Coaching: Jack Canfield


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 02.12.2021

Coaching for Breakthrough Success   Jack Canfield

Tato kniha o koučování mě nejvíce obohatila v množství příkladových otázek a cvičení, které jsou v knize uvedeny. Mimo to, že jsem se nad otázkami sama hodně zamýšlela v rámci osobního rozvoje, tak jsem více pochopila, jak může koučování v praxi fungovat.


Kdo je kouč?

Po přečtení této knihy vidím kouče jako člověka, co je v první řadě vyrovnaný sám se sebou a může jít příkladem koučovanému. Myslím to hlavně v tom smyslu, aby si na koučovaném nevylíval svou nespokojenost s vlastním životem a neprojektoval si do něj vlastní chyby. Kouč nemusí být dokonalý, ale měla by i z nedokonalosti života vyzařovat harmonie, kterou může předat dál. S tím souvisí i celkové naladění kouče. Kouč by na koučování měl přicházet v dobré náladě připraven podpořit koučovaného, který si obvykle prochází nelehkým životním obdobím. To ale znamená, že kouč by neměl přijít „jen tak z ulice“ a začít koučovat, ale měl by projít seberozvojem a sebereflexí, než začne významně ovlivňovat život někoho jiného. V knize bylo i uvedeno, že kouč by měl mít vlastního kouče – to se mi pojí s koňmi, kdy má často byť zkušený trenér a jezdec svého trenéra, který na něj dohlédne „zvenčí“, protože člověk se vidí pouze z vlastního pohledu.


·       Kouč by měl být autentický – jeho smích musí být slyšet od srdce.

·       Kouč se musí o svého klienta opravdu zajímat a přijímat ho bez podmínek. Klient je takový, jaký je a má vždy naději na život, o jakém sní.

·       V rámci „nedokonalosti života“ může kouč sdělit i to, čemu v životě čelil, jak to zvládl a o co ho to obohatilo. Vždy si ale musí dávat pozor, aby se držel v rovině zaměření na klienta a neprojektoval do něj své vlastní sny, tužby či strachy.


Základní myšlenka, kterou by měl přijmout každý kouč: „Věřím, že každý člověk je unikátní bytost s odlišnými dary a velkým potenciálem.“

·       Obvykle člověk ve svém životě dosáhne jen na 10 % z jeho celkového potenciálu.

 

V čem koučování pomáhá lidem?

·       v dosahování cílů

·       v řešení jejich problémů

·       v učení a rozvoji

·       v získávání nových myšlenek a zavádění nových zvyků

·       v dosažení naplnění při práci a životě

„Lidé, kteří nejvíce změnili svět rozuměli tomu, jak je důležité předávat hodnotu ostatním.“


Kdo je zodpovědný za průběh koučování?

Kouč je zodpovědný za to, že bude klást správné otázky, které postupně povedou k vyřešení problému jeho klienta. Ale ten, kdo je opravdu zodpovědný za výsledky a jejich plnění je klient. Jenom on může s jeho životem opravdu něco dělat, kouč pouze napomáhá odkrýt vrstvy a zjistit příčinu problému a možné způsoby řešení. Kouč nemá žádnou kontrolu nad životem jeho klienta.

Výzva – je důležitá pro to, aby se klient mohl opravdu posouvat a rostl. Nedostatek výzev způsobuje dosahování zanedbatelných nebo malých cílů, které prohlubují frustraci. Není nutné nutit klienta k rozhodnutí, pokud na to není připraven. Kouč by na základě zkušeností měl odhadnout, kam je potřeba se v konverzaci vrátit a co je třeba hlouběji probrat, aby rozhodnutí bylo snadnější.

Zrcadlení – je důležitou částí při koučování. Zrcadlení znamená, že napodobíme své pohyby člověku, se kterým vedeme dialog. Lidé mají rádi ostatní lidi, kteří jsou jim nějakým způsobem podobní.


Proč lidé nechtějí přijmout změnu?

·       Nelíbí se jim, nevědí, jak na to a nemají rádi vás jako kouče. Ten třetí důvod můžeme zvládnout tím, že budeme klienta pozitivně ovlivňovat a budovat s ním vztah.


Proč jsou otázky tak důležité? Pokud se někoho zeptáme na jeho názor v souvislosti s tím, co ho opravdu trápí a neví si s tím rady, tak mu dáváme najevo, že je schopen přijít se skvělým řešením a dáváme mu jistotu, že to zvládne. Postupně by se člověk měl zbavit závislosti na rozhodování jiných lidí a měl by získat jistotu sám. Předpokladem koučování je, že klienti vědí sami nejlépe, co je pro ně dobré. A to i když si myslí, že nevědí.


Musíme se vyhnout tomu, abychom říkali, že klient udělal něco špatně a něco musí změnit. Místo toho bychom měli použít metodu zrcadlení a použít v otázce stejná slova jako klient.

Příklad:

How could you have been so rude to your staff?

Lépe: In what way would you have wanted to talk to your staff that would have felt better?

Don’t you realize that you could destroy this relationship?

Lépe: In what way would you like to maintain this relationship?


Když si myslíte, že máte odpovědi na otázky života jiných lidí, budete jako kouč méně efektivní. Úspěšní lidé kontrolují svůj vnitřní dialog.


Umění ptát se na správné otázky:

Where: víme, kam chceme dojít. Where are we going?

Why: víme, proč tam chceme dojít. Why do we need to ask the question?

What a which: používáme správné otázky. What type of question and what do we ask about?

How: ptáme se správně. How should we ask?

Who: ptáme se správného člověka. Who should we ask?

When: ptáme se ve správný čas. When do we ask?


Powerful questions (správné otázky) by měly vyvolat ticho hlubokou reflexi u člověka. Je naprosto v pořádku, že chce chvilku ticha na přemýšlení.


Crucial Conversational Process

(Deep listening + Observation + Intuition + Curiosity + Great Questions) + Repetion = Insightful Dicsovery


Situational Coaching Model

·       Konverzační model, který využívá efektivních paradigmat (schémat) v koučování.


GEARDA – six paradigms

Model toho, jak bychom postupovali při koučování:

Goals

Where are you going? What have you accomplished?

In what ways can you best use your strenghts and talents to serve your organization and the world?

When you look at your life as a whole, what do you think is you main purpose for being in this world?

Exploration

What are the benefits of pursuing and achieving this goal?

What are all the possible threats?

 Analysis

Of all the options that you have identified so far, which are the ones that you would consider to be really important?

Deep inside, what really you to pursue this goal?

Releasing

How do you feel? How you can feel better?

What bight be stopping you from pusruing your dreams?

Decision

Do you think you have enough good options to choose from?

Wchich solution would you like to work on first?

Action

What are the most important action steps that you could ?

What resources will you need?

What benefits will you enjoy?


Cvičení: Co opravdu chcete? Udělejte si list:

·       30 věcí, které chcete udělat,

·       30 věcí které chcete mít,

·       30 věcí kterými se chcete stát, než zemřete.


Coaching is not about fixing people. It’s about helping them help themselves.
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: