7 návyků skutečně efektivních lidí


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 24.10.2021

7 návyků skutečně efektivních lidí   Stephen R. Covey

7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ

Stephen R. Covey


Dlouhodobého úspěchu lze dosáhnout v případě, že umíme vést sami sebe a ovlivňovat druhé, aby nás následovali.

  

7 návyků skutečně efektivních lidí vede nejen ke zlepšení efektivity leadershipu a to hned na 3 úrovních.


a)      OSOBNÍ

·        Posiluje osobní zralost, produktivitu a soustředění a schopnost vést sebe sama.

·        Díky důkladnému plánování a soustředění na přesně stanovené cíle vede ke zvládání rozhodujících priorit.

 

>       Tým tvoří jednotlivci.

 

b)     TÝMOVÉ

·        Zvyšuje zapojení týmu, pracovní morálku a spolupráci.

·        Zlepšuje komunikační dovednosti a posiluje vztahy.

 

>       Využití v týmové společnosti pro dosahování společných cílů.

 

c)      FIREMNÍ

·        Vytváří rámec pro rozvoj základních hodnot a budování efektivity firmy.

·        Rozvíjí stávající a potenciální lídry.

 

>       Využití v projektech.

 

 

1.      NÁVYK – BUĎTE PROAKTIVNÍ

                     Podnět => Odezva


Princip osobní vize: Sebeuvědomění – pouze lidská schopnost přemýšlet o tom, jak vlastně myslíme – Díky ní můžeme zkoumat své možnosti a posouvat hranice – dává nám to prostor pro porovnání paradigmat a posuzovat jejich reálnost


Co to může narušit: sociální paradigma = společenské zrcadlo = často mohou být vyřknuté skutečnosti o naší osobě zveličené a jsou to spíše projekce strachu a slabých stránek těch, kteří je říkají


Determinace:      a) genetická = za to jací jsme mohou naši předci

                           b) psychická = za to jací jsme může výchova a zkušenosti z dětství

           c) prostředí = za to jací jsme může demografie– politika, ekonomika..


Poučení: Mezí tím, čemu jsme vystavováni a odezvou se nachází svoboda nebo síla zvolit si tuto odezvu.

 

2.      Návyk – ZAČÍNEJTE S MYŠLENKOU NA KONEC


Tento návyk je ideální k vizualizaci cílů a maximální soustředěnosti na něj.

·        Může k němu pomoct i tvorba tzv. VISION BOARD = vede k ujasnění a následování toho co opravdu chceme = postačí klasická nástěnka, na kterou si můžeme připínat obrázky, citáty, fotky, výstřižky z časopisu, které nám už ukazují náš cíl – je dobré ji mít neustále před očima, př. na pracovním stole


·   Můžeme si i sepsat osobní poslání a napojit to na náš learning contract za pomocí:


FIVE FUNDAMENTAL QUESTIONS – od Iana Cunninghama


1)     Kde jsem byl?

2)     Kde jsem teď?

3)     Kam směřuji?

4)     Jak se tam dostanu?

5)     Jak to poznám?


·        Nezapomínejme, že cíl by měl být SMART.


S – specific (konkrétní – i pro lepší vizualizaci)

M- measurable (měřitelný – vědět, že jsme ho dosáhli)

A – attainable (dosažitelný – být nohama na zemi)

R – relevant (musí mít význam na životní úrovni)

T – time bound (časově ohraničení – konkrétní termín)

 

LEADERSHIP – orientace na směr = cíl

 

3.      Návyk – TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DÁVEJTE NA PRVNÍ MÍSTO

                                                            

 

 

 

 


Výsledky kontrolovaného rozložení času jeho důležitosti:

·        vize, perspektiva

·        rovnováha

·        disciplína

·        kontrola

·        minimum krizí

 

 

 4.      Návyk – MYSLETE ZPŮSOBEM VÝHRA/VÝHRA


Rada: Přístup výhra/výhra může fungovat jen tam, kde je to oboustranně podporováno.


Buď získají všichni, nebo se přátelsky dohodneme na nedohodě.


4        kroky při hledání řešení výhra/výhra

1.      Podívat se na problém z hlediska druhé strany. Snažit se pochopit, vyjádřit potřeby, zájmy a obavy stejně dobře, nebo ještě lépe, než by to dokázala ona sama.


2.      Identifikovat klíčové záležitosti, problémy a zájmy.


3.      Určit, jaké výsledky představují po všech stránkách přijatelné řešení.


4.      Identifikovat nové možnosti, jak těchto výsledků dosáhnout.


- Možné použít v projektech interních/externích, i při leadershipu fungování týmu.

                                                               
5.      Návyk – NEJDŘÍVE SE SNAŽTE POCHOPIT, POTOM BÝT POCHOPENI.


-         Srdce má své důvody, o kterých rozum nic neví.

                                      Pascal


Musíme se naučit empatickému naslouchání založenému na charakteru, které u druhých lidí vyvolává důvěru a otevřenost.


>       Dřive než navrhnete řešení, stanovte diagnózu.

>       K tomu vede motivace skutečně druhého pochopit.

>       Myslím, že tento návyk se prolíná celou komunitou, hlavně při TS.


6.      Návyk – VYTVÁŘEJTE SYNERGII


Zúčastněné strany lépe poznají a pochopí situaci – vzájemná výměna názorů a proniknutí do podstaty věci budou stimulovat ochotu dále se učit, poznávat a růst.


Synergii vnímám jako výstup dialogu a pomocné vodítko k dosažení vizí.


 >  Já to chápu jako základní pilíř Tiimiakatemia vzdělávacích tréninkových jednotek.

·        Voicing

·        Suspending

·        Listening

·        Respecting7.      Návyk – OSTŘETE PILU
Využití v praxi: Kniha nás učí udělat z nás tu nejlepší verzi sama sebe.

K osvojení návyků je zapotřebí dopřát si čas a pravidelnou rutinu za využití vnitřní vůle. Proto si myslím, že mi ještě nějakou dobu potrvá, než si návyky skutečně vytvořím. Budu se ale snažit začít na tom pracovat a jako aktivní krok to

využít i v týmu a projektovém řízení.
Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (1):Jonáš Plichta - 07.11.2021 - 19:10


Mnoho myšlenek a propojení i z jiných zdrojů. Jen tak dál. Akční krok na konci jsem asi nepostřehl :D. Každopádně jen to, že se rozhodneš na návycích pracovat mi přijde ušlechtilé a teď už stačí "jen" začít. Líbí se mi, že jsi začala knížky propojovat s Skill-profilem. Jak by podle tebe týmu pomohlo, kdyby si tyto návyky osvojovali všichni?

Nejnovější eseje:

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Společnost

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

02.12.2021

Kategorie: Koučování

Body: 0

02.12.2021

Sleduj nás na sociálních sítích: