Co je to management?


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 04.05.2021

Co je to management - Jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás?   Magretta Joan, Stone Nan

Proč právě tato kniha?

 Knihu jsem si vybral, jelikož jsem se chtěl dozvědět něco o management. Jak už z názvu vyplývá, kniha je určena širší veřejnosti, takže je napsaná velmi srozumitelně.

Co jsem si z knihy odnesl?

 Kniha popisuje managment z jiného úhlu pohledu. Snaží se změnit názor většinové společnosti, že je to chladný obor čísel, ve kterém se manažer snaží o zvyšování efektivity za cenu lidskosti. Jak už název knihy napovídá není to pouze věcí manažerů firem, ale je to věcí nás všech. Zaměstnanců i neziskových organizací. Protože se čím dál víc úzce specializujeme, potřebujeme si nastavit strukturu mezi jednotlivými částmi. To zajistí dobrý management. Cílem managementu je vytvořit strukturu, která bude vytvářet hodnotu pro zákazníka. Hodnotový řetězec pojímá všechny kroky od vymyšlení produktu až po jeho uvedení na trh. Podnikatelský model zahrnuje všechny části, které vytvářejí hodnotu. Úspěšností podnikatelského modelu je zisk. Když zisk není, je to ukazatel, že je něco v nepořádku. V tomto ohledu to mají těžší neziskové organizace, jelikož zde běžné kritérium úspěšnosti chybí. Musejí se proto řídit jinými kritérii, které budou alarmovat, že je něco špatně. Dále jsou zde velmi dobře popsány vztahy závislosti mezi malými a velkými firmami. Kdy větší firmy mohou tlačit na menší firmy, aby jim poskytly slevu nebo, když se jedná o opačnou situaci, tak si cenu diktují.

 K řízení firmy si firmy musí nastavit cíle, vizi a směr, kam se chce vydat a podle toho si zvolit strategii. Strategie je rozhodující. Dvě firmy s totožným business modelem a odlišnou strategii si budou vést úplně jiným způsobem. Do strategii firem by se měla přidat část, jak vytvořit pomyslný příkop, který chrání hrad (firmu – její hodnoty, brand duševní vlastnictví) před dalšími firmami, které se do hradu snaží proniknout. Proto je nezbytné strategické myšlení. Každý tah vyvolává odezvu, vždy mít na paměti hodnotový řetězec a dívat se na hru očima protivníka – to jsou 3 hlavní body strategického myšlení.

 Kromě strategie je velmi důležité uvědomění si organizačních linií. 1. hraniční linie, 2. linie organizačního schématu a 3. linie pravomocí. Tyto linie se za poslední století významně překreslily. Původně stačilo lineární, centralizované řízení (viz Ford), ale mělo to svá omezení. Předběhlo ho schéma, kde se předává částečná zodpovědnost na zaměstnance a struktura je spíše plošná.

 Co se týče manažerů, tak ti by se neměli orientovat čistě na čísla a měli by si uvědomit, že za čísly stojí lidi. Měli by mít vytvořené nástroje, jak budou měřit úspěšnost svého podniku. Nástroje jsou v podobě kritérií. Jedno univerzální kritérium neexistuje. Je jich mnoho a každé má své úskalí, proto by jich mělo být využíváno vícero. (ROI, EVA, kritérium dnů zásob, retence, fluktuace zákazníků)

 Firma přežívá, když se dokáže zadaptovat na nové prostředí. Proto jsou důležité inovace. Je to jakési balancování mezi přítomností a budoucností. Vychýlení do budoucnosti způsobí, že firmě nezůstanou žádné finance na současný chod. Naopak když je firma vychýlená na přítomnost a neinovuje, nebude stačit konkurenci a zanikne.

Být ostražitý. Všímat si příležitostí. Umět otočit nevýhodu ve výhodu a postavit na tom byznys. Zaměřit se na část, která mi generuje zisk a opustit tu, kterou dotuji. (Alokace zdrojů) Paretovo pravidlo – 20%, co mi bude generovat 80% výsledků. Lidé se vedou, neřídí. Vybírat si lidi podle inteligence, energie, integrity. Integrita je nejdůležitější, jelikož bez ní to půjde člověk dělat sám.

Převedení do praxe:

Věřím, že brzy využiji těchto znalostí v praxi.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Jiné

Body: 1

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Společnost

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 3

24.01.2022

Kategorie: Učení

Body: 2

24.01.2022

Sleduj nás na sociálních sítích: