Guerilla marketing


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 29.11.2021

Guerilla marketing   Jay Conrad Levinson

 Guerilla marketing je takový marketing, který dobře využívá zdroje a neplýtvá jimi. Se správným výběrem marketingových zbraní a jejich řádném využití můžeme marketing dělat levněji a zároveň maximalizovat zisky. Autor radí, abychom si udělali plán a drželi se ho po nějakou delší dobu. Zdůrazňuje, že firmy vynakládají tolik peněz do marketingu, protože neustále mění strategii a jsou nekonzistentní. Nejprve bychom měli zhodnotit situaci – nabídku, cíle, silné a slabé stránky. Následně si zvolit strategii a určit si tržní niku, kterou má naše nabídka zaplnit a poté spustit marketing. Pro hladké a systematické řízení celého procesu využívejme marketingový kalendář.


,,Guerilla marketingový proces začíná vyjmenováním marketingových zbraní použitím několika z nich, sledování, kolik z nich se osvědčí a nakonec vyřazením těch neefektivních a posílením těch, které jsou účinné.“

,,Guerilla marketing se snaží zasáhnout podvědomí i vědomí.“

 

Znát své prostředí

Marketing vychází ze znalostí, a proto je důležité se zajímat o to, co se děje kolem nás. Když se nezajímáme o naše okolí, brzy zaostaneme a vypadneme ze hry. Trendy jsou velmi důležité a mohou nám pomoci správně upoutat pozornost zákazníka, aniž bychom často museli měnit koncept. Stává se, že naše silná stránka se může stát silnou až za nějakou dobu. (Made in ČR apod.)

 

Kontakty

Jedna z nejdůležitějších složek, se kterou guerilla marketing pracuje jsou kontakty v adresáři. Autor říká, že bychom se měli zaměřovat na naše zákazníky spíše než na potenciální zákazníky. Je totiž pravděpodobnější, že u nás nakoupí ti, co už u nás jednou nakoupili než ti, které možná zaujmeme. S lidmi, kteří se zaregistrovali na webu mohu lépe interagovat a nabídka nových nebo zvýhodněných produktů je může zaujmout.

 

Zákazník

Primárně bychom se měli snažit vždy vcítit do zákazníka a snažit si představit jeho situaci. Říct si, jaké pocity bude mít zákazník při koupi našeho produktu. Na základě toho bychom měli zacílit a upravit naši kampaň.  Vždy si určit, kdo je náš zákazník a následně ho pozorovat – jak se chová, s kým se vídá, kde se pohybuje, jaké stránky navštěvuje. Největší chybu, kterou dělá většina podniků je, že cílí na všechny, tudíž na nikoho. Měli bychom si určit skupiny a na jejich základě upravit způsob, jakým předáme informace. Každý potřebuje slyšet informaci jinak. Využívat kódy a zjišťovat, odkud k nám zákazníci přišli. Díky tomu mohu zjistit, jestli má smysl mít reklamu na určitém mediu, nebo ne. Neustále zjišťovat, jestli jsou zákazníci spokojeni, nebo ne. Využívat k tomu internet – lze získat mnoho informací zadarmo.

 

Média

V knize jsou média rozdělena na 4 části – minimédia, maximédia, elektronická média, informační média. Guerilla marketing využívá zejména minimédia a to mě upřímně zklamalo. Minimédia jsou například dopisy, zlaté stránky, vizitky, letáky, plakáty apod. Tímto směrem se já ubírat nechci. Připadá mi to velmi zastaralé a neekologické. Ve svíčkách se chceme soustředit zejména na elektronická média. V knize je velmi mnoho rad, jak pracovat s jednotlivými médii a jak je využívat levně, takže se k ní ještě určitě vrátím.  

 

Hodnocení

U této knihy jsem měl celkem vysoká očekávání a upřímně mě spíš zklamala. Polovina informací mi připadalo extrémně přínosná a druhá extrémně neaktuální a nerelevantní k dnešní situaci.

 

Převedení do praxe

Jak už jsem říkal, rád bych využil tipy a rady z elektronických médii na svíčky. (jak udělat správně web, SEO, adresář apod.)  

 

Doporučení na konec:

Využívat Barter – je to pro nás levnější, platíme pouze náklady a můžeme si udělat zákazníky. Vždy se snažit využívat win/win situaci při dosahování cílů. Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Management

Body: 2

24.01.2022

Kategorie: Management

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Vedení

Body: 2

24.01.2022

Kategorie: Management

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Vedení

Body: 0

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: