7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ


2 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 07.09.2021

7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ   Stephen R. Covey

7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ

Autor: Stephen R. Covey

 

O čem kniha je?

Autor na konkrétních příkladech ukazuje, jak dodržování jeho 7 zásad úspěchu přineslo lidem úžasné výsledky v rozvoji osobnosti i ve vztazích k jiným. 7 principů uvedených v této knize je základem pro vytvoření cílevědomé, vnitřně vyrovnané osobnosti a klíčem pro úspěšný, harmonický život.

 

Hlavní myšlenky knihy:


1.  PROAKTIVITA – osobní vize

- víc než být iniciativní – přijímání zodpovědnost

- opak – reaktivita a negativismus

- nedáváme vinu na ostatní

- změna postojů a přístupů

- být věrný svému lidství


Determinismus 1) genetický – můžou za to tvoji rodiče

                   2) psychický – emocionální scénář

                   3) prostředí – za vše může okolí, místo, pravidla

 

Proaktivní člověk vše vnímá jako vliv, ne jako důvod k neúspěchu.

Máme-li proč, dokážeme žít s jak a co.


Vnější svoboda je nám dána.

Vnitřní svobodu si určujeme sami – ovládáme svůj život. 

 

2.  ZAČÍNAT S VIZÍ, MYŠLENKOU VÝSTUPU (vedení – určuje směr)

- Konec/výstup je kritériem.

- Hned od začátku myslete na konec.

- Vytvoření stupnice hodnot, kterým věřím.

 

Leadership (vedení) – určuje směr

Management (řízení) – určuje rychlost, koordinaci, logistiku, postup u určování směru  

 

        - We manage things, we lead people.

 

3.  PRIORITIZOVAT = dát prvořadé věci na první místo

- Důležité = poslání, role, cíle, směr, cesta

- Naléhavé = co na nás vyvíjí tlak, rozptyluje nás to

 


- Kvadrant 4. je úplně zbytečný – jsou to věci, které nás neposouvají v ničem, jen nás srážejí dolů.

- Parethovo pravidlo 80/20 – naše staré dobré pravidlo

 

--> Z těchto 3 návyků je člověk sebevědomý a má pocit svobody a jistoty.

 

4.  PŘEMÝŠLEJ, ABY ZÍSKALI OBĚ STRANY

- Já získám a ty také – DOHODA

- Postoj hledání řešení, aby mohli získat všichni.

- Filozofie lidské interakce.

- z lose – win udělat --> Win – win

- Nepolevovat, ale řídit se větou – Buď získají všichni nebo žádná dohoda (přátelsky se domluvit na nedohodě  zmizí manipulace)

 

Rovnováha mezi odvahou a ohleduplností! Rovnováha mezi sebeúctou a úctou k ostatním!

 

5.  KOMUNIKACE

Nejdříve pochopit a pak až být pochopen.

- Nejdříve vyslechnout a poté se vyjádřit  principy Dialogu

Opak --> KOLEKTIVNÍ MONOLOG tzn. DIALOG HLUCHÝCH (mluví nebo si připravují svou řeč = nabíjí)

- Zapotřebí sousta energie a nasazení.

Moc se mi líbilo přirovnání a paradox --> „TY NEROZUMÍŠ svému synovi, PROTOŽE ON tě neposlouchá.“

- Proč často neposloucháme do hloubky?

Protože bychom se tím mohli změnit --> jen když nemáme pevné jádro – integritu s našimi normami a cíli. Jsme moc zranitelní.  

 

Pokud vyslyšíme lidskou potřebu být pochopen, zároveň uspokojujeme lidskou potřebu být oceněn. --> Lidé se pak cítí hodnotní.

 

6.  SYNERGIE – tvořivá spolupráce

= výsledný celek je lepší než některé jeho části

- 2 strany ve sporu začínají spolupracovat a hledají lepší řešení než původní.

- Navazuje na návyky 4 a 5.

- Tvořivost – hledání nových řešení, alternativ.

-  Není to totéž jako KOMPROMIS – NENÍ ŘEŠENÍ! Obě strany pak strádají.

--> Člověk, který si vytvoří návyky 4–6, se dokáže přizpůsobit čemukoli, kdekoli a kdykoli.

--> Vyžaduje to odhodlání a návyky 1-3.

- Důležitá je vzájemná úcta a tvořivý přístup.

Synergie --> úspěšný vrchol návyků.

 

7.  BROUŠENÍ PILY

- ČAS na nabroušení pily, pravidelně! Neustále si opakovat a procvičovat všechny zbylé návyky.

- ČAS pro sebe a svůj rozvoj.

- Udržovat a zvyšovat hodnotu největšího pokladu  to jsme my sami pro sebe!

 

Každodenní obnovování:

- Fyzického já

- Psychického já

- Duchovního já

- Společenského a citového já

 

Duševní odolnost --> zaměřit se na kvadranty řízení času

 

Co mi kniha přinesla? Co jsem využila v praxi?

 

Klíčem k uskutečnění závazku je účast, zapojení, odhodlanost, angažovanost!  při absenci nejsou výsledky!

 Tohle přesně jsem si uvědomila už dřív u našeho týmu. Jak je důležité každé kritérium, které je obsaženo výše. Bez účasti a odhodlanosti všech nikdy nebudeme mít výsledky.

 

Návyky na sebe plynule navazují. Nejdříve musíme pracovat na charakteru a pak až na technice.

 

„Nemůžete sklízet úrodu, jestliže jste na jaře nezaseli.“

 

Správné principy jsou jako majáky – nehýbají se. Můžeme do nich narazit anebo jim porozumět a vyhnout se jim.

 

Metody a citáty, které mě zaujaly:

 

PARADIGMA – Způsob vnímání světa, jak vnímáme svou roli v běhu událostí kolem nás, naše interpretace, co se nám děje.

 

NÁVYK = Je přístup a z něj vycházející chování, které se lze vnitřně osvojit. Založeno na principech, které nás ovlivňují.

- Setkává se tam, kde se setkávají znalost (co), dovednost (jak), vůle (proč – postoj) = vytvoření návyku

 

BYZNYS – Princip číslo 1 (zásada) – vím jak, co a proč to chci udělat.

Nejdůležitější je vážit si zákazníka!

 

Když chybí vůle – návyk nikdy nevznikne.

 

EFEKTIVITA = rovnováha mezi P (production) a PC (production capability – produkční potenciál, schopnost produkovat)

--> docílit to čeho chceme, ale s rovnováhou a klidem

- Úsudek a rozvaha – uvádí do rovnováhy dlouhodobé ale i krátkodobé cíle.

- Vytváří prostředí, kde je empatie na vysoké úrovni.

- Netrpělivost – ničí efektivitu.

 

Lidé vzájemně závislí udělají vše pro to, co je důležité pro celek. Domino efekt.  Je tu velmi důležitá nezávislost jednotlivce.

 

Charakter – pracovitost, mravnost, skromnost…

Osobnost – důraz na efektivní práci – nezávislost na charakteru (práce na sobě)

 

 

Závěr:

 

Kniha se mi překvapivě líbila. Přišlo mi super, že autor jen neteorizuje, ale používá příklady z praxe.

Co mi z myšlenek utkví v hlavě, je asi technika 4 kvadrantů. Hezky se dá aplikovat do dennodenního to-do listu.

Denní plánování a rozdělování nenaléhavých a naléhavých úkolů je pro mě super poznatek a nové rozhraní v plánování povinností. Často jsem měla výčitky, když jsem dělala věci z 3 kvadrantu. Autor mi pomohl si udělat jasno, že někdy jsou i ty nedůležité věci potřeba udělat. Protože když je neudělám, tak mě budou rozptylovat a odvádět od doopravdy důležitých úkolů. A v tom je pak jejich důležitost.

Také se mi líbil veliký důraz na principy a hodnoty.

Základní myšlenka mi přišla ta, že bychom se na věci měli snažit hledět z dlouhodobé perspektivy a nenechat si náš úsudek zamlžit “urgentními“ věcmi, které jsou však z dlouhodobého hlediska absolutně nedůležité a jen nám berou čas, který bychom měli věnovat naším opravdovým cílům.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Vedení

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Společnost

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Duchovní růst

Body: 0

03.12.2021

Kategorie: Učení

Body: 0

02.12.2021

Kategorie: Koučování

Body: 0

02.12.2021

Sleduj nás na sociálních sítích: