodem, kde se inovacím daří více. Nikdo vás nebude postihovat za vaše nápady, i když nejsou domyšlené. Naopak vás mohou poposunout jiným směrem či být doplněny, v tom je asi to gró.

Ještě bych tu ráda vypíchla dva body a to zvládání konfliktů a ochotu riskovat, neboť odhodlání je pro mě jednou z mých nejdůležitějších životních hodnot. 


Jak změnit kulturu: 


Líbila se mi v knize část, kde se autor věnoval odměňovacímu systému. Je to totiž něco, co jsem v týmu řešili a stále řešíme. Vypíšu zde ty, které uváděl autor v knize. 

Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Management

Body: 2

04.12.2022

Kategorie: Marketing

Body: 0

04.12.2022

Kategorie: Vedení

Body: 3

04.12.2022

Kategorie: Učení

Body: 0

04.12.2022

04.12.2022

Kategorie: Management

Body: 2

Sleduj nás na sociálních sítích: