Friend Leadership A Visual Inspiration Book


1 bod

Hodnocení: 93.3 %

Přidáno: 05.04.2021

Friend Leadership A Visual Inspiration Book   Heikki Toivanen, Illustration Maija Kotamäki

Friend Leadership A Visual Inspiration Book

Heikki Toivanen, Illustration Maija Kotamäki

Proč tato kniha?

V minulém semestru jsem se ptal své koučky na literaturu o Tiimi metodách a filozofii. Dostal jsem doporučení na 3 knížky a jedna z nich byla právě tato. Navíc jsem poslední dobou četl, dle mého, náročnější knížky, a tak jsem si řekl, že to chce změnu. S tím, že je kniha za jeden bod jsem si myslel, že to bude oddechové čtení. Tomu napovídal i velmi příjemný vzhled knihy s bohatým vizuálním kontextem. O leadershipu mám pouze povrchní vědomosti, a tak věřím, že tato kniha mi pomůže zrekapitulovat co vím a popostrčí mě správným směrem k hlubším znalostem.


Výtah z toho, co mě oslovilo:

Dnešní způsob vedení je přes 100 let starý. V neustále měnícím se prostředí je třeba mít jiný přístup k vedení. Dnešní doba spěje k decentralizaci a o tom je Friend Leadership (dále jen FL), který je blízký koučování a modelu sdíleného vedení.


Jak by měl FL fungovat:

·        Když se pracuje na úkolu, zodpovědnost a iniciativa je vybalancována mezi organizací a jejími členy

·        Organizace má skutečně sdílenou vizi

·        Organizace je komunita s "naším" duchem a rituály

·        Členové organizace jsou přátelé mezi sebou, více než známí, ale méně než blízcí přátelé v tradičním slova smyslu.

 

Zásady správného FL:

·        Buď citlivý k lidským emocím a jednej dle toho. Jako FL si musíš pamatovat vlastní lidskost.

·        Vždy buď pozorný a dostupný, buď skutečný naslouchač.

·        Pouze jednání se počítá.

·        Základní úkol je vést učící se organizaci a potřebná schopnost je umět inspirovat ostatní ke společnému cíli.

·        Nemůžeš vést ostatní pokud nezvládáš vést sebe.

·        Je stěžejní nastavit hravé pozice pro všechny v týmové společnosti a soustředit se na jejich silné stránky. Schopnost team building je absolutní předpoklad pro úspěšné týmové vedení.

·        Vše stoupá a padá s vedením, vedení padá když je nedostatek komunikace.

·        FL není nikdy ocenění - musí být zasloužené každý den.

·        Úkol FL je vytvořit pozitivně přemýšlící komunitu v týmové společnosti, společně s koučem.

·        FL jde příkladem, čemu věnuješ pozornost, ostatní budou věnovat také.


Takto vypadá vyvážená cesta FL:


Země – vedení sebe sama:

Musashi: “Know the smallest issues and the largest issues, most shallow and the deepest.”


Vlastní učení začíná poznáváním sebe sama. K tomu je velmi užitečný nástroj „učící se smlouva“ (learning contract, dále jen LC). Čím kreativnější, tím lepší. Může vypadat například následovně:


Pokud chceme ale efektivně růst, nestačí nám pouze LC. Autor doporučuje využívat celé „auto.“


Když si za reflektuji, tak mé auto vlastního vzdělávání bylo tak trochu tříkolka. Stále my chybí zákazníci, to hodlám ale velmi brzy napravit. Už jsem rozjel proces, který silně podporuje mou vizi a zároveň výsledkem bude výdělečný projekt. Doufám, že tak sebou stáhnu do učení další členy komunity.


Voda – formuj významný tým:

 Musashi: “When the foundation has water, spirit comes like water. Water takes on the form of its container, in one it is a drop, in another an immense sea. Water is clear blue.”


Jak na to? Autor doporučuje postupovat dle následovného modelu:


Tým se nejdřív poznává a zjišťuje proč tu každý jednotlivec je. To jsme s mým týmem už dělali, jen se obávám, že ne dostatečně hluboce. Poté bychom se měli zaměřovat na kultivaci důvěry, bez které nemůže žádná spolupráce fungovat. Ze začátku to v našem týmu vypadalo, že si všichni věříme a že důvěra nebude náš problém. Nyní cítím, že opak je pravdou a začíná to už u prvního bodu proč tu každý jsme. Dále bychom měli pracovat na sdílené vizi. U nás jsme proces v celku pomotali a snažili jsme se tímto začít. No, nedopadlo to dobře, a tak nás to velmi zabrzdilo. Mnoho energie bylo vydáno a cítím, že klesá ochota jednotlivců obětovat více než je nezbytné. Následně mají jedinci začít obsazovat role, které jim nejlépe padnou, aby byli pro tým nejvíce prospěšní. Po tom všem by měl tým už táhnout za jeden provaz, a dokonce i stejným směrem. Díky tomu se tým dostává do rozkvětu. Každý jedinec týmu hraje nejlépe jak umí, a hlavně hraje srdcem. No a když už dosáhneme tímto postupem nejvyšší soutěže, kterou vyhrajeme, je čas si nastavit nové cíle, či, jak by doporučil Pat Riley, navýšit sázku.


Jak se pozná vysoce výkonný tým?