Čtyřhodinový pracovní týden


3 body

Hodnocení: neohodnoceno

Přidáno: 24.03.2022

Čtyřhodinový pracovní týden   Tim Ferriss

V poslední době čím dál tím více propadám práci od rána do večera až dlouho do noci a nemám příliš času na osobní život. Práce, kterou dělám mě neuvěřitelně baví a naplňuje, ale cítím, že i vzhledem k vlastnímu podnikání, potřebuji pracovat co nejefektivněji v krátkém časovém úseku, abych vše zvládal a zároveň mi zbyl zůstatek času na osobní život. 


Jedním z nejdůležitějších pojmů, který nás provádí zbytkem knihy je DEAL:


(D)efinice

(E)liminace

(A)utomatizace

(L)iberation (osvobození)


Kapitola D - definice se zabývá tzv. odkladači a tzv. novými bohatými. Jedná se o dva přístupy, které nám mohou pomoci změnit naše myšlení.


Odkladači si dávají za cíl vydělat spoustu peněz, oproti tomu noví bohatí přistupují k práci tak, aby vydělávali spoustu peněz s vědomím konkrétních důvodů a snů, o jejichž realizaci usilujeme, včetně časového rámce a kroků pro jejich dosažení.


Autor v knize popisuje myšlenku „minidůchodů“, kdy bychom měli neustále obnovovat svoje síly, abychom jich měli dostatek při soustředění se na skutečnou produktivitu - „Méně pracovat neznamená být líný“.


E - eliminace se věnuje tomu, abychom odstranili ze svého života time-management. Namísto toho nám autor doporučuje navýšit produktivitu a určit si priority, která nás dovedou k většímu výdělku peněz. Autor v knize popisuje, že efektivní jsme v tom případě, kdy děláme věci, co nás přibližují cílům. Právě proto není potřeba mít do posledního detailu vypracovaný denní plán. 

 

Důležité je také způsobem, kterým na daných úkolech pracujeme. Autor v knize zmiňuje Paretovo pravidlo 80/20, kdy je zapotřebí z našich životů odstranit věci, které jsou pro nás neefektivní.


Většina firem praktikuje Parkinsonův zákon, tedy práce od 9 do 5, což ale může být pro firmy i pro zaměstnance neefektivní, protože zaměstnanci jsou placení za čas, který v práci tráví, ale ne za odvedený úkol. Proto jejich motivace k práci upadá a v práci vyhledávají často zbytečnosti, které jim pomohou v práci odsedět právě těch 8 hodin.


V kapitole automatizace autor píše o myšlence, kdy bychom v našem podnikání měli delegovat práci, kterou zvládne udělat někdo jiný někam dále a soustředit se pouze na tu práci, která je pro naše podnikání zásadní a jde nám nejlépe.


Právě o to se snaží i přístup - nový bohatý, kdy máme vytvořit systém, ve kterém pracují druzí za nás. Důležité je zadávat úkoly přesně a časově ohraničeně.


L - libration se věnuje tomu, jak utéct z našeho pracoviště a pocítit tak větší svobodu. Musím říct, že z několika pracovních zkušeností je pro mě nejlepší můj současný stav, kdy pracuji jako OSVČ a mám větší svobodu v tom, odkud a kdy pracuji. 


Kniha mi přijde velice zajímavá přináší dobrý pohled na náš pracovní život a na to, jak se v práci trochu více osvobodit.Hodnocení: neohodnoceno

Nový komentář:Komentáře (0):Nejnovější eseje:

Kategorie: Učení

Body: 0

Kategorie: Učení

Body: 0

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Vedení

Body: 3

19.04.2024

Kategorie: Marketing

Body: 2

19.04.2024

Kategorie: Učení

Body: 2

19.04.2024

Sleduj nás na sociálních sítích: