Dialog


3 body

Hodnocení: 90 %

Přidáno: 10.01.2021

Dialogue: The Art Of Thinking Together   William Isaacs

Proč číst tuto knihu?

Dialog nám poskytuje ohromné nástroje a praktiky, díky kterým můžeme naši konverzaci pozvednout na novou úroveň. Ať už se jedná o komunikaci s partnerem, rodinou, kamarády, v práci s kolegy a partnery či mezi politiky. Uvědomění si jeho síly přichází především v použití ve větších skupinách, firmách, politice, kde dokáže vytvořit něco pozoruhodného. Dokáže mezi lidmi šířit pochopení a vytvořit sdílený význam, díky kterému mohou tyto skupiny vyřešit i ty nejtěžší problémy.

 

Co se v knize dozvíme?

V knize se dozvíme jak dialog navodit i v naší společnosti. Zjistíme jaké 4 hlavní role musí ve skupině být, jaké 4 praktiky bychom měli používat. Naučíme se poznat skryté linie za konverzacemi, jazyky jakými lidé hovoří a jaká paradigmata používají. Dozvíme se také v jakých úrovních se dialog může vyskytovat a jak ho přesunout na vyšší úroveň.

 

Obsah

Základem dialogu je sezení v kruhu, kde všichni mají stejně cenný hlas. Dělali a dělají to snad všechny starodávné kmeny (to až naše moderní společnost přešla k hierarchickému rozestavění). Dávají tím jasně najevo, že nezáleží na věku, pohlaví či postavení. Každý je hodnotným členem kruhu. Každý má jiné znalosti a zkušenosti než my a může proto být naším učitelem v určitém ohledu.

 

3 jazyky, které používali Řekové.

·      Dobro

·      Pravda

·      Krása

V dnešní době tyto jazyky fragmentujeme (izolujeme a nehledíme na propojení mezi nimi) Dnes také převládá jazyk pravdy (vědy). Dobro (etika) a Krása (estetika) jsou utlačeny.


4 role dialogu:

Mover – zahajuje téma nebo úhel pohledu, určuje směr konverzace


Follower – sdílí souhlas, dává podporu vyřčenému a dále rozvíjí myšlenku


Opposer – sdílí námitky, jiný úhel pohledu


Bystander – přináší perspektivu na základě podrobného sledování procesu, nabízí jiný druh myšlení

 

4 praktiky dialogu

Pro úspěšný dialog musíme ovládnout/zahrnout všechny tyto praktiky


Naslouchání

·      Být si vědomi našich myšlenek

·      Naslouchat nám, našim reakcím

o  Jak se právě cítím, proč

o  Co dělám a proč

Respektování

·      Akceptovat, že nás mají ostatní co naučit, že mají jiné zkušenosti a znalosti, které nám mohou předat

·      Uvědomit si:

-  Jaký mají potenciál

-  Že jsou součástí celku, součástí nás

Suspendace

·      Ochota suspendovat (pozastavit) naši jistotu

·      Neobhajovat naše názory

·      Být nezaujatý

·      Uvědomit si že „Já nejsem můj názor“ - když někdo útočí na náš názor máme často pocit, že utočí na nás. Poté vzdání se názoru je jako sebevražda

·      Nebrat náš názor jako finální

·      Reflektujme v akci (vidět co se děje, jak se to děje)

·      Vědomí že, já jsem se nechal naštvat, né, že oni mě naštvali

Vyjádření

·      Co by mělo být nyní vyjádřeno?

·      Jaká perspektiva tady chybí?

·      Uvědomit si, že náš názor může být validní pro ostatní

·      Né každé slovo musí být vyřčeno – hledat ta správná slova

 

Úrovně (fields) ve kterých se dialog může nacházet

V dialogu jde o to, aby jedna úroveň přecházela do druhé, abychom byli v pohybu.

 

I. úroveň

·      sociální nebo jiné normy nám brání říkat co si opravdu myslíme

·      lidé jsou zdvořilí, ale neříkají to, co si doopravdy myslí

II. úroveň

·      již se nevyskytuje normy, lidé říkají, co si opravdu myslí

·      tuto úroveň doprovází frustrace, lidé ventilují a bojují čí perspektiva je ta správná

·      chybí reflexe nad tím co se děje a jak jsem dospěli k tomu co si myslíme

·      z druhé úrovně se často vracíme do první, nezačneme-li reflektovat

III. úroveň

·      nastává jiný druh konverzace

·      lidé mluví sami za sebe, o svých vlastních zkušeností

·      reflektují na to co je vedlo k tomu co si myslí, co dělají a o dopadu jaký to bude mít na ostatní

·      lidé jsou ochotní přiznat, že neznají odpověď; že neví, proč se věci dějí, tak jak se dějí

·      lidé necítí povinnost souhlasit nebo odpovídat 

·      lidé jsou ochotni prozkoumat pravidla a jiné domněnky na základě kterých jednají

·      musíme se naučit vzdát představ toho, kým jsme

IV. úroveň

·      místo kde vznikají nová pravidla pro interakci

·      zažíváme kolektivní flow

·      místo kde se mohou spojit lidé s diametrálně odlišnými názory

·      jeden si něco myslí jiný to řekneHodnocení: 90 %

Nový komentář:Komentáře (1):Jana Švecová - 18.01.2021 - 17:15


Krásně popsaný obsah knihy. Zkus do esejí připsat i svou reflexi, jaké zkušenosti máš, jak jsi teorii využil v praxi. Co fungovalo, co ne?

Nejnovější eseje:

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Společnost

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

02.12.2021

Kategorie: Koučování

Body: 0

02.12.2021

Sleduj nás na sociálních sítích: