Hovory k sobě


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 14.01.2022

Hovory k sobě   Marcus Antonius Aurelius

Tuto publikaci jsem si vybral, jelikož jsem si chtěl prohloubit své myšlenky o smyslu života a jeho obecných principech. Zároveň popřemýšlet, jaké principy se opakují už po staletí a jakým programům jako lidstvo čelíme. Kniha je psaná formou krátkých útržkovitých myšlenek Marca Aurelia. Mnoho z nich jsem si zobecnil, zakomponoval do dnešní doby a zamýšlel se nad nimi. Avšak mnoho z nich mi připadalo neaktuální nebo mně vzdálené.

 Myšlenka, která mi utkvěla na paměti nejvíce, pojednávala o plýtvání energie na věci mimo naši kontrolu. Jelikož jsem knihu četl dlouho a zamýšlel se nad jejími výroky, tak jsem často pozoroval mé chování a do čeho svou energii investuji. Uvědomil jsem si, že mnohdy se soustředím na něco, co stejně nemohu v danou chvíli ovlivnit a bere mi to zbytečně energii. Tato myšlenka se mi spojila s myšlenkou z knihy Kam zmizel můj sýr, kde se lidé nechtěli smířit se skutečností, že přišli o sýr. Autor zde popisoval lidskou vlastnost hledání viníka a šťourání se v minulosti namísto toho, abychom byli v přítomnosti. Samozřejmě když se nám něco nelíbí, tak demonstrujeme na příkladech z minulosti, ale vždy by to mělo směřovat do budoucnosti – jak se zlepšíme, jak se poučíme, co uděláme jinak. Nebudeme dokola rozebírat, proč to ten člověk udělal, co se mu honilo v hlavě a podobně.  

 Citáty, které mě oslovily.

 „Co neprospívá roji, neprospívá ani včele.“

        Jednat v zájmu celku, tudíž jednat v zájmu sebe.

„Každý den prožívat, jako by byl tvůj poslední, bez prudkých vzruchů, bez otupělosti a bez přetvářky – to je znak dokonalé povahy.“

        Žít v přítomnosti, nehodnotit a nedržet se v minulosti.

„Duše zachová tvar dokonalé koule, pokud se ani nerozpíná, ani se nesvrašťuje, ani se nezvedá, ani neklesá, nýbrž září tím světlem, kterým poznává pravdu všech věcí i pravdu v sobě samém.“

        Být sám u sebe ve středu. Nelítat nahoru a dolu, ale držet si svůj vnitřní klid. Neutíkat od sebe.

„Z vlastní vůle se podrob Sudičce a ponech jí, aby spředla tvou životní nit, s jakýmikoliv věcmi se jí zlíbí“

         Být v životě aktivní, ale přijímat věci, které se nám dějí. Nemusím vždy dojít tam, kam bych chtěl. Jiná cesta může být nakonec mnohem lepší. Záleží na pohledu. 
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: