ACTION LEARNING


3 body

Hodnocení: 100 %

Přidáno: 06.05.2021

ACTION LEARNING   Michael J. Marquardt

ACTION LEARNING

Autor: Michael J. Marquardt

 

Proč právě tato kniha?

Tuto knihu jsem si chtěla přečíst hned z několika důvodů. Jeden z hlavních důvodů byla moje crossfertilizační zkušenost s touto metodou u týmu Aconditor. Nastudovala jsem si nejdůležitější myšlenky a body AL, které mi poslali a následně jsem se účastnila jejich první AL session. V tento moment jsem se s pojmem Action Learning setkala poprvé. Po této zkušenosti, kdy jsem z procesu byla nadšená, jsem udělala prezentaci a představila systém AL týmu. Dohodli jsme se, že na začátku 3 semestru budeme mít všichni přečtenou knihu a napsanou esej a převedeme teorii do praxe i u nás v týmu. Je to náš týmový závazek.

A poslední pohnutek k přečtení této knihy byla doporučená literatura ke zkouškám. Takže jsem měla velice dobře zodpovězené PROČ tato kniha.

 

Hlavní myšlenky knihy:

AL = nástroj pro řešení kritických a složitých problémů v organizacích, který může vychovat úspěšné lídry, týmy a organizace.

 

Pro úspěšný AL jsou nutné složky:

1)    Významný a naléhavý problém (problém)

2)    Různorodá (čtyř až osmičlenná) skupina (skupina)

3)    Proces reflektivního dotazování (otázky)

4)    Realizovaná akce (akce)

5)    Závazek k učení se (učení)

6)    Přítomnost AL kouče (kouč)

 

Pět základních přínosů AL: 

1)    Řešení problémů

2)    Rozvoj vůdcovských dovedností

3)    Rozvoj týmu

4)    Změny organizace

5)    Změny odborného vzdělávání

 

Složky Action Learningu:

 

Problém 

·      S problémem by měla být obeznámena celá skupina řešitelů

·      Mělo by se jednat o adaptivní problémy (nikoli technické)

 

Každý problém má být prezentován stručně a jasně a předkladatel by neměl dávat vlastní názor na řešení, protože to může značně omezit nebo ovlivnit skupinu.

 

Původní problém je málokdy tím problémem, který se nakonec řeší. AL má výhodu, že lidem umožňuje postupně odkrývat jednotlivé vrstvy určitého problému. V praxi se příliš často zabýváme povrchními problémy, a proto jejich řešení často není dlouhodobě udržitelné. Když se domníváme, že víme, o jaký problém jde, a snažíme se vymyslet řešení připravujeme se o příležitost situaci prozkoumat v celé její hloubce a složitosti.

 

Problémy jako příležitosti k úspěchu a růstu

Čínské slovo označující krizi se skládá ze dvou symbolů, z nichž jeden znamená nebezpečí a druhý příležitost. AL vidí problém v podobném světle a považuje jej zároveň za „překážku, kterou musíme překonat“, i za úžasnou příležitost k učení se, růstu, rozvoji dovedností a způsobilostí, procvičování a jednání.

 

PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

Skupina (tým)

- Ideální počet je 4 až 8 lidí. V případě menšího počtu může dojít k nedostatku perspektiv a znalostí. Naopak v moc velké skupině nad osm lidí dochází k přehlcení perspektiv, neefektivnosti a k prodlouženému procesu řešení.

 

Otázky (jejich kladení a reflektivní naslouchání)

AL řeší problémy v rámci procesu, jehož účastníci napřed formulují otázky pro pochopení problému, reflektují a přináší možná řešení – pak až uskutečňují. 

 

Dobré otázky obsahují zárodky dobrých řešení.

 

--> Správné otázky nás dovedou ke správné odpovědi a základy odpovědi se skrývají v otázkách.

 

„Důležité je nepřestat se ptát.“ – A. Einstein

 

Otázky jsou kladeny nejdříve DIVERGNTNĚ (otevřené otázky) a přecházejí do KONVEERGENTNÍ (uzavřené otázky)

-       Vždy je třeba, aby byla nalezena přesná příčina problému.

 

Nejvhodnější pro AL:

-       Otevřené – poskytují osobě nebo skupině volnost při rozhodování

-       Afektivní – vyzývají členy, aby se podělili o své pocity

-       Reflektivní – vyžadují širší rozvedení

-       Sondující – vedou skupinu, aby šla více do hloubky tématu

-       Neotřelé – tyto otázky zpochybňují základní předpoklady

-       Analytické – zkoumají příčiny a nejen symptomy

-       Projasňující – otázky vedoucí k vysvětlení nebo dalšímu popisu

-       Uzavřené – můžeme na ně odpovídat ANO nebo NE

 

Otázky vyvolávající a podporující pochopení problémů do hloubky: